kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  46 lap
lapozás: 1-30 | 31-46


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

/Hajtások/. lásd 413. Mlădite. Tîrgu-Mures.

/hat/ 6 Órai Újság. független magyar néplap. --1940. aug. 31. (10.évf. 41.sz.)-1940. dec. 17. (10.évf. 147.sz.): »

/Horizontok/. lásd 463. Orizonturi.

Hadigondozottak Lapja. " tájékoztató és hírközlő szerv; a RNK Vöröskereszt Egyesülete kiadásában megjelenő "Közlöny" 'melléklete'." 1948. dec. 1. (évf.n. 8.sz.)-1949. dec. 17. (évf.n. 25.sz.): »

Hajnal. a kolozsvári 11.sz. Magyar Tannyelvű (1978-tól: 3.sz. Magyar Tannyelvű Mat.Fiz.) Líceum diáklapja; 1985: a 3.sz. Mat.-Fiz. Líceum diáklapja. 1972. máj. (új folyam, 1.sz.)-1985. okt. (9.sz.): »

Hajtások. lásd 414. Mlădite = Hajtások. Tîrnăveni.

Haladás. a Szalézi Szent Ferencről nevezett Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola Közlönye. 1944. jan. (1.évf. 1.sz.)-1944. jún. (1.évf. 3.sz.): »

Harangszó. a csernátfalusi evangélikus gyülekezet időszaki értesítője. Kézirat gyanánt. 1946. nov. (évf.n. sz.n.)-1948. (évf.n. 1.sz.): »

Harangszó. Kolozsvár. lásd 666. Vasárnapi Harangszó.

Hargita Ifjúsága. a KISz Hargita megyei Biz. villámújsága. /1973/, /1975/, /1984/.: »

Hargita Megye Ideiglenes Néptanácsának Hivatalos Közlönye. megj. egy szerkesztő kollégium gondozásában /s.n./; évenként 3-6 sz. 1968. (1.évf. 1.sz.)-1984. (17.évf. 3.sz.): »

Hargita Megye Néptanácsának Hivatalos Közlönye. lásd 251. Hargita Megye Ideiglenes ...

Hargita. az RKP Hargita (1988. ápr. 6-tól: Harghita) megyei biz. és az (1969. márc. 14-ig: ideiglenes) megyei Néptanács lapja. 1968. febr. 23. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 22. (22.évf. 302/6234.sz.): »

Hargita. társadalmi, közgazdasági és politikai hírlap; 1941. szept. 19-től: az EMGE udvarhelymegyei kirendeltségének (1943. ápr. 2-től: és az Erdélyi Párt udvarhelymegyei tagozatának) hivatalos lapja. 1941. szept. 5. (1.évf. 1.sz.)-1944. márc. 4. (4.évf. 10.sz.): »

Hargitai Építők. megj. 1976: 1x, 1977: 3x, 1978: 2x, 1980: 1x. Az RKP Hargita megyei Biz. prop. oszt. által kiadott villámújság; 1977: k: a Hargita megyei Építkezési és Szerelési Vállalat Dolgozóinak Tanácsa és Pártbiz., a megyei Pártbiz. prop. oszt. támogatásával; 1978: a Hargita megyei Építkezési és Szerelési Vállalat Pártbiz. és dolgozói tanácsa munkavédelmi röplapja. 1976. aug. (sz.n.)-1980. júl. (sz.n.): »

Hargitai Famunkás. az RKP Hargita megyei biz. prop. oszt. által kiadott villámújság. 1976. szept.: »

Hargitai Ifjúság. lásd 250. Hargita Ifjúsága.

Hargitai Traktor. a Csíkszeredai Traktorgyár Pártbizottsága és a Dolgozók Tanácsának kiadványa. /1982. ápr?-1984. máj?/: »

Háromszék Vármegye Hivatalos Lapja. megj. kéthetenként. 1941. jan. 1. (1.évf. 1.sz.)-1944. márc. 20. (4.évf. 9.sz.): »

Háromszék Vármegye Tűzrendészeti Értesítője. Megj. negyedévenként. 1942. máj. 1. (1.évf. 1.sz.): »

Háromszékvármegye Hivatalos Lapja. lásd 80. Buletinul Oficial al Jud. Treiscaune = Háromszékvármegye...

Hasznosítsunk minden talpalatnyi termőföldet! alkalmi lap. 1972. ápr.: »

Határőr. a Segítő Mária Gimnázium Sarlós Boldogasszonyról nevezett Mária Kongregációjának értesítője. Kézirat gyanánt. 1942. karácsony (sz.n.)-1943. máj. (2.évf. 2.sz.): »

Havi Szemle. szépirod. és keresztény közművelődési szemle; 1943. szept-től: a Romániai Magyar Népközösség szépirod. és keresztény közművelődési folyóirata. 1943. jún. (1.évf. 1.sz.)-1944. aug. (2.évf. 8.sz.): »

Hazalátó. az Ált. Isk. diáklapja. /1985?/ (1.-4.sz.): »

Háztulajdonosok Lapja. a városi háztulajdon jogi és szakmai közlönye. --1941. jan/febr. (9.évf. 1/2.sz.): »

Hétfői Fáklya. lásd 202. Fáklya.

Hétfői Kiadás Sport. lásd 287. Igazság. Kolozsvár.

Hétfői Székely Nép. független pol. hetilap. 1942. aug. 31. (1.évf. 1.sz.)-1944. júl. 31. (3.évf. 31.sz.): »

Heti Hírek. társad. (1941. jan. 20-tól: és közgazd.) heti riportlap. --1940. szept. 9. (7.évf. 1.sz.)-1941. márc. 10. (8.évf. 10.sz.): »

Hildegárda. egyházközségi értesítő. --1940. szept. (12.évf. 9.sz.)-1944. júl. (16.évf. 7.sz.): »

Hip-Stern. szamizdat ifjúsági lap. /1985/. ápr. (1.sz.)-1988. márc. (4.sz.): »

Híradó. /hirdetések, közlemények; megj. rendszertelenül/. --1940. okt. 7. (27.évf. 17.sz.)-1941. márc. 24. (28.évf. 7.sz.): »

Híradó. közéleti lap. 1944. dec?-1945. máj?: »

Híradó. Timisoara. lásd 39. Bánáti Híradó.

Hírlap. /pol. napilap/. --1940. aug. 31. (24.évf. 6612.sz.)-1940. okt. 9. (24. évf. 6645.sz.): »

Hitel. nemzetpolitikai szemle. --1940/1941. 2.sz. (5/6.évf.)-1944. júl. (9.évf. 7.sz.): »

Hitközségi Értesítő. megj. rendszertelenül. Szerk. s.n. K: a Nagyváradi Kongr./esszusi/ Nyugati Szertartású Izraelita Hitközség. 1941. febr. (5701. Sevat) (évf.n. sz.n.)-1942. márc/máj. (5703. Niszán/Sivan) (évf.n. sz.n.): »

Hitközségi Közlöny. lásd Buletinul Comunitătii = Hitközségi Közlöny.

Hivatalos Közlöny. /K/: Kovászna (1988-tól: Covasna) megye Néptanácsa. 1983. jan/febr. (16.évf. 1.sz.)-1989. jan/márc. (22.évf. 1.sz.): »

Hódolat A Pártnak. a marosvásárhelyi Vörös Zászló alkalmi lapja a műkedvelő csoportok 10. orsz. versenyének megyeközi szakaszára. 1971. márc. 13.: »

Hoemesz. »

Holzindustrie = Faipar. organ oficial al Asociatiei Comerciantilor de lemne din Transilvania /az erdélyi fakereskedők egyesületének hivatalos közlönye; megj. minden hó 1-én és 15-én/. --1940. szept. 1. (10.évf. 17.sz.)-1943. dec. 1. (Anul 13. Nr.23.): »

Horizont. az Elméleti Líceum XI. D. oszt. diáklapja. 1968. máj.-1968?: »

Horizont. a Metalotehnica Váll. lapja, megjelenik az RKP alapszervezetének égisze alatt. 1982. (1-2.sz.): »

Húsvéti Harangszó. [hitbuzgalmi kiadvány]. [1947?] (sz.n.): »
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék