kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  95 lap
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-95


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

Máramarosi Nép. demokratikus lap. 1945?-1947. jan. 19. (3.évf. 4.sz.): /Máramarossziget/.»

Az Agitátor Zsebkönyve. K: a RMP Magyar (1961. jan-tól: Maros-Magyar) Autonóm Tartományi Biz. prop. és agit. oszt. 1956. máj? (évf.n. 1.sz.)-1964. dec. (évf.n. 12.sz.): /Marosvásárhely/.»

Aranykezek. a Kisipari (1980. máj.: Termelő-) Szövetkezetek Maros megyei Szövetségének kiadványa. Megj. 1978. dec., 1980. máj., dec., 1981. dec. 1978. dec. (1.sz.)-1981. dec. (sz.n.): /Marosvásárhely/.»

Aratás. K: a Mezőgazd. és Élelmiszeripari Vezérigazg. és a Megyei Tűzoltó Parancsnokság az RKP Maros megyei biz. prop.oszt. irányításával; 1978: a megyei Mezőgazd. Igazg. és a megyei tűzoltó alakulat. /1977/. (sz.n.) és 1978. júl. (sz.n.): /Marosvásárhely/.»

Asszonyok a mezőgazdaságban. alkalmi lap. 1972. dec.: /Marosvásárhely/.»

Comur. Maros megyei kereskedelem. /1978/. 1.sz.: /Marosvásárhely/.»

A cukorrépa vetés döntő napjai. 1971. márc.: /Marosvásárhely/.»

Cuvântul Tineretului = Ifjúság Szava. rendkívüli kiadás, a Kommunista Ifjak kiadásában. 1945. márc. 25. (sz.n.): /Marosvásárhely/.»

Erdővédelem. K: a Megyei Erdészeti Felügyelőség és a Megyei Tűzoltósági Csoport, az RKP Maros megyei Biz. prop. oszt. irányításával. /1977/. (sz.n.): /Marosvásárhely/.»

A Falu Újságja. röplap. Falusi dolgozók részére készítették a városi nyomdai munkások. Ingyenes gazd. tanácsadó és demokratikus nevelést szolgáló kiadvány. 1945. jún. 10. (1.évf. 1.sz.): /Marosvásárhely/.»

A globális akkord - a szövetkezeti tagság serkentő javadalmazási formája. alkalmi lap. K: a MTSz-ek Maros megyei Szövetsége. 1972. dec. /Marosvásárhely/.»

Hasznosítsunk minden talpalatnyi termőföldet! alkalmi lap. 1972. ápr.: /Marosvásárhely/.»

Horizont. a Metalotehnica Váll. lapja, megjelenik az RKP alapszervezetének égisze alatt. 1982. (1-2.sz.): /Marosvásárhely/.»

Az ipari jellegű tevékenység fontos eszköz a mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső tartalékainak magasfokú hasznosításában, a szövetkezeti tagok jövedelmének növelésében. alkalmi lap. 1971. máj.: /Marosvásárhely/.»

Maros megyei iskola. alkalmi lap. /1978. jún./-1980. jún. (sz.n.): /Marosvásárhely/.»

Maros megyei mezőgépész. röplap. 1980.okt., 1981.jún., 1983. máj.: /Marosvásárhely/.»

Marosmenti Asszonyok. alkalmi kiadvány. 1971. máj. 8.: /Marosvásárhely/.»

Marosmenti mezőgazdaság. alkalmi lap, k: a Maros megyei Mezőgazdasági és Élelmiszeripari (Termékfeldolgozó) Vezérigazgatóság, a MTSz-ek megyei Szövetsége, az RKP megyei biz. prop.oszt. segítségével. 1979. máj., 1980. jún. és 1980. aug.: /Marosvásárhely/.»

Mindig előre! a pionírszervezet Maros megyei tanácsának, az RKP Maros megyei biz. prop. oszt. segítségével kiadott röplapja. 1975. okt. és 1975. dec. (sz.n.): /Marosvásárhely/.»

Óvjuk az erdőt! alkalmi lap, k: a megyei Erdészeti Felügyelőség, a tűzoltósági csoporttal közösen, az RKP Maros megyei Biz. prop. oszt. irányítása mellett. /1977/. (sz.n.): /Marosvásárhely/.»

A politikai nevelőmunka Maros megyei fóruma. K: az RKP Maros megyei Biz. prop.oszt. 1977. márc. (évf.n. 1.sz.)-1980. febr. (évf.n. 2.sz.): /Marosvásárhely/.»

Röplap. alkalmi lapok, a Maros megyei pol. és társadalmi szervezetek kiadásában. (sz.n.): /Marosvásárhely/.»

Serbarea = Ünnep. Organizată de comitetele partidelor democrate, cu ocazia inaugurarii Uzinei Electrice, ce va avea loc la 21 Octombrie 1945. K: a Villanyüzem felavatási ünnepségét előkészítő demokratikus pártok és szervezetekből alakult rendező-biz. 1945. okt. 21. /Marosvásárhely/.»

Termelőszövetkezeti tagok! Gyors ütemben takarítsátok be az idei szőlőtermést és biztosítsatok szilárd alapot a jövő évinek! K: a Maros megyei Szőlőtermesztési és Borászati Váll. 1971. okt. 8.: /Marosvásárhely/.»

Máramaros. politikai lap, megjelenik minden szerdán és vasárnap reggel. 1944. jan. 23. (1.évf. 1.sz.)-1944. okt. 4. (1.évf. 49.sz.): Máramarossziget.»

Máramaros Vármegye Hivatalos Lapja. 1941?-1944. szept. 1. (20.évf. 18.sz.): Máramarossziget.»

Poporul. /A Nép/. demokratikus lap. 1944. dec. 23. (Nr.1.sz.)-1945. dec. 31. (Nr.49.): Máramarossziget.»

Új Máramaros. politikai napilap. 1941. márc. 6. (1.évf. 1.sz.)-1943. ápr. 4. (3.évf. 75.sz.): Máramarossziget.»

Vörös Máramaros. K: a KMP /Kommunisták Magyarországi Pártja/ megyei Titkársága. 1941. jan. (1.sz.)-1941. márc. (3.sz.): Máramarossziget.»

Röplap. k: az RKP Margitta városi biz. /1972/. (sz.n.): Margitta.»

Erdélyi Ferences Futár. az internált ferencrendi szerzetesek lapja. 1951. szept. 1.-1952. máj. 10.: Máriaradna.»

Cîntecul Vîrstelor = Ifjú Évek Dalai. publicatie periodică a liceului din Toplita /a maroshévízi Líceum időszaki kiadványa/. 1970. (Anul 1. Nr.1.) és 1973. (Anul 2. Nr.1.): Maroshévíz.»

Acorduri Noi. /Új Akkordok/. revistă scolară, Liceul Nr.5. /az 5.sz. Líceum diáklapja/. 1969 (Anul 1. Nr.1.)-1970 (Nr.3.): Marosvásárhely.»

Aeskulap. magazin al studentilor de la Institutul Medico-Farmaceutic din Tg.-Mures /az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet diáklapja/. 1968. dec. (Anul 1. Nr.1.)-1973. jún. (Anul 6. Nr.17/18.): Marosvásárhely.»

Athenaeum. organ al comitetului UTC si A.S. din Institutul Pedagogic de 3 ani; 1969. febr. 28-tól: revistă editată de Comitetul UTC si A.S. (1969. dec-től Consiliul UAS) din Institutul ... /A 3 éves Pedagógiai Intézet KISz-Biz. és Diákszövetségének folyóirata./ 1968. nov. 30. (Anul 1. Nr.1.)-1973. márc. (Anul 6. Nr.1/24.): Marosvásárhely.»

Buletinul Apărarea Patriotică = Népvédelmi Értesítő. K: a Marosvásárhelyi Népvédelmi Szervezet. /1945/. (sz.n.): Marosvásárhely.»

Buletinul Comunitătii = Hitközségi Közlöny. --1940. aug/ szept. (5700 Áv - Elul) (1.évf. 2.sz.): Marosvásárhely.»

Buletinul Inspectoratului scolar al judetului Mures. /A Maros megyei tanfelügyelőség közlönye/. 1946. febr. 1/15. (Anul 1. Nr.1/2.) -1949. jún. 25. (/4.évf./ nr.13.sz.). Marosvásárhely.»

Delfin. az Igaz Szó tarka 'melléklete' /szórakoztató melléklapja/. 1982. /aug./ (évf.n. 1.sz.)-1986. (évf.n. 1. sz.): Marosvásárhely.»

Déli Hírlap. megj. naponta, 1943. dec. 20-tól: minden hétfőn. 1943. aug. 12. (1.évf. 1.sz.)-1944. szept. 11. (2.évf. 36.sz.): Marosvásárhely.»

Az Ellenzék. független politikai lap. --1940. /szept./ (28.évf. 9.sz.)-1940. dec. 30. (28.évf. 23.sz.): Marosvásárhely.»

Előre. a RMP Marostartományi Vezetősége és a Tart. Néptanács lapja. 1951. ápr. 6. (1.évf. 1.sz.) - 1952. aug. 3. (2.évf. 184.sz.) (összesen 408 sz.): Marosvásárhely.»

Erdélyi Fodrászlap. 1942-1944? Marosvásárhely.»

Erdélyi Jogélet. jogi folyóirat. 1942. jan/febr. (1.évf. 1/2.sz.)-1944. jún. (3.évf. 6.sz.): Marosvásárhely.»

Értesítő (1). a Kommunisták Romániai Pártja Maros-megyei szervezete Prop. oszt. (okt. 30-tól: a RKP Maros megyei szervezete Prop. és Agit. Reszortjának) kiadása. 1945. júl. 10. (/1.évf./ 1sz.)-1945. dec. 1. (9.sz.): Marosvásárhely.»

Értesítő (2). a Magyar Autonóm Tart. Egészségügyi oszt., a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar, "Centrofarm" és Orvostudományi Társaság gyógyszerészeti szakoszt. kiadványa. 1956. (1.sz.)-1957. (3. sz.): Marosvásárhely.»

Flekken. riport, humor, irodalom, kritika; 1941. ápr. 1-től: székely humoros lap. --1940. nov. 1. (7.évf. 11.sz.)-1944. dec. 15. (22.évf. 21.sz.): Marosvásárhely.»

Fodrászok Lapja. 1941? Marosvásárhely.»

A Gazdag Termésért. a Marosvásárhely Rajoni Pártbiz. és Rajoni Néptanács híradója. 1958. márc? (1.sz.)-1958. ápr. 20. (3.sz.): Marosvásárhely.»

Gazeta Oficială a judetului Mures. /Maros megye Hivatalos Lapja/. 1945. júl. 1. (Anul 46. Nr.1.)-1949. márc. 1. (Anul 50. Nr.5.): Marosvásárhely.»

Generatii. /Generációk/. revista editată de Liceul (1979-től: de Mat.-Fiz.) Alexandru Papiu Ilarian /az Alexandru P. Ilarian Líceum diáklapja/. /1966/. (1.sz.)-1979/80. (12.sz): Marosvásárhely.»

Gînduri Studentesti. /Diákgondok/. revista Consiliului Uniunii Asociatiilor Studentilor Comunisti din Centrul Universitar Tîrgu-Mures /a marosvásárhelyi egyetemi központ kommunista diákegyesületei szövetségi tanácsának lapja/. 1974. febr/márc. (Anul 1. Nr.1/2.)-1989. (Anul 15. Nr.2.)--: Marosvásárhely.»

Heti Hírek. társad. (1941. jan. 20-tól: és közgazd.) heti riportlap. --1940. szept. 9. (7.évf. 1.sz.)-1941. márc. 10. (8.évf. 10.sz.): Marosvásárhely.»

Híradó. /hirdetések, közlemények; megj. rendszertelenül/. --1940. okt. 7. (27.évf. 17.sz.)-1941. márc. 24. (28.évf. 7.sz.): Marosvásárhely.»

Igaz Szó. a RNK Írószövetsége Magyar Autonóm Tart. fiókjának folyóirata; 1957. jan-tól: szépirod. folyóirat; 1962. márc-tól az RNK (1965. aug-tól RSzK) Írószövetségének havi folyóirata. 1989. dec.: havi szépirod. folyóirat. 1953.jún/júl. (1.évf. 1/2.sz.)-1989. dec. (37.évf. 12.sz.): Marosvásárhely.»

Îndemnul. /Biztató/. revista Liceului de cultură generala Nr.4. /a 4.sz. Ált. Líceum diáklapja/. 1967. máj. (Nr.1.)-1972. (sz.n.): Marosvásárhely.»

Iskolaszövetkezetek. a Szövetkezés ingyen melléklete. 1941. jan. 15. (1.évf. 1.sz.)-1941. febr. 15. (1.évf. 2.sz.): Marosvásárhely.»

Iskolaszövetkezeti Közlöny. a Szövetkezés melléklete. 1941. márc. 13. (1.évf. 3.sz.)-1942. máj. 30. (2.évf. 8.sz.); Kolozsvár. 1942. szept. 1. (3.évf. 1.sz.)-1944. ápr. 1. (4.évf. 8.sz.): Marosvásárhely.»

A Kerület. alkalmi lap, kiadja a RKP marosvásárhelyi szervezete 3. kerületi sejtjeinek sajtóbizottsága. 1945. nov. 24.: Marosvásárhely.»

Könyvtári Híradó (1). K: a MAT közp. könyvtára. 1956. (1.sz.): Marosvásárhely.»

Könyvtári Híradó (2). a Tart. Könyvtár és a Tart. Nőbiz. havilapja. 1958. jún. 1. (évf.n. sz.n.)-1959. okt. (évf.n. sz.n.): Marosvásárhely.»

Magyar Népegészségügyi Szemle. egészségügyi, embervédelmi és népnevelő folyóirat. --1940. szept/okt. 15. (8.évf. 9/10.sz.)-1943. febr. 15. (11.évf. 2.sz.): Marosvásárhely.»

Magyar Szó. politikai napilap. --1940. szept. 5. (15.évf. 116.sz.)-1941. márc. 30. (16.évf. 73.sz.): Marosvásárhely.»

Május /elseje/ 1. a Marosvásárhelyi Szaktanács kiadása. 1945.: Marosvásárhely.»

Maros Megye Néptanácsa Hivatalos Közlönye. megj. kéthavonként. 1971. jan/ febr. (4.évf. 1.sz.)-1973. nov/dec. (6.évf. 6.sz.): Marosvásárhely.»

A Maros megyei agitátor zsebkönyve. kiadja az RKP Maros megyei biz. prop. oszt. 1971. okt. (évf.n. sz.n.)-1976. okt. (évf.n. 4.sz.): Marosvásárhely.»

Maros-Torda Vármegye Hivatalos Lapja. megjelenik havonta kétszer, éspedig minden hó 4. és 17. (1942. jan-tól: 1. és 15.) napján. 1941. jan. 17. (20.évf. 1.sz.)-1944. szept. 1. (23.évf. 18.sz.): Marosvásárhely.»

Marosvásárhelyi Házikönyvtárosok Híradója. /a Tart. Könyvtár és a Városi Nőbiz. havilapja./ 1957. jún. (évf.n. 1.sz.)-1958. máj. (évf.n. sz.n.): Marosvásárhely.»

Marosvásárhelyi Zenei Napok. alkalmi lap. 1971. (évf.n. sz.n.)-1973. (évf.n. sz.n.): Marosvásárhely.»

Mlădite. /Hajtások/. revista scolară a Liceului Unirea din Tîrgu-Mures /a marosvásárhelyi Egyesülés Líceum diáklapja/. /1970. jan./ (Anul 1. Nr.1.)-/1973/. (Anul 4. Nr.4.): Marosvásárhely.»

Műsor /ezerkilencszázötvenöt-ezerkilencszázötvenhat/ 1955-1956. az Állami Székely Színház műsorfüzete /színdarabismertető és szereposztás/. /1955/.: Marosvásárhely.»

Műsorfüzet. K: az ARLUS Magyar Autonóm Tartományi Biz.; 1956: az ARLUS közp. tanácsa. 1955. jún. (évf.n. sz.n.)-1957. (évf.n. sz.n.): Marosvásárhely.»

Művészet. színház, zene, képzőművészet, film - képes havi folyóirat. 1958. ápr. (1.évf. 1.sz.)-1959. aug/szept. (2.évf. 8/9.sz.): Marosvásárhely.»

Népújság. a RMNSz székelyföldi napilapja. 1948. aug. 12. (5.évf. 184.sz.)-1951. ápr. 5. (8.évf. 80.sz.): Marosvásárhely.»

Orvosi Szemle. a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet (1956. 3.sz-tól: és az RNK Orvostudományi Társasága Marosvásárhelyi Fiókjának) folyóirata; 1962. 2.sz-tól: a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet és az Orvostudományi Társaságok Szövetsége Marosvásárhelyi Fiókjának folyóirata. 1955. máj/szept. (1.évf. 1/2.sz.)-1974. ápr/jún. (20.évf. 2.sz.): Marosvásárhely.»

Református Ifjúság. földmíves, munkás, iparos ifjúsági újság; 1943. febr-tól: földmíves, iparos és kereskedő ifjúsági lap - a Ref. Leányszöv. (Bp.), az Erdélyi Ref. Egyházkerület Leányszöv. (Kvár.), a Ref. Keresztyén Ifjúsági Egyesület (Bp.), és az Erdélyi Ref. Egyházkerület Ifjú Keresztyén Egyesületei Szöv. (Kvár.) folyóirata. --1940. szept/okt. (7.évf. 9/10. sz.)-1943. jan. (10.évf. 1/2.sz.); Kolozsvár. 1943. febr. (10.évf. 3/4.sz.) -1944. szept. (11/14.évf. 9.sz.): Marosvásárhely.»

Reggeli Újság. független politikai és közgazdasági napilap; 1941. febr. 22-től: pol. és közgazd. napilap; 1941. aug. 1-től: pol., társadalmi és közgazd. napilap. --1940. aug. 31. (10.évf. 199.sz.)-1943. júl. 15. (13.évf. 157.sz.): Marosvásárhely.»

Revista Medicală. publicatie a Institutului de Medicină si Farmacie din Tîrgu- Mures, si a Uniunii Societătilor de Stiinte Medicale, filiala Mures /a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet és az Orvostudományi Társaságok Szövetsége Marosvásárhelyi Fiókjának folyóirata/. 1955. máj/szept. (1.évf. 1/2.sz.)-1989. júl/dec. (35.évf. 2.sz.): Marosvásárhely.»

Szabad Szó. dolgozók lapja; 1945. nov. 5-től: pol. napilap; 1945. nov. 15-től: demokratikus napilap; 1946. szept. 27-től: a RMNSz napilapja. Szünetelt: 1944. dec. 17.-27. (műszaki okok miatt). 1944. nov. 4. (1.évf. 1.sz.)-1948. aug. 11. (5.évf. 183.sz.): Marosvásárhely.»

Székely Határőr. népművelési, társadalmi, egyesületi folyóirat. 1944. jún. (1.évf. 1/2.sz.)-1944. aug? (1.évf. 8.sz.): Marosvásárhely.»

Székely Kamarai Közlöny. közgazd., kereskedelmi és ipari szaklap -a Székely Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara hivatalos lapja. 1943. nov. 15. (1.évf. 1.sz.) -1944. aug. 15. (2.évf. 16.sz.): Marosvásárhely.»

Székely Szó. pol. napilap. 1941. dec. 11. (1.évf. 1.sz.)-1944. szept. 27. (4.évf. 212.sz.): Marosvásárhely.»

Szövetkezés (2). Erdélyi (1941. jan. 15-től: Erdélyrészi) Hangya (1941. jan-ig: Fogy./asztási/) Szövetkezetek hivatalos lapja. 1940. okt. 15. (1.évf. 1.sz.)-1944. aug. 24. (5.évf. 34.sz.): Marosvásárhely.»

Tájékoztató. az RNK Orvostud. Társasága Magyar Autonóm Tartományi fiókja járványtani, mikrobiológiai, vírustani, parazitológiai és egészségügyi nevelési szakosztályának (1957. 2.sz-tól: és a fertőző betegségek klinikájának) kiadványa. 1956. (évf.n. 1.sz.)-1957. (évf.n. 3/4. sz.): Marosvásárhely.»

Tentamen. Revista liceului Bolyai Farkas din Tg.-Mures - A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum folyóirata. 1969. (1.évf. 1.sz.)-1973. (4.évf. 3.sz.): Marosvásárhely.»

Természettudomány. ifjúsági, természettudmányi folyóirat. 1948. febr. 27. (1.sz.)-1948. máj. 8. (4.sz.): Marosvásárhely.»

Thália. a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet (1970-ig: KISzBizottságának és) Diákszövetségének lapja. 1969. jan. (1.évf. 1.sz.)-1973. (5.évf. 1/23-24.sz.): Marosvásárhely.»

Tudósító. K: a helyi demokratikus szervezetek kiküldöttjeiből alakult szerk.biz. 1945. okt. 24. (sz.n.): Marosvásárhely.»

Új Élet. kéthetenként megjelenő társadalmi-kulturális képeslap. 1959. okt. 5. (/2.évf./ 1.sz.)-1989. nov. (32.évf. 22.sz.) (összesen 744 sz.): Marosvásárhely.»

Üzemi Újság. /K: és Ny:/ a Târgu-Mures-i Összpontosított Grafikai Üzemek értesítője. 1949. ápr. 1. (1.évf. 1.sz.)-1949. jún. 1. (1.évf. 3.sz.): Marosvásárhely.»

Vörös Zászló. a RMP Magyar Autonóm Tartományi Vez. és a Tart. Néptanács lapja; 1960. dec. 25-től: az RMP (1965. júl. 20-tól RKP) Maros-Magyar Autonóm Tart. Biz. és a Tart. Néptanács lapja; 1968. febr. 18-tól: az RKP Maros Megyei Biz. és az (1969. márc. 9-ig: ideiglenes) Megyei Néptanács sajtószerve (1968. febr. 27-től: napilapja). 1952. aug. 5. (2.évf. 185.sz.)-1989. dec. 22. (41.évf. 302/11738.sz): Marosvásárhely.»

Zenit. revista Liceului de Artă - a Művészeti Líceum lapja. 1968. (1.sz.)-1973. (5.sz.): Marosvásárhely.»

Zsidó Népközösségi Értesítő. K: tagjai számára a marosvásárhelyi Demokrata Zsidó Népközösség. 1948. máj. 1. (sz.n.): Marosvásárhely.»

Kis Vackor. iskolai lap. 1969. máj. (1.sz.)-1970. ápr. (9.sz.): Mezőcsávás.»

Alma Mater. iskolai lap. 1970/71.: Mezőpetri.»
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék