kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  84 lap
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-84


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

Az Agitátor Zsebkönyve. K: a RMP Nagybánya (1960. dec-től: Máramaros) tart. Biz. prop. és agit. oszt. 1957. /máj?/ (évf.n. 1.sz.)-1964. dec. (évf.n. 12.sz.): /Nagybánya/.»

Az Agitátor Zsebkönyve. K: a RMP Crisana tart. Biz. prop. és agit. oszt. 1961. jan. (évf.n. 1.sz.)-1964. nov. (évf.n. 11.sz.): /Nagyvárad/.»

Bihari Asszonyok. a Bihar megyei Nőbiz. röplapja. 1980. márc. (sz.n.): /Nagyvárad/.»A Képviselő. a Szoc. Egységfront Bihar megyei tanácsának kiadványa. /1977. nov./ (sz.n.): /Nagyvárad/.»

A pártszervezetek tapasztalatai az agitátorokkal végzett munkában. a propagandisták és az agitátorok segítségére. 1973. dec. (sz.n.)-1980. aug. (sz.n.): /Nagyvárad/.»

Nagyajtai Sport. a "Nagyajta" Sportkör hivatalos lapja. /1946. (1.évf. 1.sz.)/-1957. júl. 12. (12.évf. 18/247.sz.)-??: Nagyajta.»

Bányavidék. független társadalmi hetilap. --1940. szept. 1. (38.évf. 35.sz.)-1940. szept. 6. (38.évf. 37.sz.): Nagybánya.»

Bányavidéki Fáklya. a RMP (1965. júl. 20-tól RKP) Nagybánya (1960. dec. 25-től: Máramaros) tartományi biz. és a Tartomány néptanácsának lapja; 1968. febr. 24-től: az RKP Máramaros (1986. máj. 1-től: Maramures) megyei bizottsága és a megyei (1969. márc-ig: ideiglenes) néptanács lapja. 1958. jan. 7. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 22. (32.évf. 4282.sz.): Nagybánya.»

Bányavidéki Világosság. /demokratikus hetilap/. 1944. dec. 25. (1.évf. 1.sz.)-1945. okt. 28. (2.évf. 44.sz.): Nagybánya.»

Cinema = Mozi. /filmismertetők, reklámok/. 1956?-1957. nov. (évf.n. 20.sz.): Nagybánya.»

Dolgozó Bányavidék. demokratikus hetilap. 1947. okt. 5. (1.évf. 1.sz.)-1948. okt. 24. (2.évf. 42.sz.): Nagybánya.»

Egység. /politikai hetilap/. 1945. nov. 4. (2.évf. 45.sz.)-1947. jún. 23. (4.évf. 25.sz.): Nagybánya.»

Freamăt. /Zúgás/. revistă scolară /iskolai folyóirat/. 1968. máj. (Nr.1.)-1972. (Nr.10.): Nagybánya.»

Nagybánya. független társad. hetilap; 1941. márc. 23-tól független pol., társad. és közgazd. hetilap. --1940. szept. 11. (38.évf. 38.sz.)-1944. szept. 24.(42.évf. 39.sz.): Nagybánya.»

Nagybánya és Vidéke. társad. (1941. máj. 24-tól pol., társad. és közgazd.) hetilap, megjelenik minden csütörtökön/szombaton. A Nagybánya és Vidéke Üzemei Munkásfőisk. hivatalos közlönye. --1940. szept. 5. (66.évf. 36.sz., rendkívüli kiadás)-1944. szept. 30. (70.évf. 40.sz.): Nagybánya.»

Nagybányai Református Szemle. hitbuzgalmi, társad. és szórvány lap. A nagybányai ref. egyházközség értesítője. 1944. márc. 1.(1.évf. 1.sz.)-1944. szept. 1.(1.évf. 7.sz.): Nagybánya.»

Népközösségi Tudósító. K: a Nagybányai Demokrata Zsidó Népközösség, tagjai számára. 1947. nov. (1.sz.): Nagybánya.»

Enyedi Hírlap. /pol.-közéleti lap; megj. kéthetenként/. --1940. szept. 1. (10.évf. 17. sz.)-1941. febr. 9. (11.évf. 3.sz.): Nagyenyed.»

Erdélyi Gazda. az EMGE havonta kétszer (1942. júl.-szept.: havonta; 1943. ápr. 11-től: hetenként) megjelenő hivatalos lapja. 1941. jan. 1.(70.évf. 1.sz.)-1944. aug. 27. (73.évf. 35.sz.): Nagyenyed.»

Református Egyházi Élet. a ref. egyházközség gyülekezeti lapja. --1940. szept. (7.évf. 2.sz.)-1942. szept. 19. (9.évf. 8.sz.): Nagyenyed.»

Református Közlöny. 1944. Nagyenyed.»

Szövetkezés (1). a "Hangya" Szövetkezeti Szövetség hivatalos lapja; 1946. szept. 15-től: "Kaláka" Erdélyi Népi Szövetkezetek Központja tagszövetkezeteinek (1947-től: és tagtáborának) hivatalos lapja. --1940. szept? (16.évf. 17?sz.)-1946. aug. 15. (12! /22./ évf. 15/16.sz.); Tg.-Mures - Marosvásárhely. 1946. szept. 15. (12! /22./ évf. 17/18.sz.)-1949. jún. 15. (25.évf. 6.sz.): Nagyenyed.»

Szövetkezeti Körlevelek. összes szövetkezeteink, áruraktáraink és ellenőreink részére, a Hangya Szövetkezeti Szövetségtől, Marosvásárhely és Nagyenyed. 1946. jan. 5. (1.sz.)-1946. márc. 28. (2.sz.): Nagyenyed.»

Vasárnapi-iskolai vezetők lapja. /a ref. egyház kiadványa/, megj. havonként, júl. és aug. kivételével. --1940. szept/okt. (2.évf. 7/8.sz.)-1942. máj/jún. (4.évf. 5/6.sz.): Nagyenyed.»

Közlöny. pol. és társad. lap. --1940. szept. 1. (66.évf. 57.sz.): Nagykároly.»

Nagykároly és Vidéke. -1940. szept. 5. (58.évf. 30.sz.)-??: Nagykároly.»

Őrálló. ref. evangelizáló havi folyóirat. A nagykárolyi ref. lelkészi hivatal kiadása. 1946. aug? /1.évf. 1.sz./-1947. ápr. (2.évf. 4.sz.): Nagykároly.»

Szabadság (1). demokratikus hetilap, megj. minden szombaton; 1945. dec. 15-től: a szilágymegyei MNSz hivatalos lapja. 1945. máj. 6? (1.évf. 1.sz.)-1948. febr. 14. (4.évf. 7.sz.): Nagykároly.»

Szabadság (2). a RMP Nagykároly rajoni Vez. és a rajon Ideiglenes Biz. lapja; 1950. dec. 24-től: ... és a rajon Néptanácsának lapja. 1950. nov. 19. (1.évf. 1.sz.)-1958. aug. 30. (9.évf. 405.sz.): Nagykároly.»

Szatmármegyei Közlöny. pol. és társad. lap. --1940. szept. 2. (66.évf. 57! /58./ sz.)-1944. jún. 24. (70.évf. 31/4966.sz.): Nagykároly.»

Cók-Mók. nivósan szerkesztett diáktársadalmi kétheti lap. 1943. nov. (1.sz.)-1944. márc. 30. (9. sz.): Nagyszalonta.»

Nagyszalontai Az Újság. magyar keresztyén pol. napilap. 1940. szept. 4. (12.évf. 196. sz.)-1944. szept. 21. (16. évf. 214.sz.): Nagyszalonta.»

A Nagyszalontai Róm./ai/ Kat./olikus/ Egyházközség Értesítője. Kézirat gyanánt. 1943. dec. (1.sz.), 1944. jan. (2.sz.), 1944. márc. (3.sz.). Nagyszalonta.»

Népszabadság. demokratikus napilap. 1944?-1947. febr?: Nagyszalonta.»

Szalontai Lapok. független pol. napilap. 1940. szept. 6. (52.évf. 1.sz.)-1940. szept. 17. (52.évf. 8.sz.): Nagyszalonta.»

Erdélyi Front. a romániai magyarság lapja. 1944. szept. 10. (1.évf. 1.sz.): Nagyszeben.»

ABC. revista elevilor Liceului Pedagogic Iosif Vulcan /a Iosif Vulcan Pedagógiai Líceum diáklapja/. /1970?/ (Nr.1.)-1980. ápr. (Nr.7.): Nagyvárad.»

Bihari Hírlap. pol. hetilap. 1941. jan. 25. (1.évf. 1.sz.)-1944. jún. 24. (4.évf. 26.sz.): Nagyvárad.»

Bihari Napló. a nagyváradi Fáklya 'melléklete' /pol., társadalmi, kulturális melléklapja/. 1970. dec. (sz.n.)-1980. dec. (sz. n.): Nagyvárad.»

Bihari Népnevelés. közművelődésügyi és népoktatásügyi lap. A Biharvármegyei Népnevelési Egyesület, a kir. tanfelügyelőség, a Biharvármegyei Ált. Tanítóegyesület, a Biharvármegyei és Nagyvárad városi Törvényhatósági Iskolánkívüli Népművelési Bizottságok hivatalos lapja. 1942. máj. 1. (3.évf. 1.sz.)-1944. márc. (5.évf. 3.sz.): Nagyvárad.»

Biharvármegye Hivatalos Lapja. 1940. dec. 19. (38. évf. 48.sz.)-1944. szept. 21. (42.évf. 38.sz.). Nagyvárad.»

Biharvármegye és Nagyvárad thj. /törvényhatósági jogú/ város tűzrendészeti értesítője. Biharvármegye Hivatalos Lapja melléklete. /1941/.-1943. dec. 15. (3.évf. 5/6.sz.): Nagyvárad.»

Buletinul Comunitătii = Hitközségi Közlöny. --1940. aug/szept. /5700 Sivan, Tamuz, Av/ (1.évf. 4.sz.): Nagyvárad.»

Diákszó. az Alexandru Moghioros Líceum folyóirata. 1972. (évf.n. 4?sz.)-1979. (évf.n. 13.sz.): Nagyvárad.»

Erdélyi Magyar Tanító. a tanítói érdekekért küzdő tanügyi lap. --1940. szept. 30. (8.évf. 1.sz.) és 1940. okt. 31. (8.évf. 2.sz.): Nagyvárad.»

Erdélyi Magyarság. független politikai napilap. --1940. aug. 31? (9.évf. ? sz.)-1940. szept. 8. (9.évf. 229.sz.): Nagyvárad.»

Erdélyi Néplap. /pol. napilap/. 1940. szept. 12. (7.évf. 199/1685.sz.)-1944. okt. 10. (11.évf. 223/2884.sz.): Nagyvárad.»

Estilap. független pol. napilap. 1941. márc. 15. (1.évf. 1.sz.)-1944. máj. 20/21. (4.évf. 113.sz.): Nagyvárad.»

Fáklya. a RKP Nagyvárad-tartományi Biz. hetilapja; 1947. máj. 1-től: a RKP (1948. febr. 3-tól: RMP) biharmegyei hetilapja (1947. máj. 19-től napilapja); 1949. aug-tól: a RMP Biharmegyei Vez., a megyei és városi ideiglenes biz. napilapja; 1950. szept-től: a RMP Bihar-tart. biz. és a tart. (1950. dec. 19-ig: ideigl.) biz. napilapja; 1950. dec. 20-tól: a RMP Bihar (1952. aug. 6-tól: Nagyvárad)-tart. biz. és a tart. néptanács napilapja; 1960. dec. 25-től: az RMP (1965. júl. 20-tól: RKP) Crisana tart. biz. és ...; 1968. febr. 18-tól: az RKP Bihar megyei biz. és a megye (1969. márc. 16-ig: ideigl.) néptanácsának napilapja. 1946. aug. 11. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 22. (44.évf. 302.sz.)--: Nagyvárad.»

Hitközségi Értesítő. megj. rendszertelenül. Szerk. s.n. K: a Nagyváradi Kongr./esszusi/ Nyugati Szertartású Izraelita Hitközség. 1941. febr. (5701. Sevat) (évf.n. sz.n.)-1942. márc/máj. (5703. Niszán/Sivan) (évf.n. sz.n.): Nagyvárad.»

A /huszonegyedik/ XXI. Izr./aelita/ Községkerület Hitközségeinek Értesítője. megj. rendszertelenül. Szerk. s.n. K: Nyugati Szertartású Izraelita Hitközség. 1942. jún/júl. (Tamuz, Av. 5702) (évf.n. sz.n.)-1943. dec./1944. jan. (Kiszlev/Tévész 5703/5704) (évf.n. sz.n.): Nagyvárad.»

Înfrătirea. /Testvériség/. üzemi újság, a RMP "Înfrătirea" Pártszervezete Vez. és szakszervezeti biz. lapja; 1952. máj. 1-től: K: az "Înfrătirea" szerszámgyár pártalapszervezete és üzembiz.; 1962-től: organ al comitetului de partid si al comitetului sindicatului a intreprinderii "Înfrătirea" Oradea /a nagyváradi Înfrătirea üzem párt- és szakszervezeti biz. lapja/. 1949. dec? (1.évf. 1.sz.)-1965. jan. 30. (Anul 7. Nr.2/89.): Nagyvárad.»

Kiszállási Füzetek. az Ady Endre Irodalmi Kör kiadványa. /1971. (1.-2.sz.)/: Nagyvárad.»

KÜLÖNKIADÁS a Nagyváradi Építőanyagipari Váll./alat/ munkaközösségének részére. 1973. aug. 20. és okt. 20. (sz.n.): Nagyvárad.»

Magyar Lapok. keresztény napilap; 1941. jan-tól: keresztény politikai napilap. --1940. szept. 1. (9.évf. 188/2472.sz.)-1944. okt. 5? (13.évf. 220?sz.): Nagyvárad.»

Magyar Nép. a Biharmegyei MNSz lapja. 1946. okt. 31. (1.évf. 1.sz.)-1946. dec. 23. (1.évf. 13.sz.): Nagyvárad.»

Medicul Nou. /Az Új Orvos/. revistă medicală si de medicină socială, organ al Sindicatului sanitar Oradea - a nagyváradi Egészségügyi Szakszervezet orvosi és orvostársadalmi lapja. 1947. nov. (Anul 1. Nr.1.)-1948. szept. (Anul 2. Nr.9.): Nagyvárad.»

Nagyvárad. pol. napilap. 1940. szept. 8. (70.évf. 206.sz.)-1944. okt. 4. (4. évf. 221.sz.): Nagyvárad.»

Nagyvárad Thj. /törvényhatósági jogú/ Város Hivatalos Közlönye. 1941. ápr. 22. (9.évf. 1.sz.)-1944. júl. (12.évf. 7.sz.). Nagyvárad.»

Nagyváradi Kamarai Közlöny. a nagyváradi Kereskedelmi és Iparkamara hivatalos lapja. /1941/. /1.évf./-1944. szept. 10. (4.évf. 17.sz.): Nagyvárad.»

Nagyváradi Katolikus Tudósító. a Róm. Kat. Egyházközség értesítője. 1944. ápr. 1. (évf.n. 1.sz.) -1944. júl. 1. (évf.n. 7.sz.): Nagyvárad.»

Napló. pol. napilap. --1940. aug. 31? (43.évf. 197?sz.)-1940. szept. 7. (43.évf. 204.sz.): Nagyvárad.»Néplap. keresztény magyar napilap. --1940. aug. 31? (7.évf. 192?sz.)-1940. szept. 6. (7.évf. 198/1684.sz.): Nagyvárad.»

Református Gyermekkönyvtár. gyermekek számára szerkesztett füzetsorozat. K: a Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület. --1940. szept? (évf.n. 1.sz.)-1941. jún. (évf.n. 10.sz.): Nagyvárad.»

Református Híradó. vallásos irányú néplap. --1940. aug 31. (20.évf. 35.sz.)-1944. okt. 7. (24.évf. 40.sz.): Nagyvárad.»

Református Jövő. az Oradeai (1940. szept. 15-től: Királyhágómelléki) Ref. Egyházkerület képes családi néplapja. --1940. szept. 1. (8.évf. 18.sz.)-1941. szept. 21. (9.évf. 19.sz.): Nagyvárad.»

Reformátusok Lapja. a Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület hivatalos közlönye. --1940. szept. 1. (14.évf. 25.sz.)-1942. jan. 15. (16.évf. 2.sz.): Nagyvárad.»

Rejtvény a zene világából. rejtvényfüzet zenei tudnivalókkal. 1988. júl. (sz.n.)-1989?: Nagyvárad.»Selyemhernyótenyésztés. különkiadás a Bihar megyei pártbiz. prop. oszt., a Bihar megyei Nőbiz., a Tudomány- és technikaterjesztő megyei biz., és a nagyváradi selyemhernyótenyésztő komplexum gondozásában. 1984. jún.: Nagyvárad.»

Szabadság. /pol. napilap/. --1940. aug. 31. (70.évf. 198.sz.)-1940. szept. 7. (70.évf. 205.sz.): Nagyvárad.»

Szent László Levitái. a nagyváradi Róm. Kat. papnövendékek értesítője. Kézirat gyanánt. /1941. dec./ (sz.n.)-/1943. jún?/ (4.sz.): Nagyvárad.»

A Szeretet Pünkösdi Üzenete. K: az Erdélyi Magyar Baptista Konvenció. 1947. (pünkösd, karácsony): Nagyvárad.»

Tábortűz mellett. alkalmi kiadvány, az erdélyi magyar baptista ifjúság konferenciai kézikönyve. 1947.: Nagyvárad.»

Trepte. /Lépcsők/. revista Liceului Nr.3. (1970: Al. Moghioros) /a 3.sz., 1970: Al. Moghioros Líceum diáklapja/. /1969/. (1.sz.)-/1970/. (2/3.sz.): Nagyvárad.»

Új Élet. demokratikus napilap. 1945. jan. 16. (1.évf. 1.sz.)-1948. júl. 15. (4.évf. 196!/160/.sz.): Nagyvárad.»

Új Század. zsidó értesítő. 1941. jan. 3. (5701. Tevet 4.) (évf.n. sz.n.)-1941. ápr. 25. (5701. Niszan 28.) (évf.n. sz.n.): Nagyvárad.»

Új Úton. /üzemi újság/, /Ny: és/ K: a nagyváradi Sokszorosító Váll. (Sokszorosítóip. Közp.) Pártalapszervezete és Üzembiz. 1952. júl. 20. (évf.n. sz.n.)-1954. jún. 1. (évf. n. sz.n.): Nagyvárad.»

Váradi Diák. ifjúsági folyóirat. 1943. nov? (1.évf. 1.sz.)-1944. ápr. 1. (1.évf. 4.sz.): Nagyvárad.»

Zsidó Élet. /hirdetések, közlemények/. --1940. szept. 6. (13.évf. 35.sz.)-1941. febr. 28. (14.évf. 9.sz.): Nagyvárad.»

Poalele Bichesului = Bekecsalja. alkalmi kiadvány. 1970!/1971/. máj.: Nyárádszereda.»

Nyujtódi búzatermesztők. a nyujtódi MTSz pártbiz. és vezetőtanácsának kiadványa. 1985. márc.: Nyujtód /Kovászna megye/.»
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék