kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  108 lap
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-108


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

Ecoul. /A Visszhang/. Organ al Comitetului Judetean Bistrita-Năsăud al PCR si al Consiliului Popular Judetean. /A Beszterce-Naszód megyei pártbiz. és a megyei néptanács lapja./ Magyar nyelvű melléklet; 1972: Különkiadás Köztársaságunk évfordulója tiszteletére, melyet az RKP Beszterce-Naszód megyei biz. prop. oszt. adott ki. 1971. máj. és 1972. dec. 30. (évf.n. sz.n.): /Beszterce/.»

Az Aktivista Zsebkönyve. 1945?-1948?. /Bukarest/.»

ARLUS Tájékoztató. megj. havonként. 1952. márc. (8.évf. 2.sz.)-1953. nov/ dec. (9.évf. 11/12.sz.): /Bukarest/.»

A begyűjtő ügynökök útmutatója. az Áll. Mezőgazd. Termékbegyűjtő Biz. (1955. 2.sz.: Begyűjtési Min.) kiadványa. 1953. 1.sz. (évf.n.)-1955. 2.sz. (évf.n.): /Bukarest/.»

Bibliografia periodicelor din Republica Populara Romînă = A Román Népköztársaság időszaki sajtójának bibliográfiája. Publicatii în limba maghiară = Magyar nyelvű sajtótermékek. megj. fél-, negyedévenként. 1957. jan. 1./jún. 30. (1.évf. 1.sz.)-1961. okt. 1./dec. 31. (5.évf. 4.sz.): /Bukarest/.»

Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România - Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönyének fordítása. Három sorozatban: I. rész: 1965. aug. 21. (1.évf. 1.sz.)-1989. nov. 8. (25.évf. 37.sz.): törvények, törvényerejű rendeletek, minisztertanácsi határozatok, elnöki rendeletek, központi államigazgatási szervek vezetői által kiadott egyéb szabályozó rendelkezések. - II. rész.: 1965. aug.-1989. jún. 30. (25.évf. 4.sz.): a Nagy Nemzetgyűlés munkálatai (sztenogram). - III. rész: 1965. aug.-1972. dec. (8.évf. 348.sz.) : közlemények, társadalmi szervezetek központi szervei által kiadott közérdekű rendelkezések, hirdetések és hirdetmények. /Bukarest/.»

Kultúr Füzet. /próza, énekek, versek, jelenetek/. K: a Román Demokrata Nők Szövetsége. 1950. (sz.n.): /Bukarest/.»

Kultúr-Füzetek. a Romániai (1948. 5.sz-tól: RNK) Orsz. Szakszervezeti Tanács kiadványa /énekek, versek, jelenetek, próza/. 1947. (évf.n. 1.sz.)-1950. (3.évf. 5.sz.): /Bukarest/.»

Kultúrfüzet a középiskolák számára. /próza, énekek, versek, jelenetek/. 1948. okt/dec. (1.sz.): /Bukarest/.»

Kultúrfüzet az elemi iskolák számára. /próza, énekek, versek, jelenetek/. 1948. okt/dec. (1.sz.)-1949. (2.sz.): /Bukarest/.»

Külföldi Kérdések. csak belső használatra, K: a Román-Szovjet Tanulmányi Intézet. 1946. szept. (évf.n. 1.sz.)-1948. máj. (évf.n. 1.sz.): /Bukarest/.»

Misszióhírek. /adventista folyóirat/. --1940. 3.negyedév (évf.n. sz.n.)-1941. 1.negyedév (évf.n. sz.n.): /Bukarest/.»

A Román Népköztársaság Hivatalos Közlönye. megj. szükség szerint. 1950. nov. 20. (2.évf. ?sz.)-1952. szept. 27. (4.évf. 50.sz.): /Bukarest/.»

A Román Népköztársaság Minisztertanácsa határozatainak és rendelkezéseinek gyűjteménye. 1952. okt. 10. (/1.évf./ 1.sz.)-1965. aug. 21. (14.évf. 33.sz.): /Bukarest/.»

A Román Népköztársaság Nagy Nemzetgyűlésének Hivatalos Közlönye. 1952. szept. 27. (1.évf. 1.sz.)-1965. aug. 20. (14.évf. 28.sz.): /Bukarest/.»

Romániai Magyar Szó (2). a Tribuna României /1972-1989/ különszáma. Alkalmi lap. 1976. jún. (sz.n.): /Bukarest/.»

Szakszervezeti Irányító. az Orsz. Szakszervezeti Tanács kiadványa. 1948. márc. (1.sz.): /Bukarest/.»

Tanulmányok a szombatiskola részére. Jézus élete és tanításai. --1940. júl. 6./ szept. 28. (évf.n. sz.n.)-1948. 4.évnegyed (évf.n. sz.n.): /Bukarest/.»

Evangélikus Élet. belmissziói, társadalmi, kulturális és világnézeti lap. A Romániai ágostai hitvallású evangélikus magyar egyház lapja. --1940. okt. 1. (5.évf. 18.sz.)-1942. okt. 1. (7.évf. 15.sz.): Bácsfalu, Brassó megye.»

Bányász-Híradó. a Balánbányai Bányaváll. pártbiz., szakszervezeti biz. és a dolgozók biz. lapja; 1977. máj-tól: a Balánbányai Bányaüzem dolgozóinak tanácsa és a szakszervezet biz. kiadásában megjelent munkavédelmi röplap. 1974. jan. 1. (1.évf. 1.sz.)-1986. aug. 10. (évf.n. sz.n.): Balánbánya.»

Busolă = Iránytű. a Líceum tanulóinak folyóirata. 1970. (évf.n. 1.sz.)-1971. (évf.n. 4.sz.): Barót.»

Viata Noastră = Életünk. a baróti középisk. folyóirata. 1965/66? (1-6?sz.): Barót.»

Ébresztő. ref. ifjúsági evangélizáló. Kézirat gyanánt. 1947. dec. 25. (évf.n. sz.n.)-1948. febr. 1!/15/. (évf.n. sz.n.): Batiz.»

Besztercei Hírlap. nemzetpolitikai, közgazdasági és társadalmi hetilap. 1941. dec. 24. (1.évf. 1.sz. = mutatványszám)-1944. máj. 27. (4.évf. 22.sz.): Beszterce.»

Beszterce-Naszód Vármegye Hivatalos Lapja. 1941. ápr. 16. (18.évf. 1.sz.)-1944. szept. 2. (21.évf. 27.sz.): Beszterce.»

Beszterce-Naszód Vármegye Tűzrendészeti Értesítője. a vármegyei hivatalos lap melléklete. 1943. aug. 28. (1.évf. 1.sz.) és 1943. okt. 24. (1.évf. 2.sz.): Beszterce.»

Primii Pasi. /Az Első Lépések/. revista cercurilor de elevi (1971: cercului de literatură; 1974-től: revista organizatiei UTC si a cercurilor de elevi) Liceul Nr.2. (1972-től: Liceul /Industrial/ Andrei Mureseanu). /A 2.sz. Líceum, 1972-től: Andrei Mureseanu Ipari Líceum, diákköreinek/irodalmi körének, 1974-től: KISz-szervezetének és diákköreinek folyóirata/. 1969? (Anul 1. Nr.1.)-1980. (Anul 9. Nr.17.): Beszterce.»

Bihari Reformátusok Lapja. a Bihari Ref. Egyházmegye hivatalos közlönye. 1942. febr. 1. (16.évf. 3.sz.)-1944. jún. 15. (18. évf. 12.sz.): Biharpüspöki, Nagyvárad.»

Népi Egység. pol. napilap; 1947. febr. 5-től: a RMNSz napilapja. 1944. okt. 22. (1.évf. 1.sz.)-1946. szept. 1. (3.évf. 198.sz.); Brassó/Sepsiszentgyörgy. 1946. szept. 4. (3.évf. 199.sz.)-1947. jan. 2.(4.évf. 2.sz.); Sepsiszentgyörgy. 1947. jan. 4. (4.évf. 3.sz.)-1948. márc. 1. (5.évf. 49.sz.): Brassó, Sepsiszentgyörgy»

Advent Hírnök. a romániai Hetednapot Ünneplő Adventista Egyház gyülekezeti közlönye. --1948?: Brassó.»

Brassói Lapok (1). /pol. napilap/. --1940. aug. 31. (46.évf. 198.sz.)-1940. okt. 4. (46.évf. 226.sz.): Brassó.»

Brassói Lapok (2). az RKP Brassó megyei biz. és a megyei Néptanács lapja. 1969. júl. 24. (2.sor. 1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 15. (3.sor. 21.évf. 50/1411.sz.)--: Brassó.»

Drum Nou. /Új Út/. (alcíme 1962-ben: Organ al Comitetului Regional PMR Brasov si al Sfatului Popular Regional. /a Brassó tart. pártbiz. és a tart. Néptanács lapja/). 1944-1989. Brassó.»

Egyetértés. A Brassói (1942. jún-tól Brasovi) Ref. Egyházközség gyülekezeti lapja. --1940. aug. (7.évf. 13/14.sz.)-1942. aug. (9. évf. 15/16.sz.): Brassó.»

Egyházi Híradó. hivatalos értesítés a brassói unitárius egyházközséghez tartozó egyháztagok részére. --1940. dec./1941. jan. (11.évf. 12/1.sz.): Brassó.»

Egyházközségi Tudósító. Megj. minden hónap első vasárnapján. /1941 második felében összevont számokban./ --1940. okt. 5. (1.évf. 2.sz.)-1942. aug. 23. (3.évf. 8.sz.): Brassó.»

Encián. Jubileumi emlékkönyv és naptár, az Egyesület 15 éves fennállásának alkalmából. 1946.: Brassó.»

Gamma. gazeta matematică a Liceului Steagul Rosu /a Vörös Zászló Líceum matematikai folyóirata/. 1978/79. (Anul 1. Nr.1.)-1988/89. (Anul 1. Nr.34?): Brassó.»

Népújság (1). /pol. napilap/. --1940. aug. 31. (9.évf. 237.sz.)-1940. okt. 14. (10!/9/.évf. 280.sz.): Brassó.»

Népújság (2). a MNSz napilapja. 1948. márc. 3. (5.évf. 50. sz.)-1948. aug. 8. (5.évf. 179. sz.): Brassó.»

Orizonturi. /Horizontok/. revista literară si stiintifică a elevilor Liceului "Unirea" (1968-ban:) si a cenaclului literar Andrei Muresianu /az Unirea Líceum irod. és tudományos, (1968-ban:) valamint az A. M. irod. kör folyóirata/; 1974-1976: revista organizatiei UTC a elevilor Liceului "Unirea" /az Unirea Líceum diákjai KISz-szervezetének folyóirata/; 1978?-tól: revista literară si stiintifică a elevilor Liceului de filologie-istorie "Unirea" /az Unirea filológia-történelem Líceum diákjainak irod. és tudományos folyóirata/. 1968. (/Anul 1./ Nr.1.)-1980 (Anul 13.): Brassó.»

Új Idő. az RMP (1965. júl. 23-tól RKP) Brassó tart. Biz. és a Tart. Néptanács lapja; 1968. febr. 19: az RKP Brassó megyei ideiglenes biz. és a megyei néptanács lapja /sic/. 1963. márc. 1. (1.évf. 1.sz.)-1969. júl. 22. (7.évf. 344. sz.): Brassó.»

Unitárius Egyházi Híradó. hivatalos értesítés a brassói unitárius egyházközséghez tartozó egyháztagok részére. 1941. febr. (11.évf. 2.sz.)-1942. aug/szept. (12.évf. 8/9.sz.): Brassó.»

Unitárius Jövendő. egyháztársadalmi, hitéleti és missziói célokat szolgáló lap. --1940. szept/okt. (2.évf. 9/10.sz.)-1942. júl/aug. (4.évf. 7/8.sz.): Brassó.»

Az Üdv Üzenete. keresztyén vallásos folyóirat, a Romániai Magyar Baptista Szöv. lapja. --1940. szept. 1/15. (8.évf. 17/18.sz.): Brassó.»

Falvak Dolgozó Népe. megj. hetenként. 1974. jan. 9-től: a MTSz-ek Orsz. Szöv. hetilapja; 1974. júl. 17-től: kiadja a Mezőgazdasági, Élelmiszeripari (1975. jan. 22-ig: és Vízügyi) Min., a MTSz-ek Orsz. Szöv. és a Fogyasztási (1982. jan. 30-tól: Termelési, Felvásárlási és Áruforgalmazási) szövetkezetek orsz. szöv.; 1986. jan-tól: Mezőgazd. Min. és a ... 1952. júl. 15. (8.évf. 29.sz.)-1989. dec. 16. (2.sor. 45.évf. 50./2195.sz.): Bukarest»

Matematikai Lapok. K: az RNK (1965. aug-tól: RSzK; 1989. aug!-tól: Románia) Matematikai Tudományos Társasága. 1964. jan. (15/1.évf. 1.sz.)-1975. febr. (80.évf. 2.sz.); Kolozsvár-Napoca. 1975. márc. (80.évf. 3.sz.)-1989. nov/ dec. (94.évf. 11/12.sz.)--: Bukarest, Kolozsvár»

A tudomány és művelődés kérdései. a Román-Szovjet Tanulmányi Intézet (magyar osztálya) negyedévi folyóirata. Az "Orosz könyv" kiadása. 1948. júl/szept. (évf.n. 1.sz.)-1949. jan/márc. (évf.n. 3.sz.): Bukarest, Kolozsvár.»

Agerpres. ipari, pénzügyi, kereskedelmi és mezőgazdasági közlöny (1948. aug. 12-től: napilap). /1948. febr./ (sz.n.)-1948. szept. 30. (1.évf. 130.sz.): Bukarest.»

Az Agitátor Zsebkönyve. K: a RMP Közp. Vez. prop. és agit. oszt. igazgatósága. 1949. ápr. (évf.n. 52.sz.)-1958. dec. (sz.n.): Bukarest.»

A Béke Védelmében. a békeharcbizottságok munkájának elősegítésére. 1956. jan/febr. (évf.n. 62/63.sz.)1962. márc. (évf.n. 3.sz.): Bukarest.»

A Békeharcbizottságok Közlönye. 1950. máj? (évf.n. 1.sz.)1955. dec. (évf.n. 61.sz.). Bukarest.»

Bucurestii Katolikus Tudósító. az Imaapostolság helybeli magyar tagozatának havi közlönye. --1940. szept/okt. (6.évf. 9/10.sz.)-1941. nov/dec. (7.évf. 11/12.sz.): Bukarest.»

Bukaresti Népsport. a Népi Sportszervezet központi lapja. 1949. febr. 24. (1.évf. 1.sz.)-1949. máj. 30. (1.évf. 28.sz.): Bukarest.»

Cîntarea României. /Megéneklünk, Románia/. publicatie lunară editată de Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste /a Szoc. Művelődési és Nevelési Tanács havi folyóirata/. 1980. aug. (Anul 1/33. Nr.8.)-1989. okt. (Anul 10/41. Nr.10.): Bukarest.»

Curierul Adventist. /Advent Hirnök/. a RSzK-ban élő Hetednapos Adventisták Keresztény Felekezetének lapja. 1971. márc/ápr. (49.évf. /2.sz./) és 1971. nov/dec. (49.évf. /6.sz./): Bukarest.»

Egyházi Újság. regáti egyháztársadalmi lap. --1940. nov. 10. (12.évf. 16.sz.)-1941. dec. (13.évf. 12.sz.): Bukarest.»

Élelmezési Munkás. a Romániai (1948. júl?-tól: RNK) élelmezési ipari munkások Szakszervezetei Szövetségének közlönye. 1948. febr. (3.évf. 2.sz.)-1949. ápr/ máj. (4.évf. 4/5.sz.): Bukarest.»

Előre. az RNK (1965. aug. 22-től RSzK) néptanácsainak lapja; 1968. febr. 18-tól orsz. politikai napilap; 1973. dec. 1-től a Szoc. Egységfront (1980. jan. 18-tól a Szoc. Demokrácia és Egység Frontja) Orsz. Tanácsának napilapja. 1953. ápr. 1. (7.évf. 1704.sz.)-1989. dec. 22. (43. évf. 13080.sz.): Bukarest.»

Az Építő. az Építésügyi (1951. ápr-tól és Építőanyagipari) Min. és az Építkezési Vállalatok Alkalmazottai Szakszervezeti Szövetségének lapja; 1953. febr. 6-tól: az Építésügyi és Építőanyagipari Min. és az építkezési és építőanyagipari dolgozók szakszervezetének lapja. 1949. szept. 15. (1.évf. 1.sz.)-1953. márc. 14. (5.évf. 165.sz.): Bukarest.»

Az Építő-, fa- és fűrészüzemi munkások Egyesült Szakszervezetei Szövetségének Közlönye. megj. /havonként/ a Szövetség Végrehajtóbiz. vezetése alatt. Szünetelt: 1947. jan?-1948. jan. 1946. máj/júl. (1.évf. 1/3.sz.)-1949. júl/aug. (4.évf. 25.sz.): Bukarest.»

Hadigondozottak Lapja. " tájékoztató és hírközlő szerv; a RNK Vöröskereszt Egyesülete kiadásában megjelenő "Közlöny" 'melléklete'." 1948. dec. 1. (évf.n. 8.sz.)-1949. dec. 17. (évf.n. 25.sz.): Bukarest.»

A Hét. társadalmi, politikai, művelődési hetilap, K: a Művelődés-és Művészetügyi Áll. Biz.; 1971. szept. 24-től: a Szoc. Művelődési és Nevelési Tanács hetilapja. 1970. okt. 23. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 21. (20.évf. 51/999.sz.)--: Bukarest.»

Ifjúmunkás. az IMSz orsz. hetilapja; 1957. márc-tól: az IMSz (1965. aug. 5-től: KISz) Központi Vez. (1960. ápr. 14-tól: Biz.) hetilapja. 1983. jún. 5-től: a Romániai KISz KB hetilapja. - Szünetelt: 1953. márc. 19. (6.évf. 206.sz.)-1957. márc. 16. (4.sor. 1.évf. 1.sz.). 1948. márc. 11. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 16. (4.sor. 33.évf. 50.sz.): Bukarest.»

Iparosok Lapja. a Romániai Kisiparosok Orsz. Közp. Szövetségének hetilapja. 1946. jún. 23. (1.évf. 1.sz.)-1947. márc. 1. (1!/2./ évf. 27.sz.): Bukarest.»

Az Irányító Zsebkönyve. K: a RMP Prop. és Agit. Osztályigazgatóság. 1948?-1949. márc. (évf.n. 51.sz.): Bukarest.»

Jóbarát. a Pionírszervezet Orsz. Tanácsának hetilapja. 1967. szept. 28. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 14. (23.évf. 50/1157.sz.): Bukarest.»

Kisipari Szövetkezeti Élet. a RNK Kisipari Termelőszövetkezetei Közp. Szöv. lapja. 1952. dec. 4. (1.évf. 1.sz.)-1953. márc. 14. (2.évf. 5.sz.): Bukarest.»

Kisiparosok Lapja. a Romániai Kisiparosok Orsz. Szöv. hivatalos (1948. dec. 1-től: közp.) lapja; 1950. febr. 1.-1951. dec.: a RNK Kisiparosai Orsz. Szöv. közp. lapja; 1952. jan. után alcím nélkül. Megj. egy választmány vezetése alatt havonta 2x /rendszertelenül/. 1948. aug. 23. (3.évf. 30.sz.)-1952. jún. 28. (6.évf. 115.sz.): Bukarest.»

Könyvjegyzék. K: Dózsa György Magyar Könyv- és Lapterjesztő Intézet Rt. 1948. ápr. (2.sz.): Bukarest.»

Könyvtári Szemle. a Művelődés- és Művészetügyi Áll. Biz. (1971. 3.sz-tól: a Szoc. Művelődési és Nevelési Tanács) folyóirata. 1966. jan/márc. (10.évf. 1.sz.)-1973. okt/ dec. (17.évf. 4.sz.): Bukarest.»

Könyvtárosok Tájékoztatója. folyóirat könyvtárosok számára, kiadja a RNK Minisztertanácsa mellett működő Kulturális Intézmények Biz.; 1957-től: az Oktatás- és Művelődésügyi Min. lapja; 1962. 2.sz-tól: a Művelődés- és Művészetügyi Áll. Biz. lapja/folyóirata. 1950. aug/szept. (1.évf. 1.sz.) -1965. okt/dec. (9.évf. 4.sz.): Bukarest.»

Községi Élet. 1948. Bukarest.»

Kriterion. /új könyvek ismertetője/. 1971. (évf.n. sz.n.)-1974. (évf.n. sz.n.): Bukarest.»

Matematikai és Fizikai Lapok. a Romániai/az RNK Matematikai és Fizikai Tudományos Társaság folyóirata az ifjúság számára. 1953. jan. (1.évf. 1.sz.)-1953. júl. (1.évf. 7.sz.); Cluj. 1953. aug. (1.évf. 8.sz.)-1962. máj. (új sorozat, 6/10.évf. 5.sz.); B sorozat. Bucuresti. 1962. jún. (13.évf. 6.sz.)-1963. dec. (14.évf. 12.sz.): Bukarest.»

Méhészet. az RNK (1965. aug-tól: RSzK) Földművelésügyi (1958-tól: és Erdészeti) Min. méhészeti irányítási közlönye; 1959. szept-től: a Földművelődésügyi és Erdészeti Min. valamint az Országos Méhészeti Egyesület havonta megjelenő tudományos és gyakorlati méhészeti folyóirata; 1962. ápr-tól: az Apicultura fordítása; 1962. jún-tól: a Mezőgazdasági Főtanács (1969. okt-től: a Földművelődésügyi és Erdészeti/Erdőgazdálkodási Min.) valamint az RNK (1965. aug-tól: RSzK) Méhész Egyesületének havonta megjelenő tudományos és gyakorlati méhészeti folyóirata; 1971. febr-tól: a Mezőgazdasági, Élelmiszeripari (1972. febr-ig: Erdőgazdálkodási és Vízügyi) Min. ...; 1974. júl-tól: az RSzK Méhész Egyesületének havonta megjelenő... 1956. okt. (évf.n. 10.sz.)-1975. nov. (50.évf. 11.sz.): Bukarest.»

Méhészet Romániában. az RSzK Méhész Egyesületének tudományos és gyakorlati méhészeti folyóirata. 1975. dec. (50.évf. 12.sz.)-1982. ápr/jún. (57.évf. 2.sz.): Bukarest.»

Mezőgazdasági Munkás. 1948. Bukarest.»

A Munkás-Turista. az Orsz. Szakszervezeti Tanács turisztikai folyóirata. 1950. jan. (2!/1/.évf. 1.sz.)-1951. júl. (2.évf. 7.sz.): Bukarest.»

Munkásélet. a RNK (1965. aug. 25-től: RSzK) Szakszervezetei Közp. Tanácsának hetilapja; 1966. máj. 28-tól: a Romániai Szakszervezetek Ált. Szövetségének hetilapja. Szerk. csak 1974-1978 között. 1957. máj. 1. (2.sor. 1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 22. (3.sor. 33.évf. 51.sz.): Bukarest.»

Művelődés. a Művelődésügyi Min. (1957. máj-tól az Oktatás-és Művelődésügyi Min.) folyóirata; 1960. jan-tól az Oktatás- és Művelődésügyi Min. és az RNK Orsz. Szakszervezeti (1960. máj-tól Szakszervezetei Közp.) Tanácsa havi folyóirata; 1962. szept-től a Művelődés- és Művészetügyi Állami Biz. ...; 1971. okt-től a Szoc. Művelődési és Nevelési Tanács folyóirata. 1980. aug/szept-től a Megéneklünk, Románia Orsz. Fesztivál folyóirata, kiadja a Szoc. Műv. és Nev. Tanács. 1956. máj. (9.évf. 5.sz.)-1985. dec. (38.évf. 12.sz.): Bukarest.»

Művelődési Útmutató. a kultúrotthonok számára; 1948. júl.-szept.: a munkásság és dolgozó földművesség számára és szempontjából feldolgozott időszerű politikai és művelődési kérdések; 1948. aug.-1950. ápr.: Megjelenik a Művészet-és Tájékoztatásügyi (1949. júl-tól Művészetügyi) Min. felügyelete alatt; 1951. febr.-dec.: a Kulturális Intézmények Biz. folyóirata a tömegkultúra irányítására. 1948. júl. /1.évf. 1.sz./-1956. ápr. (9.évf. 4.sz.): Bukarest.»

Népművelődés. K: az RNK Minisztertanácsa mellett működő kulturális intézmények biz. 1951. jan. (1.évf. 1.sz.)-1952. ápr/máj. (2.évf. 4/5.sz.): Bukarest.»

Népsport. a Népi Sportszervezet központi lapja; 1949. okt. 23-tól: közp. sportszaklap; 1949. nov. 14-től: közp. magyarnyelvű sportlap; 1950. márc. 12-től: a Miniszterelnökség (1950. ápr. 30-tól Minisztertanács) mellett működő Testnevelési és Sportbiz. és az Orsz. Szakszervezeti Tanács sportlapja. 1949. jún. 4. (1.évf. 29.sz.)-1951. nov. 30. (3. évf. 178.sz.): Bukarest.»

Az Őrtorony. Jehova királyságának hírnöke. 1946. okt. 1. (sz.n.) és /1946?/ (sz.n.): Bukarest.»

Pionír. az IMSz (1965. aug. 7-től: KISz) Központi Vez. (1960. ápr-tól: Biz.) lapja; 1953-1956. febr. 9.: az IMSz Magyar Autonóm Tartományi Biz. lapja; 1966. nov. 19-től: a Pionírszervezet Orsz. Tanácsának lapja. 1950. jún. 10. (1.évf. 1.sz.)-1952. dec. 26. (3.évf. 52/134.sz.); Marosvásárhely, 1953. szept. 17. (1.évf. 1.sz.)-1956. febr. 9. (4.évf. 126.sz.); Bukarest, 1956. febr. 16. (7.évf. 1/270. sz.)-1967. szept. 26. (18.évf. 38/876-39/877.sz.): Bukarest.»

A Román Népköztársaság Községi Szakszervezeti Szövetségének Közlönye. megj. a Végrehajtó Biz. védnöksége alatt; havonta, összevont számokban. 1948?-1949. júl/aug. (évf.n. 18/19.sz.): Bukarest.»

A Román Vöröskereszt. a Román Vöröskereszt Közp. Biz. folyóirata (1958. máj-tól: lapja). 1957. márc. (évf.n. sz.n.)-1959. dec. (évf.n. 12.sz.): Bukarest.»

A Román Vöröskereszt ... számú közlönye. 'alcíme': a Vöröskereszt a népek békéjének jelképe. /1948/. (évf.n. 1.sz.)-1949. máj. (évf.n. 4.sz.): Bukarest.»

A romániai élelmezési ipari munkások Egyesült Szakszervezeti Szövetségének KÖZLÖNYE. szerk. egy biz. 1947?-1948. jan. (2.évf. 1.sz.): Bukarest.»

Romániai Magyar Szó (1). orsz. demokratikus napilap; 1951. febr. 19-től: a MNSz Közp. Biz. napilapja. 1947. szept. 1. (1.évf. 1.sz.)-1953. márc. 31. (7.évf. 1703.sz.): Bukarest.»

Rügyek. a 9.sz. magyar tannyelvű líceum diáklapja. /1969?-1970?/: Bukarest.»

Szakszervezeti Élet. a Romániai (1948. jún. 6-tól: RNK) Orsz. Szakszervezeti Tanács; 1953. febr. 6-tól: a RNK Szakszervezetei Közp. Tanácsának hetilapja. 1946. jan. 1. (1.évf. 1.sz.)-1953. márc. 27. (8.évf. 13.sz.): Bukarest.»

Szakszervezeti Közlöny. a romániai fém-, vegy- és üvegipari munkások szövetségének havi közlönye; 1946. szept-től: a Romániai Fém- és Vegyipari Szakszervezetek Szöv. havilapja; 1948. márc-tól: a Romániai (1948. júl-tól RNK) Fém- és Vegyipari Szakszervezeti Szöv. közlönye. Megj. a Fém-, Vegy-és (Üveg)ipari Szöv. végrehajtó biz. felügyelete alatt. 1945. júl. 10. (1.évf. 1.sz.)-1949. márc/ápr. (évf.n. 3/4.sz.): Bukarest.»

Szövetkezeti Tanulmányi Szemle. K: a Szövetkezeti Szervező Biz. (1950. máj-tól: a Fogyasztási Szövetkezetek Közp. Szövetsége) oktatási-, tanulmányi és prop. (1950. máj-tól: tanulmányi és káder-) igazgatóság. 1949. nov. (évf.n. sz.n.)-1951. okt. (évf.n. sz.n.): Bukarest.»

Szövetkezeti Újság. a Szövetkezeti Szervező Biz. /heti/lapja; 1950. márc. 28-tól: a Fogyasztási Szövetkezetek Közp. Szövetségének (CENTROCOOP) hetilapja. 1949. szept. 23. (1.évf. 1/4.sz.)-1953. márc. (5.évf. 177.sz.): Bukarest.»

Tanügyi Közlöny. K. (1948. máj. 26-ig): a magyar tanügyi hatóságok bukaresti biz. 1948. ápr. 20. (1.évf. 1/2.sz.)-1949. márc. 14. (2.évf. 9.sz.): Bukarest.»

Tanügyi Újság. a Közoktatásügyi Min. és a Tanügyi Alkalmazottak Szakszervezeti Szövetségének lapja; 1952. febr. 15-től: a Közoktatásügyi Min. és a Tanügyi Szakszervezeti Szöv. lapja. 1950. jún. 4. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 19. (33.évf. 12.sz.): Bukarest.»

Tartós békéért, népi demokráciáért. a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának hetilapja. --1951. aug. 5. (évf.n. 31/143.sz.)-1956. ápr. 17. (évf.n. 16/389.sz.): Bukarest.»

Tett. Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét ismeretterjesztő 'melléklete'. 1977. (1.sz.)-1989. (4/52.sz.)--: Bukarest.»

Tipograf. buletinul Uniunii Sindicatelor din industria grafică din România - a romániai grafikai munkások szakszervezeti központjának közlönye. 1948. jan. (Nr.1.)-1948. nov/dec. (Nr.11/12.): Bukarest.»

Typograph. a Romániai Grafikai Munkások Szövetsége hivatalos közlönye - Offiz. Organ des Verband der Graphischen Arbeiter Rumäniens; 1945-től: organul oficial al Uniunii muncitorilor si muncitoarelor din industria grafică din România. --1940. aug. 15./szept. 1 (22.évf./Jahrgang Nr. 16/17.sz.)-1947. aug/szept. (Anul 2/23. Nr.8/9.): Bukarest.»Új Könyvek. a Könyvterjesztő Igazgatóság kiadványa. 1959. jan. (évf.n. sz.n.)-1962. ápr. (évf.n. sz.n.): Bukarest.»

Új Sport. a Minisztertanács mellett működő Testnevelési és Sportbiz. és a Szakszervezetek Közp. Tanácsának sportlapja; 1957. okt. 9-től: a RNK Testnevelési és Sportúniójának lapja. 1956. ápr. 13. (1.évf. 1.sz.)-1959. febr. 27. (4.évf. 373.sz.): Bukarest.»

Új Század. az ARLUS (1953. dec-ig: a Romániai Szovjetbarátok Egyesületének) havi képes folyóirata. 1949. jún. 1. (/1.évf./ 1.sz.)-1958. márc. (10. évf. 3.sz.): Bukarest.»

Vidám Képek. a 9. sz. (1976-tól 5.sz. Mat.-Fiz.) Líceum diáklapja. 1975. márc. (1.sz.)-1977. márc. (7.sz.): Bukarest.»


kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék