kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  38 lap
lapozás: 1-30 | 31-38


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

Csernátoni Répatermesztők. a Csernátoni MTSz pártbiz. és vezetőtanácsának kiadványa. 1985. márc. (sz.n.): /Csernáton/.»

Az Agitátor Zsebkönyve. K: az RKP Hargita megyei Biz. prop. oszt. (1973-75) és a Szakszervezetek megyei Tanácsa (1973). Különböző részcímekkel: Kezdeményezések, tömegakciók az ötéves terv határidő előtti teljesítésének szolgálatában (1973); A gazdasági szemlélet kialakítása a dolgozók tudatában (1974); A tömegpolitikai munka a mezőgazdasági termelés növelésének szolgálatában (1974 és 1975. 1.sz.); Megkezdődött a visszaszámlálás az ötéves terv határidő előtti teljesítéséért kibontakozott nagy versenyben (1975). 1973. (sz.n.)-1975. (sz.n.).: /Csíkszereda/.»

Burgonyaszüret Gyergyóban. K: a RKP Hargita megyei Biz. prop. oszt. 1971. okt. 10. (sz.n.): /Csíkszereda/.»

Caiet Metodic = Módszertani Füzet. a Pionírszervezet Hargita megyei tanácsa módszertani kabinetjének kiadványa. 1971. (évf.n. 1.sz.) -1977. (évf.n. 11.sz.): /Csíkszereda/.»

Emberség és egészség. a Vöröskereszt Hargita megyei Biz. és a megyei Egészségügyi Igazg. kiadványa. /1976/. (sz.n.): /Csíkszereda/.»

Hargita Ifjúsága. a KISz Hargita megyei Biz. villámújsága. /1973/, /1975/, /1984/.: /Csíkszereda/.»

Hargitai Építők. megj. 1976: 1x, 1977: 3x, 1978: 2x, 1980: 1x. Az RKP Hargita megyei Biz. prop. oszt. által kiadott villámújság; 1977: k: a Hargita megyei Építkezési és Szerelési Vállalat Dolgozóinak Tanácsa és Pártbiz., a megyei Pártbiz. prop. oszt. támogatásával; 1978: a Hargita megyei Építkezési és Szerelési Vállalat Pártbiz. és dolgozói tanácsa munkavédelmi röplapja. 1976. aug. (sz.n.)-1980. júl. (sz.n.): /Csíkszereda/.»

Hargitai Famunkás. az RKP Hargita megyei biz. prop. oszt. által kiadott villámújság. 1976. szept.: /Csíkszereda/.»

Közrend. alkalmi lap. K: a Belügymin. Hargita megyei kirendeltsége. 1978. jan. (sz.n.): /Csíkszereda/.»

Közúti Szállítás. a Hargita megyei Gépkocsiszállítási Váll. röplapja. 1976. jún. (sz.n.): /Csíkszereda/.»

Márciuska. a Hargita alkalmi melléklete. /1975/. márc.: /Csíkszereda/.»

Mezőgazdasági Híradó /hetvenöt/ '75. kiadja az RKP Hargita megyei Biz. prop.oszt. 1975. (sz.n.): /Csíkszereda/.»

Önigazgatás - Önellátás. a Szakszervezetek Hargita megyei Tanácsának röplapja. 1982. febr. (sz.n.): /Csíkszereda/.»

Összpontosítsunk minden erőt a tavaszi mezőgazdasági munkák befejezésére. megjelenik az RKP Hargita megyei Biz. prop. oszt., a megyei Mezőgazdasági Igazg. és a Szakszervezetek megyei Tanácsa gondozásában. 1980. ápr. (sz.n.): /Csíkszereda/.»

Sürgős tennivalók Hargita megye mezőgazdaságában. alkalmi lap, K: az Agronómusok Háza az RKP Hargita megyei Biz. prop. oszt. irányításával. 1981. szept.: /Csíkszereda/.»

Takarékos elektromos energiagazdálkodást. az RKP Hargita megyei Biz. prop.oszt. által kiadott röplap. /1978/. (sz.n.): /Csíkszereda/.»

Tapasztalatcsere. K: az RKP Hargita megyei Biz. prop.oszt., az Agronómusok Háza közreműködésével az etédi /1976/ (gyergyószentmiklósi: 1977. aug.; csíkszentkirályi: 1977. okt.; farkaslaki: 1977. nov.) szövetkezeti tanácshoz tartozó mezőgazd. egységek dolgozói számára. /1976/. (sz.n.)-1977. nov. (sz.n.): /Csíkszereda/.»

Több takarmányt! K: az Agronómusok Háza, a RKP Hargita megyei Biz. prop.oszt. irányításával. 1981. jún. (sz.n.): /Csíkszereda/.»

A törvény szava. a Szakszervezetek Hargita megyei Tanácsának és a Jogászok Megyei Szövetségének röplapja. 1982. nov. (sz.n.): /Csíkszereda/.»

Választási Híradó. K: az RKP Hargita megyei Biz. prop.oszt. 1975. febr. 15. (sz.n.): /Csíkszereda/.»

Lira. revista literar-muzicală a elevilor Liceului de Muzică /a Zenelíceum diákjainak irod.-zenei folyóirata/. 1968. (1-2.sz.): Cluj.»

Mugur-Mugurel. /Rügyecske/. revista elevilor Scolii generale Nr.1. /az 1.sz. Ált. Isk. diáklapja/. 1969? (Nr.1.)-1976/77. (Nr.11.): Cluj.»

Harangszó. a csernátfalusi evangélikus gyülekezet időszaki értesítője. Kézirat gyanánt. 1946. nov. (évf.n. sz.n.)-1948. (évf.n. 1.sz.): Csernátfalu.»

Csernátoni Füzetek. 1975-1979. Csernáton.»

Kistestvér. csíksomlyói értesítő. 1989. okt. /1.sz./: Csíksomlyó.»

Csíki Egészségügyi Szemle. 1955. máj. 1. (1.sz.); 1955. jún. 1. (2.sz.); 1956. jan. (1.sz.). Csíkszereda.»

Csíki Lapok. /politikai-közéleti hetilap/. --1940. szept. 1. (52.évf. 35.sz.)-1944. jún. 18. (56.évf. 25.sz.): Csíkszereda.»

Csíki Néplap. politikai, közgazdasági és társadalmi hetilap. --1940. szept. 4. (10.évf. 35.sz.)-1944. máj. 3. (14.évf. 18.sz.): Csíkszereda.»

Csíkvármegye Hivatalos Lapja. 1941. márc. 26. (1.évf. 1.sz.)-1944. jún. 15. (4.évf. 24.sz.). Csíkszereda.»

Egyházközségi Apostol. Vízkereszt, Hamvazószerda, Húsvét, Pünkösd, Sarlós Boldogasszony ünnepére nyomatott alkalmi róm. kat. lap. 1948.: Csíkszereda.»

Fejtörő. /rejtvénylap/. 1979? (1.sz.)-1980. (4.sz.): Csíkszereda.»

Hargita. az RKP Hargita (1988. ápr. 6-tól: Harghita) megyei biz. és az (1969. márc. 14-ig: ideiglenes) megyei Néptanács lapja. 1968. febr. 23. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 22. (22.évf. 302/6234.sz.): Csíkszereda.»

Hargita Megye Ideiglenes Néptanácsának Hivatalos Közlönye. megj. egy szerkesztő kollégium gondozásában /s.n./; évenként 3-6 sz. 1968. (1.évf. 1.sz.)-1984. (17.évf. 3.sz.): Csíkszereda.»

Hargitai Traktor. a Csíkszeredai Traktorgyár Pártbizottsága és a Dolgozók Tanácsának kiadványa. /1982. ápr?-1984. máj?/: Csíkszereda.»

Határőr. a Segítő Mária Gimnázium Sarlós Boldogasszonyról nevezett Mária Kongregációjának értesítője. Kézirat gyanánt. 1942. karácsony (sz.n.)-1943. máj. (2.évf. 2.sz.): Csíkszereda.»

Lyceum. publicatie periodică a Liceului din Miercurea Ciuc - a Csíkszeredai Líceum időszakos kiadványa. 1968. (1.évf. 1.sz.)-1969. (2.évf. 1.sz.): Csíkszereda.»

Tractorul Harghitean = Hargitai Traktor. a Csíkszeredai Traktorgyár pártbiz. és a dolgozók tanácsának lapja. 1982. aug.-1984. máj?: Csíkszereda.»

Vörös Zászló. az RMP Csíkmegyei (1950. szept. 17-től: Csík-rajoni) Vez. és a (1950. szept. 10-ig: megyei) Ideiglenes Biz. hetilapja; 1950. dec. 31-től: az RMP Csík(szereda)-rajoni Vez. és a Néptanács hetilapja. 1949. nov. 7? (1.évf. 1.sz.)-1951. okt. 21. (3.évf. 41/104.sz.): Csíkszereda.»
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék