kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  94 lap
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-94


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

ABC. revista elevilor Liceului Pedagogic Iosif Vulcan /a Iosif Vulcan Pedagógiai Líceum diáklapja/. /1970?/ (Nr.1.)-1980. ápr. (Nr.7.): Nagyvárad. »

Aeskulap. magazin al studentilor de la Institutul Medico-Farmaceutic din Tg.-Mures /az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet diáklapja/. 1968. dec. (Anul 1. Nr.1.)-1973. jún. (Anul 6. Nr.17/18.): Marosvásárhely. »

Agitátor. dokumentumok a politikai tömegmunka szolgálatában. 1971.(1.sz.)-1978. ápr. (sz.n.): /Sepsiszentgyörgy/. »

Astralis. iskolai folyóirat. 1970. (Anul 1.)-1979. (Anul 9. Nr.7/8): Zilah. »

Athenaeum. organ al comitetului UTC si A.S. din Institutul Pedagogic de 3 ani; 1969. febr. 28-tól: revistă editată de Comitetul UTC si A.S. (1969. dec-től Consiliul UAS) din Institutul ... /A 3 éves Pedagógiai Intézet KISz-Biz. és Diákszövetségének folyóirata./ 1968. nov. 30. (Anul 1. Nr.1.)-1973. márc. (Anul 6. Nr.1/24.): Marosvásárhely. »

Atom. természettudományi szemle. 1970. (1.évf. 1.sz.)-1971. (2.évf. /2.sz./): Kézdivásárhely. »

Aurora. A sepsiszentgyörgyi 2.sz. (1979-től: Történelem-Filológia) Líceum tanulóinak (1971/72-től: ifj. szervezeteinek) folyóirata. 1969/70. (1.sz.)-1980. (sz.n.): Sepsiszentgyörgy. »

Avînturi Sălăjene. /Szilágysági Lendületek/. revistă a elevilor scolii generale Simion Bărnutiu /a Simion Bărnutiu Ált. Isk. diáklapja/. 1971. (Anul 1. Nr.1.) és 1972. márc. (Anul 2. Nr.1.): Zilah. »

Bálványos ... a népdal, népviselet és népi tánc seregszemléje. /A bálványosfüredi folklórfesztivál alkalmi lapja./ /1971, 1972/: /Sepsiszentgyörgy/. »

Bányavidéki Fáklya. a RMP (1965. júl. 20-tól RKP) Nagybánya (1960. dec. 25-től: Máramaros) tartományi biz. és a Tartomány néptanácsának lapja; 1968. febr. 24-től: az RKP Máramaros (1986. máj. 1-től: Maramures) megyei bizottsága és a megyei (1969. márc-ig: ideiglenes) néptanács lapja. 1958. jan. 7. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 22. (32.évf. 4282.sz.): Nagybánya. »

Bihari Napló. a nagyváradi Fáklya 'melléklete' /pol., társadalmi, kulturális melléklapja/. 1970. dec. (sz.n.)-1980. dec. (sz. n.): Nagyvárad. »

Brassói Lapok (2). az RKP Brassó megyei biz. és a megyei Néptanács lapja. 1969. júl. 24. (2.sor. 1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 15. (3.sor. 21.évf. 50/1411.sz.)--: Brassó. »

Buletinul Oficial al Consiliului Popular Judetean Covasna = Kovászna megye Néptanácsának Hivatalos Közlönye (fordítás). 1968. márc/ápr. (Anul 1. Nr.1.)-1971. nov./dec. (Anul 4. Nr.6.). /Sepsiszentgyörgy/. »

Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România - Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönyének fordítása.

Burgonyaszüret Gyergyóban. K: a RKP Hargita megyei Biz. prop. oszt. 1971. okt. 10. (sz.n.): /Csíkszereda/. »

Busolă = Iránytű. a Líceum tanulóinak folyóirata. 1970. (évf.n. 1.sz.)-1971. (évf.n. 4.sz.): Barót. »

Caiet Metodic = Módszertani Füzet. a Pionírszervezet Hargita megyei tanácsa módszertani kabinetjének kiadványa. 1971. (évf.n. 1.sz.) -1977. (évf.n. 11.sz.): /Csíkszereda/. »

Cîntecul Vîrstelor = Ifjú Évek Dalai. publicatie periodică a liceului din Toplita /a maroshévízi Líceum időszaki kiadványa/. 1970. (Anul 1. Nr.1.) és 1973. (Anul 2. Nr.1.): Maroshévíz. »

Condeie Sălăjene. /Szilágysági Tollak/. diáklap. 1969?-1980. (Nr.10.): Szilágysomlyó. »

Csermely. az Elméleti Líceum IX. B. osztályának diáklapja. 1969?-1971?: Kézdivásárhely. »

A cukorrépa vetés döntő napjai. 1971. márc.: /Marosvásárhely/. »

Curierul Adventist. /Advent Hirnök/. a RSzK-ban élő Hetednapos Adventisták Keresztény Felekezetének lapja. 1971. márc/ápr. (49.évf. /2.sz./) és 1971. nov/dec. (49.évf. /6.sz./): Bukarest. »

Dolgozó Nő. alc.n.; 1946. ápr-tól: képes folyóirat; 1948. márc-tól: a Romániai Demokrata Nők (júl-ig: Egységes) Szövetségének lapja; 1953. jún-tól: A RNK Demokrata Nőbiz. lapja; 1958. ápr-tól: az RNK Orsz. Nőtanácsának (képes) folyóirata (1962. jan-tól: képeslapja); 1965. szept-től: társadalmi, politikai és kulturális folyóirat, kiadja az RSzK Orsz. Nőtanácsa. 1945. márc. 8. /1.évf. 1.sz./-1989. dec. (45. évf. 12.sz.): Kolozsvár. »

Drum Nou. /Új Út/. (alcíme 1962-ben: Organ al Comitetului Regional PMR Brasov si al Sfatului Popular Regional. /a Brassó tart. pártbiz. és a tart. Néptanács lapja/). 1944-1989. Brassó. »

Echinox. Revistă studentească de cultură. Organ al Comitetului UTC si al CUAS al Universitătii Babes-Bolyai Cluj; 1969. ápr-tól: Organ al CUAS .... (a Babes-Bolyai Tudományegyetem Diákszövetségei Tanácsának /és 1969. márc-ig: KISz-Biz./ művelődési folyóirata). 1968. dec. (Anul 1. Nr.1.)-1989. Nr.3/4. (Anul 21.)--: Kolozsvár. »

Ecoul. /A Visszhang/. Organ al Comitetului Judetean Bistrita-Năsăud al PCR si al Consiliului Popular Judetean. /A Beszterce-Naszód megyei pártbiz. és a megyei néptanács lapja./ Magyar nyelvű melléklet; 1972: Különkiadás Köztársaságunk évfordulója tiszteletére, melyet az RKP Beszterce-Naszód megyei biz. prop. oszt. adott ki. 1971. máj. és 1972. dec. 30. (évf.n. sz.n.): /Beszterce/. »

Előre. az RNK (1965. aug. 22-től RSzK) néptanácsainak lapja; 1968. febr. 18-tól orsz. politikai napilap; 1973. dec. 1-től a Szoc. Egységfront (1980. jan. 18-tól a Szoc. Demokrácia és Egység Frontja) Orsz. Tanácsának napilapja. 1953. ápr. 1. (7.évf. 1704.sz.)-1989. dec. 22. (43. évf. 13080.sz.): Bukarest. »

Excelsior. revista literar-stiintifică a elevilor Liceului Nr.3. /a 3.sz. Líceum irodalmi-tudományos diáklapja/. 1969?-1974. jún. (Nr.8.): Arad. »

Fáklya. a RKP Nagyvárad-tartományi Biz. hetilapja; 1947. máj. 1-től: a RKP (1948. febr. 3-tól: RMP) biharmegyei hetilapja (1947. máj. 19-től napilapja); 1949. aug-tól: a RMP Biharmegyei Vez., a megyei és városi ideiglenes biz. napilapja; 1950. szept-től: a RMP Bihar-tart. biz. és a tart. (1950. dec. 19-ig: ideigl.) biz. napilapja; 1950. dec. 20-tól: a RMP Bihar (1952. aug. 6-tól: Nagyvárad)-tart. biz. és a tart. néptanács napilapja; 1960. dec. 25-től: az RMP (1965. júl. 20-tól: RKP) Crisana tart. biz. és ...; 1968. febr. 18-tól: az RKP Bihar megyei biz. és a megye (1969. márc. 16-ig: ideigl.) néptanácsának napilapja. 1946. aug. 11. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 22. (44.évf. 302.sz.)--: Nagyvárad. »

Falvak Dolgozó Népe. megj. hetenként. 1974. jan. 9-től: a MTSz-ek Orsz. Szöv. hetilapja; 1974. júl. 17-től: kiadja a Mezőgazdasági, Élelmiszeripari (1975. jan. 22-ig: és Vízügyi) Min., a MTSz-ek Orsz. Szöv. és a Fogyasztási (1982. jan. 30-tól: Termelési, Felvásárlási és Áruforgalmazási) szövetkezetek orsz. szöv.; 1986. jan-tól: Mezőgazd. Min. és a ... 1952. júl. 15. (8.évf. 29.sz.)-1989. dec. 16. (2.sor. 45.évf. 50./2195.sz.): Bukarest »
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék