kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
 


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 
Transindex - Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
KUSZÁLIK PÉTER: ERDÉLYI HÍRLAPOK ÉS FOLYÓIRATOK 1940 - 1989
Budapest, 1996
A szerzőt az adatgyűjtés idején Papp Györgyné, a Soros Alapítvány, az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium és az Illyés Közalapítvány támogatta kutatói ösztöndíjjal.
Lektorálta
CSÁSZTVAY TÜNDE
Technikai szerkesztő
ÁTYIM ÉVA EMESE Kiadja Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézet


Előszó

(Captatio benevolentiae)
Mi lehet olvasmányosabb a telefonkönyvnél, avagy a vasúti menetrendnél? - Természetesen egy bibliográfia. Mindhárom munkát csak az veszi kézbe, vásárolja meg, aki tudja, hogy mit keres: telefonszámot, vonatindulást - esetünkben: hírlapok címét, kiadókat és nyomdákat, netán szerkesztők nevét, évszámokat, egyszóval adatokat.

Az 1990 előtti fél évszázad történetét talán még korai megírni - az összefüggések még nem látszanak tisztán, a szálak még kuszák. Ám a nyomozati anyag gyűjtését meg lehet kezdeni... Így született meg e könyv, az 1940 őszétől 1989 karácsonyáig terjedő korszak hagyatéki leltára: tizenöt közgyűjtemény magyar és kétnyelvű újságjait, folyóiratait pörgettem át, s ennek nyomán 690 kiadványról gyűjtöttem információkat.

A sajtótermékek és a történelem összefonódása közmondásos: a történészek a lapokból rekonstruálják egy-egy korszak eseményeit, a sajtótörténészek pedig a politikai eseményekkel magyarázzák egy-egy lap tündöklését és bukását. Mindkét nembeli történészek hajlamosak az értékelésre. E kötetben értékelésnek nincs helye. Nem lehet célom pl. A begyűjtő ügynökök útmutatója című kiadvány méltatása (megjelent 1953-tól 1955-ig), erről az Olvasó majd személyesen alkothat véleményt - annak áttanulmányozása után, aszerint, hogy az ő padlását söpörték, avagy ő söpörte le a más padlását. Hogyan is lehetne summázni a temesvári Szabad Szó című napilap 1944 és 1989 között megjelent 13.918 számát? - költői kérdés, válasz nélkül.

A tartalomjegyzék fölsorolja, hogy mit találnak a következő oldalakon, most csupán figyelmükbe ajánlom e monográfiát: amíg meg nem íródik a magyar sajtótörténet erdélyrészi fejezete, addig a Monoki István féle bibliográfia (az 1919-1940-es esztendőkről) és jelen kötet igazítják el Önöket az erdélyi sajtórengetegben.

(Invocatio)
A görög korban az eposzok bevezetőjében a szerzők az istenekhez fohászkodtak, adnának nékik elég erőt és tehetséget, megírni a nagy művet. Manapság az előszót utoljára írják, s szerző köszöneteit tartalmazza - miként következik.

Illesse hála és köszönet e könyv anyagi támogatóit, akik hosszabb-rövidebb ideig átvállalták szerző létfenntartási gondjait: Papp Györgynét; a Soros Alapítvány kolozsvári kuratóriumát, az Erdélyi Múzeum-Egyesület útján a Művelődési és Közoktatási Minisztérium illetékeseit, továbbá az Illyés Közalapítvány kuratóriumát. Azokat is, akiknek név szerinti fölsorolása mindenképpen hiányosra sikeredne: magánszemélyeket és közintézmények dolgozóit, akik végtelen türelemmel és segítőkészséggel szolgálták az ügyet, e könyv anyagának összehordását és megjelenését.

Kuszálik Péter

Az erdélyi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája (1940 - 1989) »


 

kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék