kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  85 lap
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-85


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

/Körlevelek a kegyes Gyulafehérvári.../ lásd 93. Circulares Litterae...

Kalász. a Kovászna megyei Néptanács (2. kiadás: megyei mezőgazd. igazg.) és a megyei tűzoltócsoport (parancsnokságának) villámújsága. /1976?/ és /1978?/: »

Kálvinista Világ. lásd 323. Kiáltó Szó (1). Kolozsvár.

Kamarai Értesítő. a Kolozsvári Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara lapja. 1941-1943?: »

Kamó a csőben. /alkalmi lap/ a tusnádfürdői karpaszományosok öröme, páratlan példány. 1941. okt. 11.: »

Katolikus Élet. lásd 551. Szatmári Katolikus Élet.

Katolikus Világ. keresztény (1945. dec-től: katolikus) népnevelő folyóirat. --1940. szept. (37.évf. 9.sz.)-1946. máj/jún. (43.évf. 5/6.sz.): »

Keleti Magyar Újság. politikai napilap. 1944. jún. 15. (27.évf. 133.sz.)-1944. okt. 10. (27.évf. 230.sz.): »

Keleti Újság. politikai napilap. --1940. aug. 31. (23.évf. 199.sz.)-1944. jún. 14. (27.évf. 132.sz.): »

Képes Ujság. lásd 310. Képesújság.

Képesújság. megj. 2-3 hetenként. 1945. máj. 1. (1.évf. 1.sz.)-1945. okt. 1/15. (1.évf. 8.sz.): »

Képviselőválasztások 1980. március 9. a Szoc. Demokrácia és Egység Frontja Temes megyei Tanácsának röplapja. (sz.n.): »

Kereskedők Lapja. Nagyvárad. lásd 404. Meseriasul = Az Iparos. Arad.

Keresztény Magvető. az unitárius egyház folyóirata. --1940. júl/okt. (72.évf. 4/5.füzet)-1989. (95.évf. 4.sz.)--: »

Keresztrejtvények Gyűjteménye. szerk. és összeáll. Dr. Rebus. /1948?/ (1.sz.): »

Keresztút. az Utunk rejtvényfüzete. 1977. dec. (sz. n.)-1986. jan. (4.évf. 1/37. sz.): »

Keresztyén Élet. a zilahi ref. egyház gyülekezeti lapja. --1940. szept. (34.évf. 9.sz.)-1944. jún. (38.évf. 6.sz.): »

Kertész POSTA Horticolă. a Romániai (1949. febr-tól: a RNK-i) Kertészeti Egyesület Erdélyrészi Fiókja hivatalos közlönye. 1946. aug. 20. (sz.n.)-1950. febr/ápr. (17.évf. 2/4.sz.): »

Kertész Posta. az Erdélyi (1943. aug.: Hivatásos) Kertészek Egyesülete - Kolozsvár, hivatalos körlevele (1943. jan-tól: közlönye). 1942. júl. (sz.n.)-1943. aug. (sz. n.): »

Készülődés. lásd 657. Üzenet.

Kétség. az erdélyi zsidóság egészen központi lapja. /1947/. (sz.n.): »

Kezdeményezés, alkotó készség, hatékonyság. röplap, kiadja a szakszervezetek Szatmár megyei Tanácsa a Cronica Sătmăreană és a Szatmári Hírlap szerk. közreműködésével. 1981. dec.: »

Kezdeményezések, tömegakciók... lásd 12. Az Agitátor Zsebkönyve. Csíkszereda.

Kézdivásárhelyi Róm./ai/ Kat./olikus/ PLÉBÁNIA HÍRADÓJA.

Kiáltó Szó (1). az erdélyi reformátusok egyháztársadalmi és világnézeti folyóirata. --1940. szept/okt. (14.évf. 9/10.sz.)-1944. aug. (18.évf. 8.sz.): »

Kiáltó Szó (2). erdélyi szamizdat. 1988.: »

Kis Pajtás. lásd 122. Dolgozó Nő.

Kis Újság. Papp Andor, a magyarság érdekeiért küzdő független lapja. --1940. szept. 1. (30.évf. 149.sz.)-1941. márc. 22. (31.évf. 161.sz.): »

Kis Vackor. iskolai lap. 1969. máj. (1.sz.)-1970. ápr. (9.sz.): »

Kis Vasárnap. lásd 665. Vasárnap.

Kisipari Szövetkezeti Élet. a RNK Kisipari Termelőszövetkezetei Közp. Szöv. lapja. 1952. dec. 4. (1.évf. 1.sz.)-1953. márc. 14. (2.évf. 5.sz.): »

Kisiparosok Lapja. a Romániai Kisiparosok Orsz. Szöv. hivatalos (1948. dec. 1-től: közp.) lapja; 1950. febr. 1.-1951. dec.: a RNK Kisiparosai Orsz. Szöv. közp. lapja; 1952. jan. után alcím nélkül. Megj. egy választmány vezetése alatt havonta 2x /rendszertelenül/. 1948. aug. 23. (3.évf. 30.sz.)-1952. jún. 28. (6.évf. 115.sz.): »

Kistestvér. csíksomlyói értesítő. 1989. okt. /1.sz./: »

Kiszállási Füzetek. az Ady Endre Irodalmi Kör kiadványa. /1971. (1.-2.sz.)/: »

Klinika és Laboratorium. a Napochemia gyógyszer- és vegyészeti gyár Rt. tudományos osztályának közleményei. /1941. aug./-1943. márc. (sz. n.): »

Kollokvium. lásd 96. Colocviu = Kollokvium...

Kolloquium. lásd 96. Colocviu = Kollokvium...

Kolozs tartomány Ideiglenes Bizottságának Hivatalos Lapja. lásd 76. Buletinul Oficial al Comitetului Provizoriu judetean Cluj = Kolozs...

Kolozs Vármegye és Kolozsvár Thj. /törvényhatósági jogú/ sz./abad/ kir./ályi/ Város Tűzrendészeti Értesítője. a Kolozs Vármegye Hivatalos Lapjának melléklete; szerkeszti a vármegyei tűzrendészeti felügyelő. 1942. ápr. 10. (1.évf. 1.sz.)-1944. máj. 26. (3.évf. 5.sz.): »

Kolozs Vármegye Hivatalos Lapja. 1941. jan. 15. (59/1.évf. 1.sz.)-1944. aug. 25. (60/4.évf. 16.sz.): »

Kolozs vármegye Ideiglenes Bizottságának Hivatalos Lapja. lásd 76. Buletinul Oficial al Comitetului Provizoriu judetean Cluj = Kolozs...

Kolozsvár köztársasági alárendeltségű város Néptanácsának HIVATALOS LAPJA. lásd 83. BULETINUL OFICIAL al Sfatului Popular al orasului de subordonare republicană Cluj = Kolozsvár köztársasági ...

Kolozsvár tartomány Néptanácsának Hivatalos Lapja. lásd 76. Buletinul Oficial al Comitetului Provizoriu judetean Cluj = Kolozs...

Kolozsvár Thjf. /törvényhatósági joggal felruházott/ Szabad Királyi Város Hivatalos Lapja. megj. minden hó 1-én és 15-én. Szünetelt: 1941. márc. 15.-máj. 15. 1940. okt. 1. (1.évf. 1.sz.)-1944. szept. 1. (5.évf. 16/17.sz.): »

Kolozsvári Estilap. politikai napilap. 1940. szept. 5. (8.évf. 219.sz.)-1944. jún. 14. (12.évf. 132.sz.): »

Kolozsvári Izr. Koedukációs Gimnázium DIÁKLAP-ja. lásd 335. Kolozsvári Izr. Gimnázium Diáklapja.

Kolozsvári Izr./aelita/ Gimnázium Diáklapja. alapította az V. a. Szerk. és fel. kiadó: Ligeti Fedor. /1943?/. (1.évf. 1.sz.)-(1.évf. 2.sz.): »

Kolozsvári Nemzeti Színház. színházműsor. Megj. a színházi évadban hetenként. 1942. /szept?/-1944. márc. (sz. n.): »

Kolozsvári Szemle. Kolozsvár thj. /törvényhatósági jogú/ sz./abad/ kir./ályi/ város helytörténeti és kulturális folyóirata. 1942. dec. 15. (1.évf. 1.sz.)-1944. jún. (3.évf. 2.sz.) /össz.: 7 sz./: »

Kolozsvári Szemle. lásd még 185. Erdélyi Szemle.

Kongreganista. az Erdélyi Ifjúsági Mária-Kongregációk ... sz. körlevele. Kézirat gyanánt. 1946/47. (1-5.sz.): »

Korunk. tudomány, irodalom, művészet, élet; 1957. jan-tól: világnézeti, társadalmi, tudományos és művelődési szemle; 1960. júl.-1963. dec.: világnézeti folyóirat; 1966. jan.-1971. dec.: havi szemle; 1974. júl-tól: a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács havi lapja/folyóirata. --1940. szept. (15.évf. 9.sz.)-1989. nov/dec. (48.évf. 11/12.sz.)--: »

Kovászna megye Néptanácsa Hivatalos Közlönye (fordítás). szerk. és k: Kovászna megye Néptanácsa. 1972. jan/febr. (5.évf. 1.sz.)-1974. jan/márc. (7.évf. 1.sz.): »

Kovásznai Fiatalok. a KISz Kovászna megyei Biz. villámújsága. /1978/.: »

Kriterion. /új könyvek ismertetője/. 1971. (évf.n. sz.n.)-1974. (évf.n. sz.n.): »

Kultúr Füzet. /próza, énekek, versek, jelenetek/. K: a Román Demokrata Nők Szövetsége. 1950. (sz.n.): »

Kultúr-Füzetek. a Romániai (1948. 5.sz-tól: RNK) Orsz. Szakszervezeti Tanács kiadványa /énekek, versek, jelenetek, próza/. 1947. (évf.n. 1.sz.)-1950. (3.évf. 5.sz.): »

Kultúrfüzet a középiskolák számára. /próza, énekek, versek, jelenetek/. 1948. okt/dec. (1.sz.): »

Kultúrfüzet az elemi iskolák számára. /próza, énekek, versek, jelenetek/. 1948. okt/dec. (1.sz.)-1949. (2.sz.): »

Külföldi Kérdések. csak belső használatra, K: a Román-Szovjet Tanulmányi Intézet. 1946. szept. (évf.n. 1.sz.)-1948. máj. (évf.n. 1.sz.): »

KÜLÖNKIADÁS a Nagyváradi Építőanyagipari Váll./alat/ munkaközösségének részére. 1973. aug. 20. és okt. 20. (sz.n.): »

Különszám a fémipari munkások számára. lásd 11. Az Agitátor Zsebkönyve. Bucuresti. ____

Könyvbarát. lásd 262. A Hét. Bukarest.

Könyvjegyzék. K: Dózsa György Magyar Könyv- és Lapterjesztő Intézet Rt. 1948. ápr. (2.sz.): »

Könyvtár. lásd 427. Művelődés.

Könyvtári Híradó (1). K: a MAT közp. könyvtára. 1956. (1.sz.): »

Könyvtári Híradó (2). a Tart. Könyvtár és a Tart. Nőbiz. havilapja. 1958. jún. 1. (évf.n. sz.n.)-1959. okt. (évf.n. sz.n.): »

Könyvtári Szemle. a Művelődés- és Művészetügyi Áll. Biz. (1971. 3.sz-tól: a Szoc. Művelődési és Nevelési Tanács) folyóirata. 1966. jan/márc. (10.évf. 1.sz.)-1973. okt/ dec. (17.évf. 4.sz.): »

Könyvtárosi Híradó. lásd 346. Könyvtári Híradó (2).

Könyvtárosok Tájékoztatója. folyóirat könyvtárosok számára, kiadja a RNK Minisztertanácsa mellett működő Kulturális Intézmények Biz.; 1957-től: az Oktatás- és Művelődésügyi Min. lapja; 1962. 2.sz-tól: a Művelődés- és Művészetügyi Áll. Biz. lapja/folyóirata. 1950. aug/szept. (1.évf. 1.sz.) -1965. okt/dec. (9.évf. 4.sz.): »

Körlevél /ezerkilencszáznegyvenegy/ 1941. /harmadik/ III. K: a /róm. kat./ egyházmegyei főhatóság. 1941. »

Körlevél. lásd 92. Circulara /unu/ 1. /első/ Körlevél.

Körlevél. lásd még 211. Ferences Harmadik Rend Tartományi...

Körlevél. lásd még 337. A Kolozsvári Püspöki...

Körrendelet. /Marosvásárhely/. lásd 75. Buletinul Inspectoratului scolar al judetului Mures.

Körrendelet. Sepsiszentgyörgy. lásd 462. Ordin Circular = Körrendelet.

Közlekedési Híradó. röplap. Megjelent a Szatmár municípiumi néptanács és a Belügymin. Szatmár megyei felügyelősége közlekedésrendészeti oszt. kiadványaként, a Szatmári Hírlap gondozásában. 1975. okt. és 1983. dec. (sz.n.): »

Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum ... lásd 181. Erdélyi Múzeum.

Közlöny, kiadja az Építő-, fa- és fűrészipari Szakszervezetek Szövetsége. lásd 156. Az Építő-, fa- és fűrészüzemi ...

Közlöny. pol. és társad. lap. --1940. szept. 1. (66.évf. 57.sz.): »

Közlöny. Bukarest. lásd 510. A Román Vöröskereszt...

Közrend. alkalmi lap. K: a Belügymin. Hargita megyei kirendeltsége. 1978. jan. (sz.n.): »

Községi Élet. 1948. »

Közúti Szállítás. a Hargita megyei Gépkocsiszállítási Váll. röplapja. 1976. jún. (sz.n.): »

Közösség. lásd 657. Üzenet.
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék