kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  129 lap
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-129


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

Kalász. a Kovászna megyei Néptanács (2. kiadás: megyei mezőgazd. igazg.) és a megyei tűzoltócsoport (parancsnokságának) villámújsága. /1976?/ és /1978?/: /Sepsiszentgyörgy/»

Agitátor. dokumentumok a politikai tömegmunka szolgálatában. 1971.(1.sz.)-1978. ápr. (sz.n.): /Sepsiszentgyörgy/.»

Az Agitátor Fóruma. K: az RKP Kovászna megyei 1981. (sz.n.): /Sepsiszentgyörgy/.»

Állattenyésztők. a Kovászna megyei Agronómusház és az Áll. Mezőgazd. Vállalatok Trösztjének; /1986/: a MTSz-ek Megyei Szövetségének kiadványa. 1979. márc. (sz.n.) és /1986. ápr./ (sz.n.): /Sepsiszentgyörgy/.»

Aratás. a MTSz-ek megyei Szövetségének röplapja. /1977/. (sz.n.): /Sepsiszentgyörgy/.»

Bálványos ... a népdal, népviselet és népi tánc seregszemléje. /A bálványosfüredi folklórfesztivál alkalmi lapja./ /1971, 1972/: /Sepsiszentgyörgy/.»

Buletinul Oficial al Consiliului Popular Judetean Covasna = Kovászna megye Néptanácsának Hivatalos Közlönye (fordítás). 1968. márc/ápr. (Anul 1. Nr.1.)-1971. nov./dec. (Anul 4. Nr.6.). /Sepsiszentgyörgy/.»

Építők. a Kovászna megyei Építő-Szerelő Váll. villámlapja; /1978/: a Kovászna megyei Építő-Szerelő Váll. és az ipari építkezések Kovászna megyei építőtelep-csoportja pártbiz. röplapja; /1979/: a Megyei Építő-Szerelő Váll. és az ipari Építkezések Trösztje; 1980: a Kovászna megyei Építő-Szerelő Váll. és a Brassói Ipari-Építkezési Tröszt Kovászna megyei Munkatelepcsoportjának kiadványa; /1984/: K: a Kovászna megyei Építővállalatok pártbiz. és a Dolgozók Tanácsai. /1976/. (sz.n.)-/1984/. (sz.n.): /Sepsiszentgyörgy/.»

Az Erdő. a Kovászna megyei Erdészeti Felügyelőség és a megyei tűzoltócsoport röplapja. /1978?/. (sz.n.): /Sepsiszentgyörgy/.»

Fiatal Szívvel. a KISz Kovászna megyei Biz. kiadványa. /1985/.: /Sepsiszentgyörgy/.»

Gazdasági Hiradó. röplap, 1978. máj.: /Sepsiszentgyörgy/.»

Gépgyártók. K: Kovászna megye gépgyártóipari egységeinek pártszervezetei, dolgozók tanácsai, szakszervezeti biz.; 1986. júl-tól: a Szakszervezetek Kovászna megyei Tanácsa. /1983/. (sz.n.)-1987. júl. (sz.n.): /Sepsiszentgyörgy/.»

În sprijinul muncii de partid = A pártmunka szolgálatában. K: az RKP Kovászna megyei biz. prop. oszt. 1984. (1.sz.): /Sepsiszentgyörgy/.»

Jogi Híradó. a Szakszervezetek Megyei Tanácsának, a Művelődés és Szoc. Nevelés Megyei Biz., a Kisipari Termelőszövetkezetek Megyei Szöv., a Jogászszöv. Kovászna megyei Szervezetének villámújsága. 1978. máj. (sz.n.): /Sepsiszentgyörgy/.»

Kovászna megye Néptanácsa Hivatalos Közlönye (fordítás). szerk. és k: Kovászna megye Néptanácsa. 1972. jan/febr. (5.évf. 1.sz.)-1974. jan/márc. (7.évf. 1.sz.): /Sepsiszentgyörgy/.»

Kovásznai Fiatalok. a KISz Kovászna megyei Biz. villámújsága. /1978/.: /Sepsiszentgyörgy/.»

Mindent a termésért, mindent a helyreállításért. k: az RKP Kovászna megyei biz. prop. oszt. 1975. júl. 14. (sz.n.): /Sepsiszentgyörgy/.»

A munka dicsérete. a szakszervezetek megyei tanácsának kiadványa. /1985/. (sz.n.): /Sepsiszentgyörgy/.»

Munkavédelem. a Szakszervezetek Kovászna megyei Tanácsának kiadványa. 1980. szept. (sz.n.): /Sepsiszentgyörgy/.»

Műszaki-tudományos alkotómunka. az RKP Kovászna megyei Biz. prop. oszt. röplapja. /1977/. (sz.n.): /Sepsiszentgyörgy/.»

Ősz. K: az MTSz-ek megyei Szövetsége és a Megyei Mezőgazd. Vezérigazg.; /1980/: a Mezőgazd. Gépállomások Megyei Trösztje. /1977/. (sz.n.) és /1980/. (sz.n.): /Sepsiszentgyörgy/.»

Szemafor. a Belügyminisztérium Kovászna megyei felügyelőségének villámújsága. 1976. márc. 29.-1982. dec.: /Sepsiszentgyörgy/.»

Tömegsport. a Sepsi rajoni testnevelési sportunió szervező biz. híradója. 1958. aug? /1.évf. 1.sz./-1958. nov. 5. (1.évf. 7.sz.): /Sepsiszentgyörgy/.»

Turisztikai Híradó. a Kovászna megyei Turisztikai Hivatal villámújsága/kiadványa. 1979. jún. (sz.n.)-1986. dec. (sz.n.): /Sepsiszentgyörgy/.»

Új gazdasági-pénzügyi mechanizmus. az RKP Kovászna megyei Biz. prop. oszt. kiadványa. /1982?/: /Sepsiszentgyörgy/.»

Zöldmező. a megyei KISz-biz. és a rét- és legelőgazdálkodási váll. villámújsága. /1978/. (sz.n.): /Sepsiszentgyörgy/.»

Forrás. a Szatmári Hírlap (1969. dec.: és a Cronica Sătmăreană) pol.-társad. és kulturális 'melléklete'. 1969. dec. (sz.n.)-1984. dec. (sz.n.): /Szatmárnémeti/.»

Ifjúsági Staféta. a KISz Szatmár megyei biz. röplapja. /1971/.: /Szatmárnémeti/.»

Kezdeményezés, alkotó készség, hatékonyság. röplap, kiadja a szakszervezetek Szatmár megyei Tanácsa a Cronica Sătmăreană és a Szatmári Hírlap szerk. közreműködésével. 1981. dec.: /Szatmárnémeti/.»

Közlekedési Híradó. röplap. Megjelent a Szatmár municípiumi néptanács és a Belügymin. Szatmár megyei felügyelősége közlekedésrendészeti oszt. kiadványaként, a Szatmári Hírlap gondozásában. 1975. okt. és 1983. dec. (sz.n.): /Szatmárnémeti/.»

Az önellátás - kezdeményezések, tapasztalatok, tennivalók. alkalmi lap, k: a RKP Szatmár megyei biz. prop. oszt. 1982. máj. (sz.n.): /Szatmárnémeti/.»

Röplap. alkalmi lapok, a Szatmár megyei pol. és társadalmi szervezetek kiadásában; /5/-/9/: a Cronica Sătmăreană és a Szatmári Hírlap szerkesztőségeinek közreműködésével. (sz.n.): /Szatmárnémeti/.»

A szakszervezeti csoport a kommunista munka iskolája. alkalmi lap. K: az RSzÁSz megyei tanácsa a Cronica Sătmăreană és a Szatmári Hírlap gondozásában. 1980. dec. és 1982. ápr. (sz.n.): /Szatmárnémeti/.»

A Szatmár Megyei Néptanács Hivatalos Közlönye. 1968. (1.évf. 1.sz.)-1971. szept/okt. (4.évf. 5.sz.): /Szatmárnémeti/.»

A termés. röplap az RKP Szatmár megyei Biz. prop. és mezőgazdasági oszt. kiadásában. 1981. okt. (sz.n.): /Szatmárnémeti/.»

Az újjáépülő Szatmárudvari. a Cronica Sătmăreană és a Szatmári Hírlap Szatmárudvari község számára kiadott röplapja. 1970. júl. 2. (sz.n.)-1970. júl. 28. (sz.n.): /Szatmárnémeti/.»

Választási Röplap. K: a Szoc. Egységfront Szatmár megyei tanácsa. 1975. márc.: /Szatmárnémeti/.»

Buletinul Oficial al Comitetului Provizoriu judetean Odorheiu = Udvarhely Vármegye Ideiglenes Bizottságának Hivatalos Lapja. 1949. dec. 15. (1.évf. 1.sz.)-1950. júl. 15. (2.évf. 7.sz.): /Székelyudvarhely/.»

Buletinul Oficial al judetului Odorheiu = Udvarhely vármegye Hivatalos Lapja. 1946. jan. 1. (6.évf. 1.sz.)-1949. ápr. 1. (11!/9./ évf. 5.sz.): /Székelyudvarhely/.»

Buletinul Regional al Sfatului Popular al Regiunii Stalin = A Sztálin Tartományi Néptanács Tartományi Közlönye. 1950?-1952. jún. (Anul 3. Nr.6.): /Sztálinváros/.»

Az Agitátor Zsebkönyve. K: Sztálin (1960. dec. 24-től Brassó) tart. Pártbiz. prop. és agit. oszt. 1957. máj? (évf.n. 1.sz.)-1961. nov. (évf.n. 4.sz.): /Sztálinváros; Brassó/.»

Ellenpontok. erdélyi szamizdat folyóirat, megjelenése alkalomszerű, célja a kelet-közép-európai emberi jogfosztottságnak, ezen belül az erdélyi magyarság politikai, gazdasági, kulturális elnyomásának ismertetése. 1981. dec. (1.sz.)-1983. jan. (9.sz.): S.l.»

Fényszóró. tábori újság. 1944. márc. 5. (sz.n.): S.l.»

Hip-Stern. szamizdat ifjúsági lap. /1985/. ápr. (1.sz.)-1988. márc. (4.sz.): S.l.»

Kiáltó Szó (2). erdélyi szamizdat. 1988.: S.l.»

Új Hadsereg. katona-újság. 1949. szept. 17. (1.évf. 1.sz.)-1950. máj. 27. (2.évf. 9.sz.): S.l.»

Hódolat A Pártnak. a marosvásárhelyi Vörös Zászló alkalmi lapja a műkedvelő csoportok 10. orsz. versenyének megyeközi szakaszára. 1971. márc. 13.: Segesvár.»

Aurora. A sepsiszentgyörgyi 2.sz. (1979-től: Történelem-Filológia) Líceum tanulóinak (1971/72-től: ifj. szervezeteinek) folyóirata. 1969/70. (1.sz.)-1980. (sz.n.): Sepsiszentgyörgy.»

Bökkenő. a Sepsiszentgyörgyi Színház műsorfüzet-melléklete [sic!]. [1987.] (sz.n.): Sepsiszentgyörgy.»

A Bőség Útja. a RMP Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely rajoni biz. közös híradója. 1957. (1.évf.)-1958. nov. 7. (2.évf. 7.sz.): Sepsiszentgyörgy.»

Buletinul Oficial al Jud./etului/ Treiscaune = Háromszékvármegye Hivatalos Lapja. 1946?-1949. márc. 15. (4.évf. 5.sz.): Sepsiszentgyörgy.»

Colocviu = Kollokvium = Kolloquium = /héber betűkkel is/. az 1. és 2. Színházi Kollokvium alkalmi lapja. 1978. ápr. 15/23. (1-3.sz.) és 1980. ápr. 19/27. (1-3.sz.): Sepsiszentgyörgy.»

Dolgozók Szava. demokrata pol. napilap (dec. 18-tól: hetilap). 1944. nov. 16? (1.évf. 1.sz.)1945. ápr. 16. (2.évf. 16.sz.): Sepsiszentgyörgy.»

Egészségünkért. a Vöröskereszt Kovászna megyei biz. és/vagy az Egészségügyi Igazg. röplapja. /1976/. (sz.n.)-1980. márc. (sz.n.): Sepsiszentgyörgy.»

Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület /ötödik/ V. kerület, Csík- és Háromszék vármegyék kirendeltsége, Háromszék vármegyei Gazdasági Egyesület és szakosztályai Gazdasági Értesítője. 1942. dec. 1 és 1943. jan. 1. (évf.n. sz.n.): Sepsiszentgyörgy.»

Fórum. a Megyei Tükör pol., társad., művészeti 'melléklete'. 1977. márc. (sz.n.)-1986. jún. (sz.n.): Sepsiszentgyörgy.»

Háromszék Vármegye Hivatalos Lapja. megj. kéthetenként. 1941. jan. 1. (1.évf. 1.sz.)-1944. márc. 20. (4.évf. 9.sz.): Sepsiszentgyörgy.»

Háromszék Vármegye Tűzrendészeti Értesítője. Megj. negyedévenként. 1942. máj. 1. (1.évf. 1.sz.): Sepsiszentgyörgy.»

Hétfői Székely Nép. független pol. hetilap. 1942. aug. 31. (1.évf. 1.sz.)-1944. júl. 31. (3.évf. 31.sz.): Sepsiszentgyörgy.»

Hivatalos Közlöny. /K/: Kovászna (1988-tól: Covasna) megye Néptanácsa. 1983. jan/febr. (16.évf. 1.sz.)-1989. jan/márc. (22.évf. 1.sz.): Sepsiszentgyörgy.»

Magvető. a Székelyföldi Evangélikus Missziói Egyházközség értesítője/körlevele. 1946. okt/dec. - karácsony (évf.n. sz.n.)1948. böjt. (évf.n. sz.n.): Sepsiszentgyörgy.»

Megyei Tükör. az RKP Kovászna megyei biz. és a (1969. márc. 15-ig: ideiglenes) megyei néptanács lapja. 1968. febr. 24. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 22. (22.évf. 5563.sz.): Sepsiszentgyörgy.»

Napirenden a minőség. K: a sepsiszentgyörgyi Gépeket és Gépkocsialkatrészeket gyártó Váll. pártbiz. és dolgozói tanácsa. 1984. jún. 9. (sz.n.). Sepsiszentgyörgy.»

Ordin Circular = Körrendelet. a Háromszék megyei Tanfelügyelőség közlönye. 1948?-1949?: Sepsiszentgyörgy.»

A pártpropaganda és a politikai tömegmunka számára. az RKP Kovászna megyei Biz. kiadványa a pol. nevelő munka támogatására. 1980. (1.sz.): Sepsiszentgyörgy.»

Rădăcini = Gyökerek. revistă scolară - iskolai folyóirat. 1966/67. (1.sz.)-1979/80. (44.sz.) és Évkönyv... 1976/77-1978/79. (45/47.sz.): Sepsiszentgyörgy.»

Sepsiszentgyörgyi Egyházi Tudósító. [a róm. kat. plébánia kiadványa]. /1945. (1.sz.)-1946. pünkösd (4.sz.)/-??: Sepsiszentgyörgy.»

Sirius. az 1.sz. Líceum iskolai tudományos folyóirata. 1969. febr. (1.sz.)-1971. febr. (7.sz.): Sepsiszentgyörgy.»

Székely Nép. politikai hetilap; 1940. nov-tól: független politikai napilap. --1940. szept. 1. (58.évf. 35.sz.)-1944. aug. 29. (62.évf. 194.sz.): Sepsiszentgyörgy.»

Új Székely Nép. politikai hetilap, megj. minden hétfő reggel. 1946. febr. 18. (1.évf. 1.sz.)-1946?: Sepsiszentgyörgy.»

Üzenet a sepsiszentgyörgyi református egyházközség tagjainak. kiadja a ref. egyházközség. --1941. jan. (9.évf. 1.sz.)-1948. szept. (évf.n. sz.n.): Sepsiszentgyörgy.»

Az Újság. /pol. napilap/. --1940. aug. 31. (12.évf. 193.sz.)-1940. szept. 3. (12.évf. 195.sz.): Szalonta.»

A Hét. /1943?/ Szamosújvár.»

Régeni Hírlap. Szászrégen és vidéke összmagyarságának társadalmi és pol. lapja. 1940. szept. 9. (1.évf. 1.sz.)-1944. aug. 13. (5.évf. 33.sz.): Szászrégen.»

Szatmári Hírlap. az RKP Szatmár megyei biz. és a megye (1969. márc. 18-ig: ideiglenes) Néptanácsának lapja. 1968. febr. 18. (1/20.évf. 1/1469. sz.)-1989. dec. 22. (22/41.évf. 302.sz.): Szatmár/németi/.»

Avasi Gyopár. Szatmárnémeti.»

A Bőséges Termésért. a Néptanács röplapja. 1955.: Szatmárnémeti.»

Deportált Híradó. demokratikus hetilap. 1945. júl. 8. (1.évf. 1.sz.)-1945. aug. 12. (1.évf. 6.sz.): Szatmárnémeti.»

Diákszó (1). az Állami Magyar Líceum ifjúsági lapja. 1947/48.: Szatmárnémeti.»

Diákszó (2). a Szatmári Magyar (1977-től: 1.sz. Reál-Humán; 1978-tól: 5.sz. Ipari) Líceum diákfolyóirata. 1972. (1.évf. 1.sz.)-1979. jún/szept. (sz.n.): Szatmárnémeti.»

Dolgozó Nép. /pol. lap/; 1949. nov. 6-tól: a RMP szatmármegyei biz., a megye és a város ideiglenes biz. lapja; 1950. szept. 17-től: a RMP Szatmári rajon vezetőségének és a rajon Néptanácsa (1950. dec. 3?-ig: ideiglenes) biz. lapja; 1953. jan. 4-től: a RMP Szatmár rajoni (1953. nov. 22-től: és városi) vezetősége, a rajoni (1953. nov. 22-től: és városi) Néptanács lapja; 1957. dec. 11-től: az RMP (1965. aug-tól RKP) Szatmár városi vezetősége/biz. és a városi néptanács lapja. 1948. nov. 21? (1.évf. 1.sz.)-1968. febr. 14. (20.évf. 13.sz.): Szatmárnémeti.»

Egyenlőség. az MNSz Szatmármegyei tagozatának lapja. 1946. okt. 9. (1.évf. 1.sz.)-1947. jan. 5. (2.évf. 1.sz.) (összesen 13 sz.): Szatmárnémeti.»

Egyházi Híradó. vallásos irányú heti néplap. --1941. jan. 4. (31.évf. 1.sz.)-1942. márc. 28. (32.évf. 13.sz.): Szatmárnémeti.»

Egyházi Tudósító. a székesegyházi /róm. kat./ plébánia lapja. 1946. máj. 1.-1946?: Szatmárnémeti.»

Előre. a (1946. máj. 12-től: a Szatmárnémeti) Szociáldemokrata Párt kiadása/hivatalos hetilapja. 1946. febr. (sz.n.) /1.évf. 1.sz./-1947. jún. 1. (2.évf. 18.sz.): Szatmárnémeti.»

Erdélyi Szív. a Jézus Szíve tisztelők körlevele. 1947. jan. (évf.n. sz.n.) és 1947. febr. (évf.n. sz.n.): Szatmárnémeti.»

Foaie Volantă. /Röplap/. editată cu prilejul Zilei Invătătorului de Inspectoratul Scolar judetean, comitetul sindicatului invătămîntului si casa corpului didactic Satu Mare, sub îngrijirea ziarelor Cronica Sătmăreană si Szatmári Hírlap /a Tanítók Napjára kiadta a megyei tanfelügyelőség, a tanügyi szakszervezeti biz. és a szatmári Tanítók Háza, a Cronica Sătmăreană és a Szatmári Hírlap gondozásában/. 1978. jún. 30.: Szatmárnémeti.»

A Gyümölcstermelők Szatmárvármegyei és Szatmárnémeti Városi Egyesülete Körlevelei. 1941. ápr. 24. (1.évf. 1.sz.)-1944. ápr. (4.évf. 4.sz.). Szatmárnémeti.»

Hildegárda. egyházközségi értesítő. --1940. szept. (12.évf. 9.sz.)-1944. júl. (16.évf. 7.sz.): Szatmárnémeti.»

Híradó. közéleti lap. 1944. dec?-1945. máj?: Szatmárnémeti.»

Kongreganista. az Erdélyi Ifjúsági Mária-Kongregációk ... sz. körlevele. Kézirat gyanánt. 1946/47. (1-5.sz.): Szatmárnémeti.»

Körlevél /ezerkilencszáznegyvenegy/ 1941. /harmadik/ III. K: a /róm. kat./ egyházmegyei főhatóság. 1941. Szatmárnémeti.»

Magyar Híradó a Szatmári Széchenyi Társulat 1942. évi munkájáról. fel.kiadó: Földes Ferenc. 1943. jan. (1. körlevél): Szatmárnémeti.»

A Mi Útunk. szövetkezeti, közgazdasági, társadalmi lap. 1944. máj. 1. (1.évf. 1.sz.)-1944. júl. 1. (1.évf. 5.sz.): Szatmárnémeti.»

Református Élet. időszaki egyház- és hitépítő kiadvány. Kézirat gyanánt. 1948. febr. 15. (sz.n.): Szatmárnémeti.»

Sajtó. politikai napilap. --1940. aug. 31. (évf.n. /72.évf./ 198.sz.)-1940. szept. 5. (évf.n. /72.évf./ 202.sz.): Szatmárnémeti.»

Szabad Élet. demokratikus napilap. 1945? /1.évf. 1.sz./-1948. febr. 28. (4.évf. 48.sz.): Szatmárnémeti.»

Szamos. pol. napilap; 1942. szept. 9-től: keresztény pol. napilap. 1940. szept. 6. (72.évf. 203.sz.)-1944. szept. 16. (76.évf. 210.sz.): Szatmárnémeti.»

Szatmár Vármegye Hivatalos Lapja. --1940. dec. 26. (38.évf. 40.sz.)-1944. szept. 7. (42.évf. 34.sz.): Szatmárnémeti.»

Szatmár Vármegyei és Szatmárnémeti Thj. /törvényhatósági jogú/ Városi Tűzrendészeti Értesítő. 1941. aug. (1.évf. 1.sz.)-?: Szatmárnémeti.»

Szatmári Katolikus Élet. társadalmi és hitbuzgalmi hetilap. 1942. máj. 17. (1.évf. 1.sz.)-1943. okt. 16. (2.évf. 42.sz.): Szatmárnémeti.»

Szatmári Református Híradó. vallásos irányú heti néplap. 1942. ápr. 4. (32.évf. 14.sz.)-1944. jún. 24. (34.évf. 26.sz.): Szatmárnémeti.»

Szervezés és gazdasági hatékonyság. K: az RKP Szatmár megyei Biz. prop.oszt. és gazdasági komissziója, a termelés és a munka tudományos megszervezésének Szatmár megyei kabinetje. 1971. (2.sz.): Szatmárnémeti.»

Új Élet. politikai lap. 1945. máj. 9.-1945?: Szatmárnémeti.»

Úttörő. szakszervezeti, társadalmi, irodalmi folyóirat. 1945. nov? /1.évf. 1.sz./-1946?: Szatmárnémeti.»

Üzemi Élet. a Mondiala pártalapszervezete és a szövetkezet dolgozóinak lapja. 1952. máj. 1. (1.évf. 1.sz.): Szatmárnémeti.»

Viata Uzinei = Üzemi Élet. organ al Organizatiilor de partid, Comit. de Intreprindere/Sindicatelor si Directiunilor Uzinale "Unio" si "1 Septembrie" - az "Unio" és a "Szeptember 1" üzem pártszervezeteinek, Üzemi (1960. dec-től: és szakszervezeti) Biz. (1959. nov-ig: és Igazgatóságainak) lapja. 1956. aug. 23. (Anul 1.évf. Nr.1.sz.)-1962. dec. 30. (Anul 5!/7/.évf. Nr.99.sz.): Szatmárnémeti.»

Zsidó Jövő. Szatmárnémeti.»

Muguri = Rügyek. a székelykeresztúri Líceum tanulóinak folyóirata. 1968. (Anul 1. Nr.1.) és 1971. (Anul 2. Nr.1.(2).): Székelykeresztúr.»

Fejér-Nyikó. az Ált. Isk. Tamási Áron irod. körének lapja. 1970. dec. (1.sz.)-1976. (7.sz.): Székelyszentlélek.»

ABC. revista elevilor Liceului de Mat.-Fiz. dr. Petru Groza- a dr. Petru Groza Mat.-Fiz. Líceum tanulóinak folyóirata. 1979. (1.sz.)-1980. (2.sz.): Székelyudvarhely.»

Bőség Útja. az RMP Udvarhely rajoni biz. és a rajoni Néptanács villámhíradója. 1958. nov. 1. (évf.n. sz.n.)-1958. nov. 7. (évf.n. sz.n.): Székelyudvarhely.»

Előre. az RNK néptanácsainak lapja. 1956. aug. 4. (sz.n.): Székelyudvarhely.»

Glasul Tineretii = Diákszó. revista elevilor Liceului Pedagogic din Odorheiu Secuiesc = a székelyudvarhelyi Pedagógiai Líceum tanulóinak folyóirata. 1968/69. (1.sz.)-1971. (3.sz.): Székelyudvarhely.»

Hargita. társadalmi, közgazdasági és politikai hírlap; 1941. szept. 19-től: az EMGE udvarhelymegyei kirendeltségének (1943. ápr. 2-től: és az Erdélyi Párt udvarhelymegyei tagozatának) hivatalos lapja. 1941. szept. 5. (1.évf. 1.sz.)-1944. márc. 4. (4.évf. 10.sz.): Székelyudvarhely.»

Szabadság. az ODA székelyudvarhelyi hetilapja; 1945. okt. 2.-1950. aug. 26.: a MNSz udvarhelymegyei hetilapja; 1950. szept. 16.-1951. jan. 6.: az MNSz hetilapja; 1951. máj. 5-től a RMP Udvarhely-rajoni Vez., a rajoni és a Városi Néptanács hetilapja. 1944. nov. 25. (1.évf. 1.sz.)-1951. okt. 27. (8.évf. 43/308.sz.): Székelyudvarhely.»

Székely Közélet. pol., közgazd. és társadalmi újság. --1940. szept. 14. (23.évf. 7.sz.)-1944. jún. 24. (27.évf. 18.sz.): Székelyudvarhely.»

Székelykeresztúrköri Unitárius Egyház. egyházi és iskolai lap. --1941. szept. 1.(34.évf. 1.sz.)-1944. aug. 1. (37.évf. 7.sz.): Székelyudvarhely.»

Székelység. a Székelyföldet és népét ismertető havi folyóirat. --1940. szept/dec. (10.évf. 9/12.sz.)-1944. jún. (4/14.évf. 2.sz.): Székelyudvarhely.»

Udvarhely Vármegye Hivatalos Lapja. 1941. jan. 1. (1.évf. 1.sz.)-1944. jún. 29. (4.évf. 26.sz.): Székelyudvarhely.»

Unitárius Szószék. K: az Egyetemes Unitárius Lelkészkör. --1940. júl/dec. (33.kötet 3/4.sz.)-1943. okt/dec. (35.kötet 4.sz.): Székelyudvarhely.»Parókia. ref. belső emberek lapja. 1941. ápr. (1.évf. 1.sz.)-1942. jan. (2.évf. 1.sz.): Szentgerice, u.p. Ákosfalva, Maros-Torda vm.»

Az Igazság Tanúja. folyóirat az igazság barátai számára. Szünetelt: 1940. szept.-1946. júl. Megj. minden hó 1-én. --1940. szept. (16.évf. 9.sz.); Zilah / Nusfalău - Szilágynagyfalu. 1946. júl. (17.évf. 1.sz.)-1947. júl/aug. (18.évf. 7/8.sz.): Szilágysomlyó, Szilágynagyfalu.»

Condeie Sălăjene. /Szilágysági Tollak/. diáklap. 1969?-1980. (Nr.10.): Szilágysomlyó.»

Szilágysomlyó. társ. és pol. hetilap. --1940. szept. 15. (57.évf. 10.sz.)-1944. júl. 1. (62.évf. 24.sz.): Szilágysomlyó.»

Szilágyvármegyei Tanügy. a Szilágyvármegyei Ált. Tanítóegyesület és a Szilágyvármegyei Kir. Tanfelügyelőség hivatalos lapja. 1942.jan/ápr. (sz.n.)-1944. máj. (47.évf. 5.sz.): Szilágysomlyó.»

Erdei Visszhang. a szovátai IFET /Intreprinderea Forestieră de Exploatare si Transport - Erdei Fakitermelési és Szállítási Váll./ alapszervezetének és üzembiz. (1957. okt?-től) és igazg. röplapja. /1956. nov?/-1959. ápr. (4.évf. 4.sz.): Szováta.»

Vörös Zászló. a RMP Sztálin-tart. Vez. és a tart. Néptanács napilapja. 1951. nov. 2. (1.évf. 1.sz.)-1952. aug. 3. (2.évf. 183/232.sz.): Sztálinváros.»
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék