kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  94 lap
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-94


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

/Szilágysági Lendületek/. lásd 37. Avînturi Sălăjene.

/Szilágysági Tollak/. lásd 98. Condeie Sălăjene.

Sajtó. politikai napilap. --1940. aug. 31. (évf.n. /72.évf./ 198.sz.)-1940. szept. 5. (évf.n. /72.évf./ 202.sz.): »

Sajtólevelezőink közlönye. lásd 287. Igazság. Kolozsvár.

Sajtólevelezőink tájékoztatója. lásd 46. Bányavidéki Fáklya.

Scripta Botanica Musei Transilvanici = Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Növénytárának Közleményei. lásd 181. Erdélyi Múzeum.

Segély - a Szolidaritás Frontja észak-erdélyi tartományi közlönye. 1941. jan.: »

Selector. 1945? »

Selyemhernyótenyésztés. különkiadás a Bihar megyei pártbiz. prop. oszt., a Bihar megyei Nőbiz., a Tudomány- és technikaterjesztő megyei biz., és a nagyváradi selyemhernyótenyésztő komplexum gondozásában. 1984. jún.: »

Sepsiszentgyörgyi Egyházi Tudósító. [a róm. kat. plébánia kiadványa]. /1945. (1.sz.)-1946. pünkösd (4.sz.)/-??: »

Serbarea = Ünnep. Organizată de comitetele partidelor democrate, cu ocazia inaugurarii Uzinei Electrice, ce va avea loc la 21 Octombrie 1945. K: a Villanyüzem felavatási ünnepségét előkészítő demokratikus pártok és szervezetekből alakult rendező-biz. 1945. okt. 21. »

Sirius. az 1.sz. Líceum iskolai tudományos folyóirata. 1969. febr. (1.sz.)-1971. febr. (7.sz.): »

Sport Igazság. lásd 287. Igazság. Kolozsvár.

STUBB = röv.: Studia Universitatis (Universitatum) Babes-Bolyai.

Studia Universitatis Babes-Bolyai. a Babes-Bolyai Tudományegyetem közleményei. Tudományágankénti és -szakonkénti sorozatokban (lásd az előzménynél). 1959.--: »

Studia Universitatum V. Babes et Bolyai. a Babes és Bolyai Tudományegyetemek közleményei. Tudományágankénti sorozatokban: /természettudományok:/ 1. Matematika, fizika, kémia; 2. Geológia, földrajz, biológia. - /társadalomtudományok:/ 3. Filozófia, politikai gazdaságtan, lélektan, jogtudomány. 4. Történet-, nyelv- és irodalomtudomány. 1958.: »

Sürgős tennivalók Hargita megye mezőgazdaságában. alkalmi lap, K: az Agronómusok Háza az RKP Hargita megyei Biz. prop. oszt. irányításával. 1981. szept.: »

Sütőiparosok Lapja. lásd 231. Gazeta Brutarilor.

Szabad Élet. demokratikus napilap. 1945? /1.évf. 1.sz./-1948. febr. 28. (4.évf. 48.sz.): »

Szabad Ifjúság. lásd 370. Magyar Ifjúság.

Szabad Szemle. hazafias lap. 1941. máj. 29. (7.sz.): »

Szabad Szó (1). hazafias lap. 1941. júl. 7. (évf.n. 1.sz.)-1941. júl. 16. (évf.n. 2.sz.): »

Szabad Szó (2). politikai napilap; 1948. okt. 7-től: a RMNSz bánsági napilapja; 1951. febr. 28-tól: a RMP Temesvár-tart. Biz. és a tart. és városi néptanácsok napilapja; 1952. szept. 2-től: a RMP (1965. júl. 20-tól: RKP) Temesvár (1960. dec. 27-től: Bánát) tart. Biz. és a tart. néptanács napilapja; 1968. febr. 18-tól: az RKP Temes megyei Biz. és az (1969. márc. 5-ig: ideiglenes) Megyei Néptanács napilapja; 1971. jan. 3-tól: az RKP Temes megyei Biz. és a Megye Néptanácsának lapja. 1944. nov. 1. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 21. (46.évf. 13918. sz.): »

Szabad Szó Sportja. lásd 532. Szabad Szó (2). Temesvár.

Szabad Szó. dolgozók lapja; 1945. nov. 5-től: pol. napilap; 1945. nov. 15-től: demokratikus napilap; 1946. szept. 27-től: a RMNSz napilapja. Szünetelt: 1944. dec. 17.-27. (műszaki okok miatt). 1944. nov. 4. (1.évf. 1.sz.)-1948. aug. 11. (5.évf. 183.sz.): »

Szabadság (1). demokratikus hetilap, megj. minden szombaton; 1945. dec. 15-től: a szilágymegyei MNSz hivatalos lapja. 1945. máj. 6? (1.évf. 1.sz.)-1948. febr. 14. (4.évf. 7.sz.): »

Szabadság (2). a RMP Nagykároly rajoni Vez. és a rajon Ideiglenes Biz. lapja; 1950. dec. 24-től: ... és a rajon Néptanácsának lapja. 1950. nov. 19. (1.évf. 1.sz.)-1958. aug. 30. (9.évf. 405.sz.): »

Szabadság. szocialista napilap. 1945. máj. 3. (1.évf. 1.sz.)-1947. dec. 31. (3.évf. 797.sz.): »

Szabadság. /pol. napilap/. --1940. aug. 31. (70.évf. 198.sz.)-1940. szept. 7. (70.évf. 205.sz.): »

Szabadság. az ODA székelyudvarhelyi hetilapja; 1945. okt. 2.-1950. aug. 26.: a MNSz udvarhelymegyei hetilapja; 1950. szept. 16.-1951. jan. 6.: az MNSz hetilapja; 1951. máj. 5-től a RMP Udvarhely-rajoni Vez., a rajoni és a Városi Néptanács hetilapja. 1944. nov. 25. (1.évf. 1.sz.)-1951. okt. 27. (8.évf. 43/308.sz.): »

Szabadság. demokratikus hetilap. 1948. márc. 18. (2.sor. 1.évf. 1.sz.)-1950. nov. 12. (3.évf. 45.sz.): »

Szabadság. Sepsiszentgyörgy. lásd 123. Dolgozók Szava.

Szabadsajtó. lásd 519. Sajtó.

Szakszervezet. szakszervezeti folyóirat. 1945. jan. (sz.n.)-1946. aug/szept. (sz.n.): »

Szakszervezeti Élet. a Romániai (1948. jún. 6-tól: RNK) Orsz. Szakszervezeti Tanács; 1953. febr. 6-tól: a RNK Szakszervezetei Közp. Tanácsának hetilapja. 1946. jan. 1. (1.évf. 1.sz.)-1953. márc. 27. (8.évf. 13.sz.): »

Szakszervezeti Irányító. az Orsz. Szakszervezeti Tanács kiadványa. 1948. márc. (1.sz.): »

Szakszervezeti Közlöny. a romániai fém-, vegy- és üvegipari munkások szövetségének havi közlönye; 1946. szept-től: a Romániai Fém- és Vegyipari Szakszervezetek Szöv. havilapja; 1948. márc-tól: a Romániai (1948. júl-tól RNK) Fém- és Vegyipari Szakszervezeti Szöv. közlönye. Megj. a Fém-, Vegy-és (Üveg)ipari Szöv. végrehajtó biz. felügyelete alatt. 1945. júl. 10. (1.évf. 1.sz.)-1949. márc/ápr. (évf.n. 3/4.sz.): »

Szalontai Élet. lásd 625. Új Élet. Nagyvárad.

Szalontai Lapok. független pol. napilap. 1940. szept. 6. (52.évf. 1.sz.)-1940. szept. 17. (52.évf. 8.sz.): »

Szamos. pol. napilap; 1942. szept. 9-től: keresztény pol. napilap. 1940. szept. 6. (72.évf. 203.sz.)-1944. szept. 16. (76.évf. 210.sz.): »

Szamosvidék. nemzetpol., társad. és közgazd. hetilap; 1943. nov-től: északerdélyi folyóirat. 1942. márc. 12. (46.évf. 11.sz.)-1944. márc. (48. évf. 2.sz.): »

Szatmár Megye Néptanácsának Hivatalos Közlönye. lásd 547. A Szatmár Megyei Néptanács Hivatalos Közlönye.

Szatmár Vármegye Hivatalos Lapja. --1940. dec. 26. (38.évf. 40.sz.)-1944. szept. 7. (42.évf. 34.sz.): »

Szatmár Vármegyei és Szatmárnémeti Thj. /törvényhatósági jogú/ Városi Tűzrendészeti Értesítő. 1941. aug. (1.évf. 1.sz.)-?: »

Szatmári Hírlap. az RKP Szatmár megyei biz. és a megye (1969. márc. 18-ig: ideiglenes) Néptanácsának lapja. 1968. febr. 18. (1/20.évf. 1/1469. sz.)-1989. dec. 22. (22/41.évf. 302.sz.): »

Szatmári Katolikus Élet. társadalmi és hitbuzgalmi hetilap. 1942. máj. 17. (1.évf. 1.sz.)-1943. okt. 16. (2.évf. 42.sz.): »

Szatmári Református Híradó. vallásos irányú heti néplap. 1942. ápr. 4. (32.évf. 14.sz.)-1944. jún. 24. (34.évf. 26.sz.): »

Szatmármegyei Közlöny. pol. és társad. lap. --1940. szept. 2. (66.évf. 57! /58./ sz.)-1944. jún. 24. (70.évf. 31/4966.sz.): »

Székely /?/ Vasárnap. lásd 241. Gyergyói /?/ Vasárnap.

Székely Határőr. népművelési, társadalmi, egyesületi folyóirat. 1944. jún. (1.évf. 1/2.sz.)-1944. aug? (1.évf. 8.sz.): »

Székely Hírlap. lásd 559. Székely Újság.

Székely Humoros Lap. lásd 214. Flekken.

Székely Kamarai Közlöny. közgazd., kereskedelmi és ipari szaklap -a Székely Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara hivatalos lapja. 1943. nov. 15. (1.évf. 1.sz.) -1944. aug. 15. (2.évf. 16.sz.): »

Székely Közélet. pol., közgazd. és társadalmi újság. --1940. szept. 14. (23.évf. 7.sz.)-1944. jún. 24. (27.évf. 18.sz.): »

Székely Nemzet. lásd 557. Székely Nép.

Székely Nép. politikai hetilap; 1940. nov-tól: független politikai napilap. --1940. szept. 1. (58.évf. 35.sz.)-1944. aug. 29. (62.évf. 194.sz.): »

Székely Szó. pol. napilap. 1941. dec. 11. (1.évf. 1.sz.)-1944. szept. 27. (4.évf. 212.sz.): »

Székely Újság. társadalmi és közgazdasági hetilap. --1940. szept. 1. (27! /37/. (24.) évf. 36.sz.)-1944. júl. 30. (41. (28.)évf. 30.sz.): »

Székelykeresztúrköri Unitárius Egyház. egyházi és iskolai lap. --1941. szept. 1.(34.évf. 1.sz.)-1944. aug. 1. (37.évf. 7.sz.): »

Székelység. a Székelyföldet és népét ismertető havi folyóirat. --1940. szept/dec. (10.évf. 9/12.sz.)-1944. jún. (4/14.évf. 2.sz.): »

Szellem és Élet. /filozófiai folyóirat/; 1942. jan-tól: a Kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tud. Egy. Philosophiai Intézetének kiadása. --1941. jún. (4.évf. 4.sz.)-1944. jún. (7.évf. 1/3.sz.): »

Szemafor. a Belügyminisztérium Kovászna megyei felügyelőségének villámújsága. 1976. márc. 29.-1982. dec.: »

Szemle. lásd 587. Szövetkezeti Tanulmányi Szemle.

Szent Ferenc Hirnöke. a Ferences Világi Rend lapja. 1943. okt. (1/19.évf. 1.sz.)-1947. júl/szept. (44.évf. sz.n.): »

Szent László Levitái. a nagyváradi Róm. Kat. papnövendékek értesítője. Kézirat gyanánt. /1941. dec./ (sz.n.)-/1943. jún?/ (4.sz.): »

Széphalom. a Ferenc József Egyetem összehasonlító irodalomtörténeti intézetének kiadványa (1944: évkönyve). --/1943/. (14.kötet)-1944. (15.kötet): »

Szépséges Ukrajnám, fiatal, sasröptű élet. lásd 425. Műsorfüzet.

Szeretet. lásd 568. A Szeretet Pünkösdi Üzenete.

Szeretettel előre. lásd 163. /Az Erdélyi Ferences Ifjúsági Rend kiadványai./

Szervezés és gazdasági hatékonyság. K: az RKP Szatmár megyei Biz. prop.oszt. és gazdasági komissziója, a termelés és a munka tudományos megszervezésének Szatmár megyei kabinetje. 1971. (2.sz.): »

Szilágy Vármegye Hivatalos Lapja. 1941. jan. 16. (1.évf. 1.sz.)-1944. szept. 21. (4.évf. 20.sz.): »

Szilágy vármegyei magyar népiskolák tanfelügyelőjének Hivatalos Közlönye. 1945. márc. 15. (1.évf. 1.sz.)-1945. ápr. 15. (1.évf. 3.sz.): »

Szilágy. lásd 572. Szilágyság.

Szilágyság. politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. --1940. szept. 13.(31/59.évf. 36/37.sz.)-1944. okt. 12. (35/63.évf. 41.sz.): »

Szilágysomlyó. társ. és pol. hetilap. --1940. szept. 15. (57.évf. 10.sz.)-1944. júl. 1. (62.évf. 24.sz.): »

Szilágyvármegyei Tanügy. a Szilágyvármegyei Ált. Tanítóegyesület és a Szilágyvármegyei Kir. Tanfelügyelőség hivatalos lapja. 1942.jan/ápr. (sz.n.)-1944. máj. (47.évf. 5.sz.): »

Szines Levelek. kézirat gyanánt /katolikus ifjúsági lap/. 1943. febr. 11. (évf.n. sz.n.): »

Színház és Mozi Műsor. /műsorelőzetesek, kritikák, ismertetők/; 1946. máj.: a Szentgyörgyi /István/ Színház kiadványa; 1946. pünkösd (10.sz.)-1947. jan. (23.sz.): a Magyar Művészeti Felügyelőség lapja. 1946. márc. 5/21. (évf.n. 1.sz.)-1947. máj. (évf.n. 29.sz.): »

Színház és Mozi. lásd 576. Színház és Mozi Műsor.

Színház. lásd 664. Vármegyei Közélet.

Színházi Értesítő. lásd 546. Szamosvidék.

Színházi Műhely. a kolozsvári Magyar Színház műsorfüzete. 1949/50. évad (1-2.sz.): »

Színházunk Lapja. alkalmi lap. 1943. márc.: »

Színpad és Mozi. színházi hetilap; színházi műsor; szöveges színházi és moziműsor. --1940. szept. 20. (sz.n.)-1941. márc. 28. (sz.n.): »

Szívünk egyetlen gondolatért. a Szoc. Egységfront Temes megyei Tanácsának röplapja. 1975. febr. (sz.n.): »

Szolnok-Doboka Vármegye Hivatalos Lapja. megj. minden csütörtökön. 1941. febr. 15. (1.évf. 1.sz.)-1944. jún. 22. (4.évf. 25.sz.): »

Szolnok-Doboka. Szolnok-Doboka vármegye nemzetpol., társad. és közgazd. hetilapja. 1944. márc. 14. (1.évf. 1.sz.)-1944. jún. 27. (1.évf. 16.sz.): »

Szolnok-Doboka. lásd még 664. Vármegyei Közélet.

Szövetkezés (1). a "Hangya" Szövetkezeti Szövetség hivatalos lapja; 1946. szept. 15-től: "Kaláka" Erdélyi Népi Szövetkezetek Központja tagszövetkezeteinek (1947-től: és tagtáborának) hivatalos lapja. --1940. szept? (16.évf. 17?sz.)-1946. aug. 15. (12! /22./ évf. 15/16.sz.); Tg.-Mures - Marosvásárhely. 1946. szept. 15. (12! /22./ évf. 17/18.sz.)-1949. jún. 15. (25.évf. 6.sz.): »

Szövetkezés (2). Erdélyi (1941. jan. 15-től: Erdélyrészi) Hangya (1941. jan-ig: Fogy./asztási/) Szövetkezetek hivatalos lapja. 1940. okt. 15. (1.évf. 1.sz.)-1944. aug. 24. (5.évf. 34.sz.): »

Szövetkezeti Értesítő. a "Szövetség" Gazdasági és Hitelszövetkezetek Központjának közlönye/tájékoztatója. --1940. szept. (8.évf. 9.sz.)-1948. máj. 15. (évf.n. sz.n.): »

Szövetkezeti Körlevelek. összes szövetkezeteink, áruraktáraink és ellenőreink részére, a Hangya Szövetkezeti Szövetségtől, Marosvásárhely és Nagyenyed. 1946. jan. 5. (1.sz.)-1946. márc. 28. (2.sz.): »

Szövetkezeti Tanulmányi Szemle. K: a Szövetkezeti Szervező Biz. (1950. máj-tól: a Fogyasztási Szövetkezetek Közp. Szövetsége) oktatási-, tanulmányi és prop. (1950. máj-tól: tanulmányi és káder-) igazgatóság. 1949. nov. (évf.n. sz.n.)-1951. okt. (évf.n. sz.n.): »

Szövetkezeti Újság. a Szövetkezeti Szervező Biz. /heti/lapja; 1950. márc. 28-tól: a Fogyasztási Szövetkezetek Közp. Szövetségének (CENTROCOOP) hetilapja. 1949. szept. 23. (1.évf. 1/4.sz.)-1953. márc. (5.évf. 177.sz.): »
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék