kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  40 lap
lapozás: 1-30 | 31-40


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

/négy/ 4 Órai Újság. lásd 403. Meseria Morăritului (4 Órai Újság).

Nagyajtai Sport. a "Nagyajta" Sportkör hivatalos lapja. /1946. (1.évf. 1.sz.)/-1957. júl. 12. (12.évf. 18/247.sz.)-??: »

Nagybánya és Vidéke. társad. (1941. máj. 24-tól pol., társad. és közgazd.) hetilap, megjelenik minden csütörtökön/szombaton. A Nagybánya és Vidéke Üzemei Munkásfőisk. hivatalos közlönye. --1940. szept. 5. (66.évf. 36.sz., rendkívüli kiadás)-1944. szept. 30. (70.évf. 40.sz.): »

Nagybánya. független társad. hetilap; 1941. márc. 23-tól független pol., társad. és közgazd. hetilap. --1940. szept. 11. (38.évf. 38.sz.)-1944. szept. 24.(42.évf. 39.sz.): »

Nagybányai Református Szemle. hitbuzgalmi, társad. és szórvány lap. A nagybányai ref. egyházközség értesítője. 1944. márc. 1.(1.évf. 1.sz.)-1944. szept. 1.(1.évf. 7.sz.): »

Nagykároly és Vidéke. -1940. szept. 5. (58.évf. 30.sz.)-??: »

Nagyszalontai Az Újság. magyar keresztyén pol. napilap. 1940. szept. 4. (12.évf. 196. sz.)-1944. szept. 21. (16. évf. 214.sz.): »

Nagyszalontai Népakarat. lásd 446. Népakarat. Nagyvárad.

Nagyvárad Thj. /törvényhatósági jogú/ Város Hivatalos Közlönye. 1941. ápr. 22. (9.évf. 1.sz.)-1944. júl. (12.évf. 7.sz.). »

Nagyvárad. pol. napilap. 1940. szept. 8. (70.évf. 206.sz.)-1944. okt. 4. (4. évf. 221.sz.): »

Nagyváradi Kamarai Közlöny. a nagyváradi Kereskedelmi és Iparkamara hivatalos lapja. /1941/. /1.évf./-1944. szept. 10. (4.évf. 17.sz.): »

Nagyváradi Katolikus Tudósító. a Róm. Kat. Egyházközség értesítője. 1944. ápr. 1. (évf.n. 1.sz.) -1944. júl. 1. (évf.n. 7.sz.): »

Nagyváradi Napló. lásd 441. Napló.

Napirenden a minőség. K: a sepsiszentgyörgyi Gépeket és Gépkocsialkatrészeket gyártó Váll. pártbiz. és dolgozói tanácsa. 1984. jún. 9. (sz.n.). »

Napló. pol. napilap. --1940. aug. 31? (43.évf. 197?sz.)-1940. szept. 7. (43.évf. 204.sz.): »

Napló. /közéleti lap/. --1940. szept. 8. (17.évf. 17.sz.)-1942. szept. 30. (19.évf. 18.sz.): »

Napoca Universitară. /Egyetemi Napoca/. organ al CUASC din Centrul Universitar Cluj-Napoca /a kolozsvári egyetemi központ kommunista diákegyesületei szövetségi tanácsának folyóirata/. 1974. (Anul 1. Nr.1.)-1989. (Anul 16. Nr.3/4.)--: »

Napsugár. az IMSz Központi Vez. (1960. szept-től Biz.), 1967. jan.-1969. szept. és 1971. jan-tól a Pionírszervezet Orsz. Tanácsának gyermeklapja; 1969. okt.-1970. dec.: az RSzK m. nemzetiségű gyermekeinek irodalmi képeslapja. K: a Pionírszervezet Orsz. Tanácsa. 1957. jan. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. (33.évf. 12/396.sz.)--: »

Nemzeti Egyenlőség. lásd 209. Felhívás!

Nép és Nyelv. a szegedi alföldkutatók és a kolozsvári néprajz- és nyelvészet-kedvelők közérdekű havi folyóirata; 1941. aug-tól: néprajz- és nyelvészet- (1942. jan/szept.-től és irodalom-)kedvelők folyóirata. 1941. jan. (1.évf. 1.sz.)-1944. jan/jún. (4.évf. 1/6.sz.): »

Népakarat.

Népi Egység. pol. napilap; 1947. febr. 5-től: a RMNSz napilapja. 1944. okt. 22. (1.évf. 1.sz.)-1946. szept. 1. (3.évf. 198.sz.); Brassó/Sepsiszentgyörgy. 1946. szept. 4. (3.évf. 199.sz.)-1947. jan. 2.(4.évf. 2.sz.); Sepsiszentgyörgy. 1947. jan. 4. (4.évf. 3.sz.)-1948. márc. 1. (5.évf. 49.sz.): »

Népközösségi Tudósító. K: a Nagybányai Demokrata Zsidó Népközösség, tagjai számára. 1947. nov. (1.sz.): »

Néplap. keresztény magyar napilap. --1940. aug. 31? (7.évf. 192?sz.)-1940. szept. 6. (7.évf. 198/1684.sz.): »

Népművelődés. K: az RNK Minisztertanácsa mellett működő kulturális intézmények biz. 1951. jan. (1.évf. 1.sz.)-1952. ápr/máj. (2.évf. 4/5.sz.): »

Népnevelés. röpirat az erdélyi magyar nevelőkhöz. 1946. szept. és 1946. nov.: »

Népsport. a Népi Sportszervezet központi lapja; 1949. okt. 23-tól: közp. sportszaklap; 1949. nov. 14-től: közp. magyarnyelvű sportlap; 1950. márc. 12-től: a Miniszterelnökség (1950. ápr. 30-tól Minisztertanács) mellett működő Testnevelési és Sportbiz. és az Orsz. Szakszervezeti Tanács sportlapja. 1949. jún. 4. (1.évf. 29.sz.)-1951. nov. 30. (3. évf. 178.sz.): »

Népszabadság (1). munkásmozgalmi kiadvány. 1942. febr. 7.-1943. okt.: »

Népszabadság. demokratikus napilap. 1944?-1947. febr?: »

Népújság (1). /pol. napilap/. --1940. aug. 31. (9.évf. 237.sz.)-1940. okt. 14. (10!/9/.évf. 280.sz.): »

Népújság (2). a MNSz napilapja. 1948. márc. 3. (5.évf. 50. sz.)-1948. aug. 8. (5.évf. 179. sz.): »

Népújság. a RMNSz székelyföldi napilapja. 1948. aug. 12. (5.évf. 184.sz.)-1951. ápr. 5. (8.évf. 80.sz.): »

Népvédelem Lapja.

Népvédelem. lásd 458. Népvédelem Lapja.

Népvédelmi Értesítő. lásd 70. Buletinul Apărarea Patriei = Népvédelmi Értesítő.

Noi = Mi. a kovásznai Líceum diákfolyóirata. 1969. (évf.n. 1.sz.)-/1973?/ (sz.n.): »

Nyár. lásd 286. Igaz Szó.

Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. a RNK (1965. 1.sz-tól RSzK) Akadémiája Kolozsvári Nyelvtudományi Intézetének m. ny. folyóirata. 1957. (1.évf. 1/4.sz.)-1989. (33.évf. 2.sz.)--: »

NyIrK = röv.: Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények.

Nyujtódi búzatermesztők. a nyujtódi MTSz pártbiz. és vezetőtanácsának kiadványa. 1985. márc.: »
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék