kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  59 lap
lapozás: 1-30 | 31-59


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

/Biztató/. lásd 290. Îndemnul.

Bálványos ... a népdal, népviselet és népi tánc seregszemléje. /A bálványosfüredi folklórfesztivál alkalmi lapja./ /1971, 1972/: »

Bánáti Híradó. /riportlap/; febr. 27-től: politika, kritika, közgazdaság -Sasi György hetilapja. 1945. febr. 20. (8.évf. 1.sz.)-1945. máj. 1. (8.évf. 11.sz.): »

Bánáti Népsport. /sporthetilap/. 1947. ápr. 28. (1.évf. 1.sz.) -1947. jún. 2. (1.évf. 6.sz.): »

Bánsági Írás. /irod. folyóirat/. 1949. aug. (1.évf. 1.sz.)-1953. dec. (3.évf. 4.sz.): »

Bánsági Magyar Szó. hazafias lap. 1944. ápr.-1944. jún/júl.: »

Bánya és Vidéke. lásd 431. Nagybánya és Vidéke.

Bányász-Híradó. a Balánbányai Bányaváll. pártbiz., szakszervezeti biz. és a dolgozók biz. lapja; 1977. máj-tól: a Balánbányai Bányaüzem dolgozóinak tanácsa és a szakszervezet biz. kiadásában megjelent munkavédelmi röplap. 1974. jan. 1. (1.évf. 1.sz.)-1986. aug. 10. (évf.n. sz.n.): »

Bányász. /alkalmi lap, megj. évenként/. /1982/. (sz.n.)-1987. aug. (sz.n.): »

Bányavidék. független társadalmi hetilap. --1940. szept. 1. (38.évf. 35.sz.)-1940. szept. 6. (38.évf. 37.sz.): »

Bányavidéki Fáklya. a RMP (1965. júl. 20-tól RKP) Nagybánya (1960. dec. 25-től: Máramaros) tartományi biz. és a Tartomány néptanácsának lapja; 1968. febr. 24-től: az RKP Máramaros (1986. máj. 1-től: Maramures) megyei bizottsága és a megyei (1969. márc-ig: ideiglenes) néptanács lapja. 1958. jan. 7. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 22. (32.évf. 4282.sz.): »

Bányavidéki Világosság. /demokratikus hetilap/. 1944. dec. 25. (1.évf. 1.sz.)-1945. okt. 28. (2.évf. 44.sz.): »

Béke!. erdélyi missziós üzenetek. 1943. ápr. (/1.évf./ 1.sz.)-1943. dec. (6.sz.): »

Bekecsalja. lásd 480. Poalele Bichesului = Bekecsalja.

Beszterce-Naszód Vármegye Hivatalos Lapja. 1941. ápr. 16. (18.évf. 1.sz.)-1944. szept. 2. (21.évf. 27.sz.): »

Beszterce-Naszód Vármegye Tűzrendészeti Értesítője. a vármegyei hivatalos lap melléklete. 1943. aug. 28. (1.évf. 1.sz.) és 1943. okt. 24. (1.évf. 2.sz.): »

Besztercei Hírlap. nemzetpolitikai, közgazdasági és társadalmi hetilap. 1941. dec. 24. (1.évf. 1.sz. = mutatványszám)-1944. máj. 27. (4.évf. 22.sz.): »

Bibliográfia és módszertani útmutató... lásd 428. Művelődési Útmutató.

Bibliografia periodicelor din Republica Populara Romînă = A Román Népköztársaság időszaki sajtójának bibliográfiája. Publicatii în limba maghiară = Magyar nyelvű sajtótermékek. megj. fél-, negyedévenként. 1957. jan. 1./jún. 30. (1.évf. 1.sz.)-1961. okt. 1./dec. 31. (5.évf. 4.sz.): »

Bihari Asszonyok. a Bihar megyei Nőbiz. röplapja. 1980. márc. (sz.n.): »

Bihari Hírlap. pol. hetilap. 1941. jan. 25. (1.évf. 1.sz.)-1944. jún. 24. (4.évf. 26.sz.): »

Bihari Napló. a nagyváradi Fáklya 'melléklete' /pol., társadalmi, kulturális melléklapja/. 1970. dec. (sz.n.)-1980. dec. (sz. n.): »

Bihari Népnevelés. közművelődésügyi és népoktatásügyi lap. A Biharvármegyei Népnevelési Egyesület, a kir. tanfelügyelőség, a Biharvármegyei Ált. Tanítóegyesület, a Biharvármegyei és Nagyvárad városi Törvényhatósági Iskolánkívüli Népművelési Bizottságok hivatalos lapja. 1942. máj. 1. (3.évf. 1.sz.)-1944. márc. (5.évf. 3.sz.): »

Bihari Reformátusok Lapja. a Bihari Ref. Egyházmegye hivatalos közlönye. 1942. febr. 1. (16.évf. 3.sz.)-1944. jún. 15. (18. évf. 12.sz.): »

Biharvármegye és Nagyvárad thj. /törvényhatósági jogú/ város tűzrendészeti értesítője. Biharvármegye Hivatalos Lapja melléklete. /1941/.-1943. dec. 15. (3.évf. 5/6.sz.): »

Biharvármegye Hivatalos Lapja. 1940. dec. 19. (38. évf. 48.sz.)-1944. szept. 21. (42.évf. 38.sz.). »

BL = röv.: Brassói Lapok.

BN = röv.: Bihari Napló.

Bőség Útja. az RMP Udvarhely rajoni biz. és a rajoni Néptanács villámhíradója. 1958. nov. 1. (évf.n. sz.n.)-1958. nov. 7. (évf.n. sz.n.): »

Brassói Kath. Tudósító. lásd 188. Erdélyi Tudósító.

Brassói Lapok (1). /pol. napilap/. --1940. aug. 31. (46.évf. 198.sz.)-1940. okt. 4. (46.évf. 226.sz.): »

Brassói Lapok (2). az RKP Brassó megyei biz. és a megyei Néptanács lapja. 1969. júl. 24. (2.sor. 1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 15. (3.sor. 21.évf. 50/1411.sz.)--: »

Bucurestii Katolikus Tudósító. az Imaapostolság helybeli magyar tagozatának havi közlönye. --1940. szept/okt. (6.évf. 9/10.sz.)-1941. nov/dec. (7.évf. 11/12.sz.): »

Bukaresti Katolikus Tudósító. lásd 68. Bucurestii Katolikus Tudósító.

Bukaresti Népsport. a Népi Sportszervezet központi lapja. 1949. febr. 24. (1.évf. 1.sz.)-1949. máj. 30. (1.évf. 28.sz.): »

Buletin al Comitetului Democrat Evreesc... lásd 72. Buletinul Comunitătii = Hitközségi Közlöny. Arad.

Buletinul Apărarea Patriotică = Népvédelmi Értesítő. K: a Marosvásárhelyi Népvédelmi Szervezet. /1945/. (sz.n.): »

Buletinul Comitetului Democrat Evreesc, Secretariatul regional de coordonare. = A Zsidó Demokrata Bizottság Tartományi Titkárságának Közlönye. 1948. jan. (1.évf. 1.sz.): »

Buletinul Comunitătii = Hitközségi Közlöny. --1945. júl./aug. /5705 Tamuz-Av/ (3.évf. 1/2.sz.)-1945. nov. /Kislev 5706/ (3.évf. 5/6.sz.): »

Buletinul Comunitătii = Hitközségi Közlöny. --1940. aug/szept. /5700 Sivan, Tamuz, Av/ (1.évf. 4.sz.): »

Buletinul Comunitătii = Hitközségi Közlöny. --1940. aug/ szept. (5700 Áv - Elul) (1.évf. 2.sz.): »

Buletinul Inspectoratului scolar al judetului Mures. /A Maros megyei tanfelügyelőség közlönye/. 1946. febr. 1/15. (Anul 1. Nr.1/2.) -1949. jún. 25. (/4.évf./ nr.13.sz.). »

Buletinul Oficial al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Regiunii Autonome Maghiare. lásd 84. Buletinul Oficial al Sfatului Popular al regiunii Mures = Maros tartomány Hivatalos Közlönye.

Buletinul Oficial al Comitetului Provizoriu judetean Cluj = Kolozs vármegye Ideiglenes Bizottságának Hivatalos Lapja. 1950. jún.-1952. nov. 15. »

Buletinul Oficial al Comitetului Provizoriu judetean Odorheiu = Udvarhely Vármegye Ideiglenes Bizottságának Hivatalos Lapja. 1949. dec. 15. (1.évf. 1.sz.)-1950. júl. 15. (2.évf. 7.sz.): »

Buletinul Oficial al Consiliului Popular Judetean Covasna = Kovászna megye Néptanácsának Hivatalos Közlönye (fordítás). 1968. márc/ápr. (Anul 1. Nr.1.)-1971. nov./dec. (Anul 4. Nr.6.). »

Buletinul Oficial al Inspectoratului scolar judetean Sălaj = A Szilágyvármegyei Tanfelügyelőség Tanügyi Közlönye. 1948. dec. 1. (1.évf. 1/2.sz.)-1949. jan. 8. (2.évf. 1.sz.): »

Buletinul Oficial al Jud./etului/ Treiscaune = Háromszékvármegye Hivatalos Lapja. 1946?-1949. márc. 15. (4.évf. 5.sz.): »

Buletinul Oficial al judetului Mures. lásd 232. Gazeta Oficială a judetului Mures.

Buletinul Oficial al judetului Odorheiu = Udvarhely vármegye Hivatalos Lapja. 1946. jan. 1. (6.évf. 1.sz.)-1949. ápr. 1. (11!/9./ évf. 5.sz.): »

Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România - Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönyének fordítása. Három sorozatban: I. rész: 1965. aug. 21. (1.évf. 1.sz.)-1989. nov. 8. (25.évf. 37.sz.): törvények, törvényerejű rendeletek, minisztertanácsi határozatok, elnöki rendeletek, központi államigazgatási szervek vezetői által kiadott egyéb szabályozó rendelkezések. - II. rész.: 1965. aug.-1989. jún. 30. (25.évf. 4.sz.): a Nagy Nemzetgyűlés munkálatai (sztenogram). - III. rész: 1965. aug.-1972. dec. (8.évf. 348.sz.) : közlemények, társadalmi szervezetek központi szervei által kiadott közérdekű rendelkezések, hirdetések és hirdetmények. »

BULETINUL OFICIAL al Sfatului Popular al orasului de subordonare republicană Cluj = Kolozsvár köztársasági alárendeltségű város Néptanácsának HIVATALOS LAPJA. 1951. jan. (Anul 1. Nr.1.)-1952. márc/ápr. (Anul 2. Nr.3/4.): »

Buletinul Oficial al Sfatului Popular al Regiunei Aut. Maghiare. lásd 84. Buletinul Oficial al Sfatului Popular al regiunii Mures = Maros tartomány Hivatalos Közlönye.

Buletinul Oficial al Sfatului Popular al regiunii Mures = Maros tartomány Hivatalos Közlönye. 1951. júl. 15. (2.évf. 7.sz.)-1962. jún. (14.évf. 6.sz.). »

Buletinul Oficial al Sfatului Popular al Regiunii Mures-Autonomă Maghiară. lásd 84. Buletinul Oficial al Sfatului Popular al regiunii Mures = Maros tartomány Hivatalos Közlönye.

Buletinul Regional al Sfatului Popular al Regiunii Stalin = A Sztálin Tartományi Néptanács Tartományi Közlönye. 1950?-1952. jún. (Anul 3. Nr.6.): »

Burgonyaszüret Gyergyóban. K: a RKP Hargita megyei Biz. prop. oszt. 1971. okt. 10. (sz.n.): »

Busolă = Iránytű. a Líceum tanulóinak folyóirata. 1970. (évf.n. 1.sz.)-1971. (évf.n. 4.sz.): »

Bökkenő. a Sepsiszentgyörgyi Színház műsorfüzet-melléklete [sic!]. [1987.] (sz.n.): »
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék