kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
 


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 
Transindex - Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
Forrásmunkák
(fölhasznált és ajánlott szakirodalom)

Balogh Edgár: A közírás történetéből. (In: A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Kriterion, Buk., 1981. p.436-444.)
Berey Géza: A magyar újságírás Erdélyben 1919-1939. Szeged, 1940. 94 p.
Bodor Pál: Romániai magyar sajtóélet. (In: A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Kriterion, Buk., 1981. p.449-461.)
Bölöni M.: Presa bihoreană. Biblioteca Judeţeană Oradea, 1972. Gépirat.
Brázay Emil Reportázs Almanachja 1946. Temesvár, 1945.
Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet. Haza és Haladás Alapítvány, Bp., 1993. 120 p.
Enyedi Sándor: A romániai magyar sajtó és tömegkommunikáció 1944 után. (In: Regio, Bp., 1991. 3.sz. p.174-193.)
Erdélyi Fiatalok. Dokumentumok, viták. 1930-1940. Közzéteszi Dr. László Ferenc és Cseke Péter. Kriterion, Buk., 1986. 498 p.
Ferenczy Endréné: Magyarországi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Szerkesztési szabályzat. Gépirat. OSzK, Bp.
Georgescu, Titu-Ioanid, Mircea: Presa P.C.R. şi a organizaţiilor sale de masă 1921-1944. Prezentare bibliografică. Editura Ştiinţifică, Buc., 1963. 384 p.
Horosz Béla: Kolozsvár, az ország második sajtóvárosa.(In: Kolozsvári Szemle, 1943. 4.sz. p.286-291.)
Illyés Elemér: Erdély változása. Mítosz és valóság. 2. kiadás, Aurora Könyvek, München, 1976. (Az írott szó c. fejezet p.297-313.)
Jáki László: A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája 1937-1958. OPK, Bp., 1962. (In: A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája 1841-1958. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Bp., 1987. Reprint kiadás.)
Jordáky Lajos: Az erdélyi szocialista sajtó bibliográfiája 1887-1944. Gépirat. Kvár., 1962. 421 lap (Lh: OSzK)
Kántor Lajos-Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom 1945-1970. Kriterion, Buk., 1971. 420 p.
Kemény G. Gábor: Külföldi magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok címjegyzéke és adattára 1945-1970. 1. Szomszédos szocialista országok. Összeáll. ~ . OSzK, Bp., 1974. 268 p.
Kemény György: Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig. Összeáll. ~. OSzK, Bp., 1942. 474 p.
Kertész Gyula: A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai. Annotált bibliográfia. OSzK-KMK, Bp., 1990.
Korompainé Szalacsi Rácz Mária: Hajdú-Bihar megye sajtóbibliográfiája 1843-1970. Szerk.~. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának bibliográfiai kiadványai 1. Debrecen, 1973.
Korunk Évkönyv 1974. Tanulmányok a romániai magyar sajtótörténet köréből. Kvár., 1974. 332 p.
Krizsó Kálmán: Az erdélyi és bánáti nyomdászat és sajtó története 1948-ig. 1-5. köt. Gépirat. (Megyék szerint leírva, minden fejezet külön lapszámozva; Lh: Akadémiai Könyvtár, Kolozsvár.)
Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, Bp., 1972-1992. 3020 p.
A magyar sajtótörténet irodalmának válogatott bibliográfiája 1705-1945. MUOSz sajtótörténeti könyvtár. Bp., 1972. (Romániai magyar sajtó c. fejezet p.268-275.)
Markovits Györgyi-Tóbiás Áron: A cenzúra árnyékában. Magvető, Bp., 1966.
Molnárné Hubes Éva: Székelyudvarhely időszaki sajtótermékeinek történeti áttekintése. In: Könyvtári Szemle, 1970. 3.sz. p.128-131.
Monoki István: Magyar könyvtermelés a román uralom alatt. 1919-1940. 2.köt. Hírlapok és folyóiratok. Összeáll. ~. OSzK, Bp., 1941. 264 p.
Mózes Huba: Sajtó, kritika, irodalom. Kriterion, Buk., 1983. 174 p.
Az Országos Magyar Sajtókamara Évkönyvei, 1940-1943. Bp., 1941-1944. (röv.: OMSÉ)
Pap Károly P. Leonárd: Ferences folyóiratok 1901-1952. Kézirat. A szerző tulajdonában.
Péter H. Mária és mások: Romániai magyar nyelvű orvosi folyóiratok. (In: Genersich Antal emlékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmából. Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról. Genersich Alapítvány, Bp. - Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztálya, Marosvásárhely. 1994.)
Péter Mihály--Péter Zoltán: A Marosvásárhelyen megjelent magyar nyelvű orvosi, egészségügyi és gyógyszerészeti folyóiratokról. (In: Orvosi Hetilap, Bp., 1991. jan. 27. 132.évf. 4.sz. p.201-203.)
Pintér Lajos: Öt lap Aradon.(In: A Hét, 1995. márc. 10.)
Poptămas, Dimitrie-Mózes Júlia: Publicaţii periodice muresene 1795-1970. Bibliografie monografică. Cu un studiu introductiv de prof. Vasile Netea. Biblioteca Municipală Tîrgu-Mures, 1971. Gépirat.
Réthy Andor: Romániai magyar irodalom 1945-1970. Könyvészeti adalék. (In: Kántor--Láng, p.213-404.)
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt. Kriterion, Buk., 1981-1994. 650, 744, 714 p. (röv.: RMIL)
Szász János: Hat lap és ami mögöttük van. (In: A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor. Kriterion, Buk., 1981. p.445-448.)
Sziklay János: Magyar sajtó-évkönyv 1941. Szerk.~. A Hungária Lloyd lapkiadóvállalat kiadása, Bp., 1941.
Tarisznyás Márton: Adatok Gyergyó történeti bibliográfiájához. 3. rész. (In: Könyvtári Szemle, 1970. 1.sz. p.35-39.)
Tinódi Gábor: A délerdélyi magyarság szellemi élete. (In: Hitel, Kvár., 1944. 2.sz. p.69-83.)
Tóth Kálmán-Gábor Dénes: Romániai magyar könyvkiadás 1944-1949. Összeáll. ~ és ~. Romániai magyar bibliográfiák 1. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kvár., 1992.
Tőkés István: A romániai magyar református egyház élete 1944-1989. Magyarságkutató intézet. Bp., 1990. (Írott ige, egyházi sajtó c. fejezet p.207.)
Turzai Mária: A MADOSZ sajtója. (In: Művelődés, 1974. 9.sz. p.34-37.)
Viczián János: A magyar egyetemi és főiskolai diáklapok bibliográfiája 1857-1972. Felsőoktatástörténeti kiadványok 5. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. Bp., 1978. 332 p.
Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1953. Kisebbségi adattár I. Bp.-Szeged, 1994. 108 p.
Vita Zsigmond: Románia magyar irodalmának bibliográfiája 1940-ben, a bécsi döntés utáni időszakban és 1941-ben. (In: Erdélyi Múzeum, 1943. 2.sz. p.185.)
Vita Zsigmond: A dél-erdélyi magyar időszaki sajtó az 1940-es évek elején. (In: A Hét, 1995. febr. 3.)
Záhony Éva: Romániai magyar szépirodalom a két világháború között. 1919-1944. Válogatott bibliográfia és irodalmi repertórium. OSzK, Bp., 1984. 752 p.

 

kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék