kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  159 lap
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-159


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

Martonfalvi burgonyatermesztők. az MTSz pártbiz. és vezetőtanácsának kiadványa. 1985. márc. (sz.n.): /Kézdimartonfalva/.»

Az Agitátor Zsebkönyve. K: a RMP Kolozsvár Tart. Biz. prop. és agit. oszt. 1957. máj? (évf.n. 1.sz.)-1964. dec. (évf.n. 12.sz.): /Kolozsvár/.»

Csillag. a XI. D. osztály hetilapja. 1988. okt. /1.sz./-1990?: /Kolozsvár/.»

Erdélyi Lövész. az Erdélyi Lövészkerület kiadványa tagjai, barátai és a magyar ifjúság számára. /1943?/. (évf.n. sz.n.): /Kolozsvár/.»

/ezerkilencszáznegyvenöt/ 1945. május /elseje/ 1. alkalmi lap. (sz.n.): /Kolozsvár/.»

Ifjúság. a Haladó Ifjúság Közp. Biz. belső közlönye. 1947. jan. (1.évf. 1.sz.): /Kolozsvár/.»

Kétség. az erdélyi zsidóság egészen központi lapja. /1947/. (sz.n.): /Kolozsvár/.»

Lövészhíradó. az Erdélyi Lövészkerület kiadványa tagjai, barátai és a magyar ifjúság számára. /1943. dec./ (évf.n. sz.n.)-/1944. máj?/ (évf.n. sz.n.): /Kolozsvár/.»

Népnevelés. röpirat az erdélyi magyar nevelőkhöz. 1946. szept. és 1946. nov.: /Kolozsvár/.»

Színházunk Lapja. alkalmi lap. 1943. márc.: /Kolozsvár/.»

Üzenet. A Wesselényi Lövészegyesület kiadványa tagjai, barátai és a magyar ifjúság számára. /1942. szept?/ (évf.n. sz.n.): /Kolozsvár/.»

Üzenet a belvárosi egyházrész tagjaihoz. alkalmi lap /ref./. 1944. jan. (1. sz.): /Kolozsvár/.»

Alma Mater /háromszáz/ 300. a 300 éves 3.sz. Ipari Líceum /volt Róm. Kat. Gimnázium/ monográfiája. 1980: Kézdivásárhely.»

Atom. természettudományi szemle. 1970. (1.évf. 1.sz.)-1971. (2.évf. /2.sz./): Kézdivásárhely.»

Csermely. az Elméleti Líceum IX. B. osztályának diáklapja. 1969?-1971?: Kézdivásárhely.»

Diákszó. az Elméleti Líceum diáklapja. /1970?/: Kézdivásárhely.»

Égi Fénysugár. folyóirat, megj. havonta egyszer. K: az Erdélyi Lélekkutatók Egyesülete. 1945. dec. (1.sz.): Kézdivásárhely.»

Fások. a Kézdivásárhelyi Fakitermelő és Szállító Váll. pártbiz. (1984?-től: szakszervezeti biz.) és a dolgozók tanácsának röplapja. 1981. okt. (sz.n.)-1987. szept. (sz.n.): Kézdivásárhely.»

Glasul Scolii = Üzen az Iskola. a Líceum folyóirata. 1970. márc. (sz.n.): Kézdivásárhely.»

Horizont. az Elméleti Líceum XI. D. oszt. diáklapja. 1968. máj.-1968?: Kézdivásárhely.»Muguri = Rügyek. a Középiskola diáklapja. 1967.: Kézdivásárhely.»

Osztálytükör. az Elméleti Líceum IX.D. oszt. szatirikus lapja. 1968. márc. (1.sz.)-1968. (12.sz.): Kézdivásárhely.»

Székely Újság. társadalmi és közgazdasági hetilap. --1940. szept. 1. (27! /37/. (24.) évf. 36.sz.)-1944. júl. 30. (41. (28.)évf. 30.sz.): Kézdivásárhely.»

Vasas. a Csavargyár pártbiz. és szakszervezetének röplapja. 1973. ápr. (1. sz.): Kézdivásárhely.»

Zorile = Ébredés. revista Liceului din Tg.-Secuiesc - a kézivásárhelyi Líceum folyóirata; 1972. jún.: revista scolară a Comitetului UTC din liceul de cultură generală (1974: Real-Umanist) din Tg.-Secuiesc - a kézdivásárhelyi Elméleti (1974: Reál-Humán) Líceum KISz-biz. folyóirata. 1968. jún. (sz.n.)-1974. máj. (sz.n.): Kézdivásárhely.»

ABC. revista elevilor Liceului Nr.1. Ady-Sincai. /az 1.sz. Ady-Sincai Líceum diáklapja/. 1967. máj. (Anul 1. Nr.1.)-1969. febr/máj. (Nr.6/7.): Kolozsvár.»

Acta Bolyai. a Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem, a romániai magyar előadási nyelvű egyetem Matematikai és Természettudományi Karának kiadványai. 1946 (Tomus 1, Fasciculus 1)-1947 (Tomus 1, Fasciculus 2): Kolozsvár.»

Az Aktivista Zsebkönyve. K: a RKP. Ny: Bethlen ny., Nagyenyed; 8/9.sz-tól Minerva, Kolozsvár; 19.sz.: Scrisul Liber, Bukarest. 1946.(1-25.sz.). Kolozsvár.»

Béke!. erdélyi missziós üzenetek. 1943. ápr. (/1.évf./ 1.sz.)-1943. dec. (6.sz.): Kolozsvár.»

Buletinul Oficial al Comitetului Provizoriu judetean Cluj = Kolozs vármegye Ideiglenes Bizottságának Hivatalos Lapja. 1950. jún.-1952. nov. 15. Kolozsvár.»

BULETINUL OFICIAL al Sfatului Popular al orasului de subordonare republicană Cluj = Kolozsvár köztársasági alárendeltségű város Néptanácsának HIVATALOS LAPJA. 1951. jan. (Anul 1. Nr.1.)-1952. márc/ápr. (Anul 2. Nr.3/4.): Kolozsvár.»

Circulara /unu/ 1. /első/ Körlevél. /K:/ Sfatul Negustoresc /kereskedőtanács/. 1946. dec. 1. (évf.n. 1.sz.): Kolozsvár.»

Clinica et Laboratorium. /gyógyszerismertetők, orvosi tanulmányok/. 1948. (Fasc.1.)-1949. aug. (sz.n.): Kolozsvár.»

Derű. humoros és szatirikus lap. 1945. okt. 14. (14.évf. 1.sz.)-1945. okt. 28. (14.évf. 2.sz.): Kolozsvár.»

Dolgozó Nő. alc.n.; 1946. ápr-tól: képes folyóirat; 1948. márc-tól: a Romániai Demokrata Nők (júl-ig: Egységes) Szövetségének lapja; 1953. jún-tól: A RNK Demokrata Nőbiz. lapja; 1958. ápr-tól: az RNK Orsz. Nőtanácsának (képes) folyóirata (1962. jan-tól: képeslapja); 1965. szept-től: társadalmi, politikai és kulturális folyóirat, kiadja az RSzK Orsz. Nőtanácsa. 1945. márc. 8. /1.évf. 1.sz./-1989. dec. (45. évf. 12.sz.): Kolozsvár.»

Echinox. Revistă studentească de cultură. Organ al Comitetului UTC si al CUAS al Universitătii Babes-Bolyai Cluj; 1969. ápr-tól: Organ al CUAS .... (a Babes-Bolyai Tudományegyetem Diákszövetségei Tanácsának /és 1969. márc-ig: KISz-Biz./ művelődési folyóirata). 1968. dec. (Anul 1. Nr.1.)-1989. Nr.3/4. (Anul 21.)--: Kolozsvár.»

Egység. az erdélyi zsidóság központi lapja; 1948. nov. 5-től demokratikus zsidó hetilap. 1946. máj. 9. (1.évf. 1.sz.)-1949. márc. 5. (4.évf. 145.sz.): Kolozsvár.»

Ellenzék. politikai napilap. --1940. aug. 31. (61.évf. 198.sz.)-1944. okt. 10. (65.évf. 230.sz.): Kolozsvár.»

Az Én Kicsinyeim. református gyermeklap. --1940. szept/okt. (16.évf. 7/8.sz.)-1944. jún. (20.évf. 6.sz.): Kolozsvár.»

Erdély (1). honismertető folyóirat, az Erdélyi Kárpát-Egyesület hivatalos értesítője; 1945. máj-tól: az Erdélyi Népi Kárpát-Egyesület folyóirata (1945. karácsony és 1946. tavasz: röpirata). --1940. 9/10.sz. (37.évf. 329.sz.)-1948. máj/jún. (45.évf. 3.sz.): Kolozsvár.»

Erdély (2). szociáldemokrata hetilap (1945. ápr. 3-tól napilap); 1946. ápr. 14-től a Szociáldemokrata Párt kolozsvári szervezetének hivatalos lapja/napilapja. 1944. dec. 4. (1.évf. 1.sz.)-1948. febr. 1. (5.évf. 25.sz.): Kolozsvár.»

Erdélyi Fiatalok. Kolozsvár.»

Erdélyi Gazda. az EMGE havonta egyszer megjelenő hivatalos lapja. --1940. szept. (69.évf. 9.sz.)-1945. ápr. 20. (74.évf. 1/3.sz.) : Kolozsvár.»

Az Erdélyi Hasomer Hacair informativ buletinje. /politikai lap/. 1946-1947?: Kolozsvár.»

Erdélyi Helikon. szépirodalmi folyóirat. --1940. aug/szept. (13.évf. 7.sz.)-1944. szept. (17.évf. 9.sz.): Kolozsvár.»

Erdélyi Iskola. neveléstudományi és népnevelő folyóirat. --1942. jan/márc. (8.évf. 1.sz.)-1944. ápr/jún. (10.évf. 2.sz.): Kolozsvár.»

Erdélyi /kilencedik/ IX. Lövészkerület Hivatalos Közleményei. 1943. márc. 10. (1.évf. 1.sz.)-1943. okt. 23. (1.évf. 4.sz.). Kolozsvár.»

Erdélyi Közgazdaság. közgazdasági kéthetilap. 1944. júl. 20. (1.évf. 1.sz.)-1944. aug. 31. (1.évf. 4.sz.): Kolozsvár.»

Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület körlevelei. 1946-1947. (évf.n. sz.n.): Kolozsvár.»

Erdélyi Múzeum. az Erdélyi Múzeum-Egyesület szakosztályainak és az Egyesületnek hivatalos közlönye. --1940. 3. füzet (45. kötet, új folyam, 11.évf.)-1947. 1/4. füzet (52. kötet): Kolozsvár.»

Az Erdélyi Református Egyházkerület IFJÚ ERDÉLY iratterjesztése és a Főiskolás IKE körlevele. /1946. nov./. Kolozsvár.»

Erdélyi Szemle. nemzetpolitikai/irodalmi és nemzetpolitikai lap; magyar nemzetpolitikai figyelő. --1940. okt. 1. (25.évf. 5.sz.)-1944. 2.sz. (29.évf.): Kolozsvár.»

Erdélyi Szikra. a Kommunisták Romániai Pártja Északerdélyi Tartományi (márc. 29-től: Kolozsvár Kerületi) Biz. lapja. 1945. márc. 8. (1.évf. 1.sz.)-1945. máj. 13. (1.évf. 10.sz.): Kolozsvár.»

Erdélyi Tudósító. társadalmi és tudományos szemle; 1941. aug-tól: katolikus társadalmi. --1941. jan./febr. (20.évf. 1/2.sz.)1943. dec. (22.évf. 12.sz.): Kolozsvár.»

Erdélyi Vendéglátó Ipari Közlöny. 1941. aug. 30. (1.évf. 1.sz.)-1941. okt. 20. (1.évf. 3.sz.). Kolozsvár.»

Estilap. pol. napilap. --1940. aug. 31. (8.évf. 214.sz.)-1940. szept. 4. (8.évf. 218.sz.): Kolozsvár.»

Északerdélyi Iparos és Kereskedő. a Kolozsvári Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara hivatalos lapja. 1943. ápr. 15. (1.évf. 1.sz.)-1944. jún.15./júl. 1. (2.évf. 12/13.sz.): Kolozsvár.»

Európa. művészeti, tudományos, irodalmi folyóirat. 1943?: Kolozsvár.»

Falvak Népe. a romániai magyar (1948. máj. 30-tól: dolgozó) földművesek lapja. 1949. okt. 9-től: a RNK magyar dolgozó földműveseinek hetilapja. 1945. nov. 18. (1.évf. 1.sz.)-1951. júl.; Bucuresti, 1951. júl. 29.-1952. júl. 8. (8.évf. 28.sz.): Kolozsvár.»

Ferences Harmadik Rend Tartományi Igazgatósága, ... számú Körlevél a rendi tagoknak. három körlevél jelent meg nyomtatásban: (1947-1948): Kolozsvár.»

Fiatal Szívvel. a 7.sz. (1970-től Brassai Sámuel; 1977-től Brassai Sámuel Ipari) Líceum diáklapja. 1967. jún. (1.évf. 1.sz.)-1979. jún. (20.sz.): Kolozsvár.»

Floarea Tineretii. /Ifjúság Virága/. revista elevilor din Liceul Nr.12. /a 12.sz. Líceum diáklapja/. /1969/ (Anul 2. Nr.1/2.): Kolozsvár.»

Folia Cryptogamica. Magyarország virágtalan növényeire vonatkozó közlemények. --1942. jún. 25. (2.köt. 5.füz.): Kolozsvár.»

Független Újság. a szellemi élet keresztmetszete. --1940. aug. 30./szept. 13. (7.évf. 18.sz.): Kolozsvár.»

Hajnal. a kolozsvári 11.sz. Magyar Tannyelvű (1978-tól: 3.sz. Magyar Tannyelvű Mat.Fiz.) Líceum diáklapja; 1985: a 3.sz. Mat.-Fiz. Líceum diáklapja. 1972. máj. (új folyam, 1.sz.)-1985. okt. (9.sz.): Kolozsvár.»

Haladás. a Szalézi Szent Ferencről nevezett Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola Közlönye. 1944. jan. (1.évf. 1.sz.)-1944. jún. (1.évf. 3.sz.): Kolozsvár.»

A Haza Sólymai. a Pionírszervezet Orsz. Tanácsának gyermeklapja. 1980. jan. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. (10. évf. 12/120.sz.): Kolozsvár.»

Háztulajdonosok Lapja. a városi háztulajdon jogi és szakmai közlönye. --1941. jan/febr. (9.évf. 1/2.sz.): Kolozsvár.»Hitel. nemzetpolitikai szemle. --1940/1941. 2.sz. (5/6.évf.)-1944. júl. (9.évf. 7.sz.): Kolozsvár.»

Ifjú Erdély (1). református ifjúsági szemle. --1940. szept. (19.évf. 9.sz.)-1944. szept. (23.évf. 9.sz.): Kolozsvár.»

Ifjú Erdély (2). a Szocialista Ifjak Szövetségének szemléje. 1946. könyvnap (sz.n.): Kolozsvár.»

Igazság. a Kommunisták Romániai Pártja (1945. okt. 23-tól: RKP) Kolozsvár-kerületi (1945. jún. 3-tól: tart.) Biz. lapja. 1946. jún. 16-tól: a RKP Kolozsvár-tart. napilapja; 1947. ápr. 2-tól: a RKP (1948. febr. 4-től: RMP) erdélyi napilapja; 1949. júl. 31-től: a RMP kolozsmegyei biz. (1949. okt. 29-től vezetősége) és a megyei és városi ideiglenes biz. lapja; 1950. szept. 10- től: a RMP Kolozsvár-tart. Vez. és a Tart. és Városi (1950. dec. 20-ig: Ideiglenes Biz.) Néptanács lapja; 1952. aug. 7-től: a RMP... és a Tart. Néptanács lapja; 1955. okt. 1-től: az RMP Kolozsvár tart. biz. és Kolozsvár tart. néptanácsának lapja; 1956. ápr. 5-től: az RMP (1965. júl. 20-tól: RKP) Kolozsvár tart. biz. és a tart. néptanácsának lapja; 1968. febr. 18-tól: az RKP Kolozs megyei biz. és a megye (1969. márc. 9-ig: ideiglenes) néptanácsának napilapja. 1945. máj. 20. (1.évf. 11.sz.)-1989. dec. 22. (51.évf. 303.sz.): Kolozsvár.»

Irodalmi Almanach. a RNK Írószövetsége kolozsvári tagozatának (1950. 3.sz-tól fiókjának) folyóirata. /1950. jan./ (1.évf. 1.sz.)-1953. jan/febr. (4.évf. 1.sz.): Kolozsvár.»

Jóestét! politikai napilap. --1940. aug. 31. (9.évf. 233.sz.)-1940. szept. 14? (9.évf. 246.sz.): Kolozsvár.»

Kamarai Értesítő. a Kolozsvári Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara lapja. 1941-1943?: Kolozsvár.»

Katolikus Világ. keresztény (1945. dec-től: katolikus) népnevelő folyóirat. --1940. szept. (37.évf. 9.sz.)-1946. máj/jún. (43.évf. 5/6.sz.): Kolozsvár.»

Keleti Magyar Újság. politikai napilap. 1944. jún. 15. (27.évf. 133.sz.)-1944. okt. 10. (27.évf. 230.sz.): Kolozsvár.»

Keleti Újság. politikai napilap. --1940. aug. 31. (23.évf. 199.sz.)-1944. jún. 14. (27.évf. 132.sz.): Kolozsvár.»

Képesújság. megj. 2-3 hetenként. 1945. máj. 1. (1.évf. 1.sz.)-1945. okt. 1/15. (1.évf. 8.sz.): Kolozsvár.»

Keresztény Magvető. az unitárius egyház folyóirata. --1940. júl/okt. (72.évf. 4/5.füzet)-1989. (95.évf. 4.sz.)--: Kolozsvár.»

Keresztút. az Utunk rejtvényfüzete. 1977. dec. (sz. n.)-1986. jan. (4.évf. 1/37. sz.): Kolozsvár.»

Kertész Posta. az Erdélyi (1943. aug.: Hivatásos) Kertészek Egyesülete - Kolozsvár, hivatalos körlevele (1943. jan-tól: közlönye). 1942. júl. (sz.n.)-1943. aug. (sz. n.): Kolozsvár.»

Kertész POSTA Horticolă. a Romániai (1949. febr-tól: a RNK-i) Kertészeti Egyesület Erdélyrészi Fiókja hivatalos közlönye. 1946. aug. 20. (sz.n.)-1950. febr/ápr. (17.évf. 2/4.sz.): Kolozsvár.»

Kiáltó Szó (1). az erdélyi reformátusok egyháztársadalmi és világnézeti folyóirata. --1940. szept/okt. (14.évf. 9/10.sz.)-1944. aug. (18.évf. 8.sz.): Kolozsvár.»

Klinika és Laboratorium. a Napochemia gyógyszer- és vegyészeti gyár Rt. tudományos osztályának közleményei. /1941. aug./-1943. márc. (sz. n.): Kolozsvár.»

Kolozs Vármegye és Kolozsvár Thj. /törvényhatósági jogú/ sz./abad/ kir./ályi/ Város Tűzrendészeti Értesítője. a Kolozs Vármegye Hivatalos Lapjának melléklete; szerkeszti a vármegyei tűzrendészeti felügyelő. 1942. ápr. 10. (1.évf. 1.sz.)-1944. máj. 26. (3.évf. 5.sz.): Kolozsvár.»

Kolozs Vármegye Hivatalos Lapja. 1941. jan. 15. (59/1.évf. 1.sz.)-1944. aug. 25. (60/4.évf. 16.sz.): Kolozsvár.»

Kolozsvár Thjf. /törvényhatósági joggal felruházott/ Szabad Királyi Város Hivatalos Lapja. megj. minden hó 1-én és 15-én. Szünetelt: 1941. márc. 15.-máj. 15. 1940. okt. 1. (1.évf. 1.sz.)-1944. szept. 1. (5.évf. 16/17.sz.): Kolozsvár.»

Kolozsvári Estilap. politikai napilap. 1940. szept. 5. (8.évf. 219.sz.)-1944. jún. 14. (12.évf. 132.sz.): Kolozsvár.»

Kolozsvári Izr./aelita/ Gimnázium Diáklapja. alapította az V. a. Szerk. és fel. kiadó: Ligeti Fedor. /1943?/. (1.évf. 1.sz.)-(1.évf. 2.sz.): Kolozsvár.»

Kolozsvári Nemzeti Színház. színházműsor. Megj. a színházi évadban hetenként. 1942. /szept?/-1944. márc. (sz. n.): Kolozsvár.»

A Kolozsvári Püspöki Általános Helytartóság Közlönye. 1940. szept. 27. (1.évf. 1.sz.)-1944. máj. 31. (5.évf. 5.sz.): Kolozsvár.»

Kolozsvári Szemle. Kolozsvár thj. /törvényhatósági jogú/ sz./abad/ kir./ályi/ város helytörténeti és kulturális folyóirata. 1942. dec. 15. (1.évf. 1.sz.)-1944. jún. (3.évf. 2.sz.) /össz.: 7 sz./: Kolozsvár.»

A Kolozsvári V. /Victor/ Babes és Bolyai Egyetemek Közleményei. Társadalomtudományi sorozat (1956. 1.évf. 1/2.sz. Fel. szerk.: Raluca Ripan, Bányai László. 24x17. 314 p.) és Természettudományi sorozat (1957. 2.évf. 1/2.sz. Fel. szerk.: Constantin Daicoviciu, Takács Lajos. 24x17. 384 p.). 1956-1957. Kolozsvár.»

Korunk. tudomány, irodalom, művészet, élet; 1957. jan-tól: világnézeti, társadalmi, tudományos és művelődési szemle; 1960. júl.-1963. dec.: világnézeti folyóirat; 1966. jan.-1971. dec.: havi szemle; 1974. júl-tól: a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács havi lapja/folyóirata. --1940. szept. (15.évf. 9.sz.)-1989. nov/dec. (48.évf. 11/12.sz.)--: Kolozsvár.»

Lányok Útja. leventelányok lapja. /1944. máj? (1.sz.)/-??: Kolozsvár.»

Lelkipásztor. az igehirdetés gyakorlati közlönye /ref./. --1940. szept. (20.évf. 9.sz.)-1940. dec. (20.évf. 12.sz.): Kolozsvár.»

Magántisztviselők Lapja. Szamostartományi Magántisztviselők Szakmai Szervezetének hivatalos közlönye. --1940. aug/szept. (2.évf. 8/9.sz.): Kolozsvár.»

Magvető. magyar írások gyűjteménye. /1943?/ (sz.n.-2.sz.): Kolozsvár.»

Magyar Ifjúság. az MNSz ifjúságának márciusi röpirata. /1947. márc. 15./: Kolozsvár.»

Magyar Konzum. közgazdasági hetilap; 1942. jan. 8-tól: Erdély közgazdasági hetilapja. 1941. okt. 23. (1.évf. 1.sz.)-1944. ápr. 27. (4.évf. 9.sz.): Kolozsvár.»

Magyar Nép. képes hetilap /politika, gazdaság, szépirodalom/. --1940. aug. 31. (20.évf. 35.sz.)-1944. szept. 9. (24.évf. 37.sz.): Kolozsvár.»

Magyar Újság. politikai napilap. --1940. aug. 31. (8.évf. 232.sz.)-1944. jún. 14. (12.évf. 132.sz.): Kolozsvár.»

Március. az erdélyi magyar egyetemi ifjúság szava. 1942. jún. (évf.n. 1.sz.)-1943. nov. (évf.n 5.sz.): Kolozsvár.»

Méhészeti Közlöny. az Erdélyrészi Méhész-Egyesület hivatalos lapja/szaklapja; 1949. ápr-tól: az RNK Közp. Méhészegyesületének szaklapja; 1950: méhészeti szaklap. --1940. szept. 1. (55.évf. 9.sz.)-1950. jan/ápr. (64!/65/.évf. 1/4.sz.): Kolozsvár.»

Mezőgazdasági Szemle (1). a gazdasági tudományok havi szemléje. --1940. szept/okt. (11.évf. 9/10.sz.)-1940. nov/dec. (11.évf. 11/12.sz.): Kolozsvár.»

Mezőgazdasági Szemle (2). az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület kiadása. 1943. nov/dec. (1.évf. 1.sz.)-1944. júl/aug. (2.évf. 4.sz.): Kolozsvár.»

Molnárok Lapja. magyar malomipari szaklap. --1940. szept. 15. (21.évf. 21.sz.)-1944. júl. 1. (25.évf. 27.sz.): Kolozsvár.»

Műhely = (((((((((((. /Ergasterion/. tanulmányok és bírálatok a szellemtörténeti kutatás köréből. --1941/42.(5/6.évf. sz.n.) és 1943. (7.évf. sz.n.): Kolozsvár.»

A Nap. a katolikus nők lapja. --1940. szept. (19. évf. 7.sz.)-1944. aug. (23.évf. 8.sz.): Kolozsvár.»

Napoca Universitară. /Egyetemi Napoca/. organ al CUASC din Centrul Universitar Cluj-Napoca /a kolozsvári egyetemi központ kommunista diákegyesületei szövetségi tanácsának folyóirata/. 1974. (Anul 1. Nr.1.)-1989. (Anul 16. Nr.3/4.)--: Kolozsvár.»

Napsugár. az IMSz Központi Vez. (1960. szept-től Biz.), 1967. jan.-1969. szept. és 1971. jan-tól a Pionírszervezet Orsz. Tanácsának gyermeklapja; 1969. okt.-1970. dec.: az RSzK m. nemzetiségű gyermekeinek irodalmi képeslapja. K: a Pionírszervezet Orsz. Tanácsa. 1957. jan. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. (33.évf. 12/396.sz.)--: Kolozsvár.»

Nép és Nyelv. a szegedi alföldkutatók és a kolozsvári néprajz- és nyelvészet-kedvelők közérdekű havi folyóirata; 1941. aug-tól: néprajz- és nyelvészet- (1942. jan/szept.-től és irodalom-)kedvelők folyóirata. 1941. jan. (1.évf. 1.sz.)-1944. jan/jún. (4.évf. 1/6.sz.): Kolozsvár.»Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. a RNK (1965. 1.sz-tól RSzK) Akadémiája Kolozsvári Nyelvtudományi Intézetének m. ny. folyóirata. 1957. (1.évf. 1/4.sz.)-1989. (33.évf. 2.sz.)--: Kolozsvár.»

Pásztortűz. erdélyi irodalmi és művészeti folyóirat. --1940. aug/szept. (26.évf. 8/9.sz.)-1944. febr. 15. (30.évf. 2.sz.): Kolozsvár.»

Református Család. ref. keresztyén családi lap. --1940. szept/okt. (12.évf. 7/8.sz.)-1944. aug. (16.évf. 8.sz.): Kolozsvár.»

Református Szemle. az Erdélyi Ref. Egyházkerület hivatalos lapja; 1951. febr/márc-tól: a RNK-ban (1965. júl/aug-tól RSzK-ban) lévő Ref. és a Zsinat-Presbiteri Evangélikus Egyház hivatalos lapja. --1940. szept. 10. (33.évf. 25.sz.)-1989. szept/dec. (82.évf. 5/6.sz.)--: Kolozsvár.»

Reformátusok Lapja. a kolozsvári ref. egyházközség hivatalos közlönye. --1940. szept. (16.évf. 9.sz.)-1944. szept. (19.évf. 9.sz.): Kolozsvár.»

Remény (1). a Ref. Kollégium Gyulai Pál önképzőkörének lapja. 1942. jan. (évf.n. /1./sz.)-1943. jún. (évf.n. 3.sz.): Kolozsvár.»

Remény (2). az Unitárius Kollégium Kriza János önképzőkörének lapja. --1940-1943? és 1945: Kolozsvár.»

Segély - a Szolidaritás Frontja észak-erdélyi tartományi közlönye. 1941. jan.: Kolozsvár.»

Studia Universitatis Babes-Bolyai. a Babes-Bolyai Tudományegyetem közleményei. Tudományágankénti és -szakonkénti sorozatokban (lásd az előzménynél). 1959.--: Kolozsvár.»

Studia Universitatum V. Babes et Bolyai. a Babes és Bolyai Tudományegyetemek közleményei. Tudományágankénti sorozatokban: /természettudományok:/ 1. Matematika, fizika, kémia; 2. Geológia, földrajz, biológia. - /társadalomtudományok:/ 3. Filozófia, politikai gazdaságtan, lélektan, jogtudomány. 4. Történet-, nyelv- és irodalomtudomány. 1958.: Kolozsvár.»

Szakszervezet. szakszervezeti folyóirat. 1945. jan. (sz.n.)-1946. aug/szept. (sz.n.): Kolozsvár.»

Szellem és Élet. /filozófiai folyóirat/; 1942. jan-tól: a Kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tud. Egy. Philosophiai Intézetének kiadása. --1941. jún. (4.évf. 4.sz.)-1944. jún. (7.évf. 1/3.sz.): Kolozsvár.»

Szent Ferenc Hirnöke. a Ferences Világi Rend lapja. 1943. okt. (1/19.évf. 1.sz.)-1947. júl/szept. (44.évf. sz.n.): Kolozsvár.»

A Szent Kereszt. a Szent Kereszt Szövetség hivatalos közlönye; 1941. márc.: a Szövetség (1941. jún.: a Szent Kereszt Hadsereg) hivatalos értesítője. --1940. harmadik sz. (15.évf.)-1943. máj. /18.évf./: Kolozsvár.»

Széphalom. a Ferenc József Egyetem összehasonlító irodalomtörténeti intézetének kiadványa (1944: évkönyve). --/1943/. (14.kötet)-1944. (15.kötet): Kolozsvár.»

Szines Levelek. kézirat gyanánt /katolikus ifjúsági lap/. 1943. febr. 11. (évf.n. sz.n.): Kolozsvár.»

Színház és Mozi Műsor. /műsorelőzetesek, kritikák, ismertetők/; 1946. máj.: a Szentgyörgyi /István/ Színház kiadványa; 1946. pünkösd (10.sz.)-1947. jan. (23.sz.): a Magyar Művészeti Felügyelőség lapja. 1946. márc. 5/21. (évf.n. 1.sz.)-1947. máj. (évf.n. 29.sz.): Kolozsvár.»

Színházi Műhely. a kolozsvári Magyar Színház műsorfüzete. 1949/50. évad (1-2.sz.): Kolozsvár.»

Színpad és Mozi. színházi hetilap; színházi műsor; szöveges színházi és moziműsor. --1940. szept. 20. (sz.n.)-1941. márc. 28. (sz.n.): Kolozsvár.»

Szövetkezeti Értesítő. a "Szövetség" Gazdasági és Hitelszövetkezetek Központjának közlönye/tájékoztatója. --1940. szept. (8.évf. 9.sz.)-1948. máj. 15. (évf.n. sz.n.): Kolozsvár.»

Társadalmi Értesítő. K: Kolozsvári Helyőrségi Tiszthelyettesi Sport- és Kaszinó Egyesület. 1943. /márc. 15./ (1.évf. 1.sz.)-1943. /ápr?/ (1.évf. 2.sz.): Kolozsvár.»

Társadalomtudomány és Politika. K: a Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Társadalomtudományi (jan.: és Társadalompolitikai) Intézete. 1946. jan. (1.évf. 1.kötet) és 1946. okt. (sz.n.): Kolozsvár.»

Termés. /irodalmi és művelődési folyóirat/. 1942. ősz (évf.n. sz.n.)-1944. nyár (évf.n. sz.n.): Kolozsvár.»

Új Cimbora. irodalmi lap gyermekek számára. --1940. szept. 1. (8.évf. 17.sz.)-1940. dec. 1. (8.évf. 23.sz.): Kolozsvár.»

Új Erdély. /katolikus szemle/. 1944. márc. (1.évf. 1.sz.)-1944. aug. (1.évf. 6.sz.): Kolozsvár.»

Új Erdélyi Iskola. pedagógiai tanulmányok gyűjteménye. 1947. jún. (sz.n.): Kolozsvár.»

Új Ifjúság. k: a Demokrata Zsidó Ifjak Szervezetének tartományi központja. 1947. ápr. (sz.n.): Kolozsvár.»

Új Kelet. zsidó napilap. --1940. szept. 1./5700. Av. 28. (23.évf. 199.sz.): Kolozsvár.»

Új Út. demokratikus zsidó hetilap. 1949. márc. 11. (4.évf. 146.sz.)-1953. márc. 20. (8.évf. 354.sz.): Kolozsvár.»

Unitárius Közlöny. a vallásos és erkölcsös élet ébresztésére kiadja a Dávid Ferenc Egylet. --1940. szept. (50.évf. 9.sz.)-1948. febr. 15. (58.évf. 1/2.sz.): Kolozsvár.»

Az Út. /ref./ folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára. --1940. /szept-okt./ (22.évf. 7/8.sz.)-1944. /júl./ (26. évf. 7.sz.): Kolozsvár.»

Útunk. a Romániai Magyar Írószöv. lapja; 1948. febr. 21-től a Romániai Írószöv. (1949. febr. 26-tól: a RNK Írószövetsége) Magyar Csoportjának lapja; 1949. ápr. 16-tól: Irodalom, művelődés, élet; 1950. okt-től: Irodalom és művelődés; 1954. jan. 1-től: a RNK (1965. aug. 27-től: RSzK) Írószöv. lapja. 1946. jún. 22. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 22. (44. évf. 51/2147. sz.): Kolozsvár.»

Üzemtani Közlemények. a Kolozsvári M. Kir. Mezőgazd. Főisk. Üzemtani Tanszékének/Intézetének kiadványa. 1943. (1.sz.)-1944. (2.sz.): Kolozsvár.»

Üzemünk Élete. a Herbák János-üzemek (1954. márc. 6-tól: Művek) Pártbiz. és az Üzemi (1960. ápr. 1-től Szakszervezeti) bizottság (1956. márc.-1958. okt.: és az igazgatóság) lapja; 1962. ápr. 7-től a kolozsvári (1964. szept. 7-től: "Clujana") Bőr- és Cipőgyár/Bőr- és Cipőipari Kombinát Pártbiz. és Szakszervezeti Vezetőségének/Biz. lapja. 1951. okt. 12. (1.évf. 1.sz.)-1974. ápr. 30. (23!/24/.évf. 18.sz.): Kolozsvár.»

Vasárnapi Harangszó. K: az Erdélyi Róm. Kat. Nőszövetség. --1940. szept. (6.évf. 7.sz.)-1944. jún. (10.évf. 6.sz.): Kolozsvár.»

Vélemények. alkalmi lap. 1978. aug. (sz.n.): Kolozsvár.»

Világosság. az erdélyi magyar dolgozók /napi/lapja; 1944. dec. 6-tól: az erdélyi (1945. máj. 13-tól: romániai) magyar nép (pol.) napilapja; 1945. aug. 20-tól: a RMNSz (MNSz) (közp.) napilapja. 1944. okt. 18. (1.évf. 1.sz.)-1952. ápr. 10. (9.évf. 85.sz.): Kolozsvár.»

Vörös Segély és Szolidaritás Frontja Északerdélyi Tartományi Közlönye. K: a Vörös Segély Északerdélyi Tart. Biz. 1941.febr.: Kolozsvár.»

Zsoltároskert. /ref./ hitépítő folyóirat. --1940. szept/okt. (1/7.évf. 9/10.sz.)-1942. dec. (9.évf. 12.sz.): Kolozsvár.»

/Az Erdélyi Ferences Ifjúsági Rend kiadványai./ megj. évenként 1 körlevél/munkafüzet, más-más címmel. 1943. aug. 12.-1947. aug. 12.: Kolozsvár/Brassó.»

Noi = Mi. a kovásznai Líceum diákfolyóirata. 1969. (évf.n. 1.sz.)-/1973?/ (sz.n.): Kovászna.»

Bányász. /alkalmi lap, megj. évenként/. /1982/. (sz.n.)-1987. aug. (sz.n.): Köpec.»

Erdővidéki Bányász. a Köpeci Bányaváll. pártbiz. és a dolgozók tanácsának kiadványa; 1979. aug.: a Köpeci Bányaváll. dolgozói tanácsának és munkavédelmi kabinetjének kiadványa. 1979. jún. (sz.n.)-1980. aug. (sz.n.): Köpec.»
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék