kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  92 lap
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-92


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

/Egyetemi Napoca/. lásd 443. Napoca Universitară.

/ezerkilencszáznegyvenöt/ 1945. május /elseje/ 1. alkalmi lap. (sz.n.): »

Ébredés. lásd 684. Zorile = Ébredés.

Ébresztő. ref. ifjúsági evangélizáló. Kézirat gyanánt. 1947. dec. 25. (évf.n. sz.n.)-1948. febr. 1!/15/. (évf.n. sz.n.): »

Echinox. Revistă studentească de cultură. Organ al Comitetului UTC si al CUAS al Universitătii Babes-Bolyai Cluj; 1969. ápr-tól: Organ al CUAS .... (a Babes-Bolyai Tudományegyetem Diákszövetségei Tanácsának /és 1969. márc-ig: KISz-Biz./ művelődési folyóirata). 1968. dec. (Anul 1. Nr.1.)-1989. Nr.3/4. (Anul 21.)--: »

Ecoul. /A Visszhang/. Organ al Comitetului Judetean Bistrita-Năsăud al PCR si al Consiliului Popular Judetean. /A Beszterce-Naszód megyei pártbiz. és a megyei néptanács lapja./ Magyar nyelvű melléklet; 1972: Különkiadás Köztársaságunk évfordulója tiszteletére, melyet az RKP Beszterce-Naszód megyei biz. prop. oszt. adott ki. 1971. máj. és 1972. dec. 30. (évf.n. sz.n.): »

Egészség. lásd 509. A Román Vöröskereszt.

Egészségünk. lásd 128. Egészségünkért.

Egészségünkért. a Vöröskereszt Kovászna megyei biz. és/vagy az Egészségügyi Igazg. röplapja. /1976/. (sz.n.)-1980. márc. (sz.n.): »

Égi Fénysugár. folyóirat, megj. havonta egyszer. K: az Erdélyi Lélekkutatók Egyesülete. 1945. dec. (1.sz.): »

Egyenlőség. az MNSz Szatmármegyei tagozatának lapja. 1946. okt. 9. (1.évf. 1.sz.)-1947. jan. 5. (2.évf. 1.sz.) (összesen 13 sz.): »

Egyenlőség. /Szászrégen/. lásd 209. Felhívás!

Egyetértés. A Brassói (1942. jún-tól Brasovi) Ref. Egyházközség gyülekezeti lapja. --1940. aug. (7.évf. 13/14.sz.)-1942. aug. (9. évf. 15/16.sz.): »

Egyházi értesítés a református egyházból.

Egyházi Híradó. hivatalos értesítés a brassói unitárius egyházközséghez tartozó egyháztagok részére. --1940. dec./1941. jan. (11.évf. 12/1.sz.): »

Egyházi Híradó. vallásos irányú heti néplap. --1941. jan. 4. (31.évf. 1.sz.)-1942. márc. 28. (32.évf. 13.sz.): »

Egyházi Közélet. A dési ref. egyház gyülekezeti lapja. --1940. szept. (17.évf. 9.sz.)-1944. szept. (21.évf. 9.sz.): »

Egyházi Tudósító. a székesegyházi /róm. kat./ plébánia lapja. 1946. máj. 1.-1946?: »

Egyházi Újság. regáti egyháztársadalmi lap. --1940. nov. 10. (12.évf. 16.sz.)-1941. dec. (13.évf. 12.sz.): »

Egyházközségi Apostol. Vízkereszt, Hamvazószerda, Húsvét, Pünkösd, Sarlós Boldogasszony ünnepére nyomatott alkalmi róm. kat. lap. 1948.: »

Egyházközségi Tudósító. Megj. minden hónap első vasárnapján. /1941 második felében összevont számokban./ --1940. okt. 5. (1.évf. 2.sz.)-1942. aug. 23. (3.évf. 8.sz.): »

Egység Hétfői Sportkiadása. lásd 141. Egység. Nagybánya.

Egység. az erdélyi zsidóság központi lapja; 1948. nov. 5-től demokratikus zsidó hetilap. 1946. máj. 9. (1.évf. 1.sz.)-1949. márc. 5. (4.évf. 145.sz.): »

Egység. /politikai hetilap/. 1945. nov. 4. (2.évf. 45.sz.)-1947. jún. 23. (4.évf. 25.sz.): »

Együtt Jézussal. lásd 163. /Az Erdélyi Ferences Ifjúsági Rend .../

Élelmezési Munkás. a Romániai (1948. júl?-tól: RNK) élelmezési ipari munkások Szakszervezetei Szövetségének közlönye. 1948. febr. (3.évf. 2.sz.)-1949. ápr/ máj. (4.évf. 4/5.sz.): »

Életünk. lásd 671. Viata Noastră = Életünk.

Ellenállás. hazafias lap. 1942. febr.-1943. júl.: »

Ellenpontok. erdélyi szamizdat folyóirat, megjelenése alkalomszerű, célja a kelet-közép-európai emberi jogfosztottságnak, ezen belül az erdélyi magyarság politikai, gazdasági, kulturális elnyomásának ismertetése. 1981. dec. (1.sz.)-1983. jan. (9.sz.): »

Ellenzék. politikai napilap. --1940. aug. 31. (61.évf. 198.sz.)-1944. okt. 10. (65.évf. 230.sz.): »

Előre. az RNK (1965. aug. 22-től RSzK) néptanácsainak lapja; 1968. febr. 18-tól orsz. politikai napilap; 1973. dec. 1-től a Szoc. Egységfront (1980. jan. 18-tól a Szoc. Demokrácia és Egység Frontja) Orsz. Tanácsának napilapja. 1953. ápr. 1. (7.évf. 1704.sz.)-1989. dec. 22. (43. évf. 13080.sz.): »

Előre. a RMP Marostartományi Vezetősége és a Tart. Néptanács lapja. 1951. ápr. 6. (1.évf. 1.sz.) - 1952. aug. 3. (2.évf. 184.sz.) (összesen 408 sz.): »

Előre. a (1946. máj. 12-től: a Szatmárnémeti) Szociáldemokrata Párt kiadása/hivatalos hetilapja. 1946. febr. (sz.n.) /1.évf. 1.sz./-1947. jún. 1. (2.évf. 18.sz.): »

Előre. az RNK néptanácsainak lapja. 1956. aug. 4. (sz.n.): »

Emberség és egészség. a Vöröskereszt Hargita megyei Biz. és a megyei Egészségügyi Igazg. kiadványa. /1976/. (sz.n.): »

Encián. Jubileumi emlékkönyv és naptár, az Egyesület 15 éves fennállásának alkalmából. 1946.: »

Enyedi Hírlap. /pol.-közéleti lap; megj. kéthetenként/. --1940. szept. 1. (10.évf. 17. sz.)-1941. febr. 9. (11.évf. 3.sz.): »

Építők. a Kovászna megyei Építő-Szerelő Váll. villámlapja; /1978/: a Kovászna megyei Építő-Szerelő Váll. és az ipari építkezések Kovászna megyei építőtelep-csoportja pártbiz. röplapja; /1979/: a Megyei Építő-Szerelő Váll. és az ipari Építkezések Trösztje; 1980: a Kovászna megyei Építő-Szerelő Váll. és a Brassói Ipari-Építkezési Tröszt Kovászna megyei Munkatelepcsoportjának kiadványa; /1984/: K: a Kovászna megyei Építővállalatok pártbiz. és a Dolgozók Tanácsai. /1976/. (sz.n.)-/1984/. (sz.n.): »

Építőmunkás.

Építőmunkások részére. lásd 11. Az Agitátor Zsebkönyve. Bucuresti.

Erdei Visszhang. a szovátai IFET /Intreprinderea Forestieră de Exploatare si Transport - Erdei Fakitermelési és Szállítási Váll./ alapszervezetének és üzembiz. (1957. okt?-től) és igazg. röplapja. /1956. nov?/-1959. ápr. (4.évf. 4.sz.): »

Erdély (1). honismertető folyóirat, az Erdélyi Kárpát-Egyesület hivatalos értesítője; 1945. máj-tól: az Erdélyi Népi Kárpát-Egyesület folyóirata (1945. karácsony és 1946. tavasz: röpirata). --1940. 9/10.sz. (37.évf. 329.sz.)-1948. máj/jún. (45.évf. 3.sz.): »

Erdély (2). szociáldemokrata hetilap (1945. ápr. 3-tól napilap); 1946. ápr. 14-től a Szociáldemokrata Párt kolozsvári szervezetének hivatalos lapja/napilapja. 1944. dec. 4. (1.évf. 1.sz.)-1948. febr. 1. (5.évf. 25.sz.): »

Erdély a magyar élettérben. lásd 309. Keleti Újság.

Erdély Vasárnapi Képes Melléklete. lásd 161. Erdély (2).

Erdélyi /kilencedik/ IX. Lövészkerület Hivatalos Közleményei. 1943. márc. 10. (1.évf. 1.sz.)-1943. okt. 23. (1.évf. 4.sz.). »

Erdélyi Élet. lásd 464. Ország-Világ.

Erdélyi Ferences Futár. az internált ferencrendi szerzetesek lapja. 1951. szept. 1.-1952. máj. 10.: »

Erdélyi Fiatalok. »

Erdélyi Fodrászlap. 1942-1944? »

Erdélyi Front. a romániai magyarság lapja. 1944. szept. 10. (1.évf. 1.sz.): »

Erdélyi Futár. lásd 175. Erdélyi Kurir.

Erdélyi Gazda. az EMGE havonta kétszer (1942. júl.-szept.: havonta; 1943. ápr. 11-től: hetenként) megjelenő hivatalos lapja. 1941. jan. 1.(70.évf. 1.sz.)-1944. aug. 27. (73.évf. 35.sz.): »

Erdélyi Gazda. az EMGE havonta egyszer megjelenő hivatalos lapja. --1940. szept. (69.évf. 9.sz.)-1945. ápr. 20. (74.évf. 1/3.sz.) : »

Erdélyi Helikon. szépirodalmi folyóirat. --1940. aug/szept. (13.évf. 7.sz.)-1944. szept. (17.évf. 9.sz.): »

Erdélyi Hírlap. lásd 270. Hírlap.

Erdélyi Ipar. lásd 404. Meseriasul = Az Iparos.

Erdélyi Iskola. neveléstudományi és népnevelő folyóirat. --1942. jan/márc. (8.évf. 1.sz.)-1944. ápr/jún. (10.évf. 2.sz.): »

Erdélyi Jogélet. jogi folyóirat. 1942. jan/febr. (1.évf. 1/2.sz.)-1944. jún. (3.évf. 6.sz.): »

Erdélyi Kurir. /riportlap; megj. havonként, kihagyásokkal/. --1941. máj. 6. (15.évf. sorsz.n.)-1942. aug. 1. (16.évf. sorsz.n.): »

Erdélyi Közgazdaság. közgazdasági kéthetilap. 1944. júl. 20. (1.évf. 1.sz.)-1944. aug. 31. (1.évf. 4.sz.): »

Erdélyi Lapok. lásd 373. Magyar Lapok.

Erdélyi Lövész. az Erdélyi Lövészkerület kiadványa tagjai, barátai és a magyar ifjúság számára. /1943?/. (évf.n. sz.n.): »

Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület /ötödik/ V. kerület, Csík- és Háromszék vármegyék kirendeltsége, Háromszék vármegyei Gazdasági Egyesület és szakosztályai Gazdasági Értesítője. 1942. dec. 1 és 1943. jan. 1. (évf.n. sz.n.): »

Erdélyi Magyar Színpad. lásd 325. Kis Újság.

Erdélyi Magyar Tanító. a tanítói érdekekért küzdő tanügyi lap. --1940. szept. 30. (8.évf. 1.sz.) és 1940. okt. 31. (8.évf. 2.sz.): »

Erdélyi Magyarság. független politikai napilap. --1940. aug. 31? (9.évf. ? sz.)-1940. szept. 8. (9.évf. 229.sz.): »

Erdélyi Múzeum. az Erdélyi Múzeum-Egyesület szakosztályainak és az Egyesületnek hivatalos közlönye. --1940. 3. füzet (45. kötet, új folyam, 11.évf.)-1947. 1/4. füzet (52. kötet): »

Erdélyi Napló. --1940. szept? »

Erdélyi Néplap. /pol. napilap/. 1940. szept. 12. (7.évf. 199/1685.sz.)-1944. okt. 10. (11.évf. 223/2884.sz.): »

Erdélyi Szemle. nemzetpolitikai/irodalmi és nemzetpolitikai lap; magyar nemzetpolitikai figyelő. --1940. okt. 1. (25.évf. 5.sz.)-1944. 2.sz. (29.évf.): »

Erdélyi Szemle. lásd még 478. Pásztortűz.

Erdélyi Szikra. a Kommunisták Romániai Pártja Északerdélyi Tartományi (márc. 29-től: Kolozsvár Kerületi) Biz. lapja. 1945. márc. 8. (1.évf. 1.sz.)-1945. máj. 13. (1.évf. 10.sz.): »

Erdélyi Színház és Mozi. lásd 576. Színház és Mozi Műsor.

Erdélyi Színpad és Mozi. lásd 579. Színpad és Mozi.

Erdélyi Szív. a Jézus Szíve tisztelők körlevele. 1947. jan. (évf.n. sz.n.) és 1947. febr. (évf.n. sz.n.): »

Erdélyi Tudományos Füzetek. lásd 181. Erdélyi Múzeum.

Erdélyi Tudósító. társadalmi és tudományos szemle; 1941. aug-tól: katolikus társadalmi. --1941. jan./febr. (20.évf. 1/2.sz.)1943. dec. (22.évf. 12.sz.): »

Erdélyi Vendéglátó Ipari Közlöny. 1941. aug. 30. (1.évf. 1.sz.)-1941. okt. 20. (1.évf. 3.sz.). »

Erdővédelem. K: a Megyei Erdészeti Felügyelőség és a Megyei Tűzoltósági Csoport, az RKP Maros megyei Biz. prop. oszt. irányításával. /1977/. (sz.n.): »

Erdővidéki Bányász. a Köpeci Bányaváll. pártbiz. és a dolgozók tanácsának kiadványa; 1979. aug.: a Köpeci Bányaváll. dolgozói tanácsának és munkavédelmi kabinetjének kiadványa. 1979. jún. (sz.n.)-1980. aug. (sz.n.): »

Értesítő (1). a Kommunisták Romániai Pártja Maros-megyei szervezete Prop. oszt. (okt. 30-tól: a RKP Maros megyei szervezete Prop. és Agit. Reszortjának) kiadása. 1945. júl. 10. (/1.évf./ 1sz.)-1945. dec. 1. (9.sz.): »

Értesítő (2). a Magyar Autonóm Tart. Egészségügyi oszt., a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar, "Centrofarm" és Orvostudományi Társaság gyógyszerészeti szakoszt. kiadványa. 1956. (1.sz.)-1957. (3. sz.): »

Értesítő a Bolyai Tudományegyetem Orvostudományi karának és az Erdélyi Múzeum-Egyesület ... lásd 181. Erdélyi Múzeum.

Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi ... lásd 181. Erdélyi Múzeum.

Estilap. pol. napilap. --1940. aug. 31. (8.évf. 214.sz.)-1940. szept. 4. (8.évf. 218.sz.): »

Estilap. független pol. napilap. 1941. márc. 15. (1.évf. 1.sz.)-1944. máj. 20/21. (4.évf. 113.sz.): »

Északerdélyi Iparos és Kereskedő. a Kolozsvári Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara hivatalos lapja. 1943. ápr. 15. (1.évf. 1.sz.)-1944. jún.15./júl. 1. (2.évf. 12/13.sz.): »

Európa. művészeti, tudományos, irodalmi folyóirat. 1943?: »

Evangélikus Élet. belmissziói, társadalmi, kulturális és világnézeti lap. A Romániai ágostai hitvallású evangélikus magyar egyház lapja. --1940. okt. 1. (5.évf. 18.sz.)-1942. okt. 1. (7.évf. 15.sz.): »

Évkönyv az iskola fennállásának ...ik évében. lásd 484. Rădăcini = Gyökerek.

Excelsior. revista literar-stiintifică a elevilor Liceului Nr.3. /a 3.sz. Líceum irodalmi-tudományos diáklapja/. 1969?-1974. jún. (Nr.8.): »
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék