kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  88 lap
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-88


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

/Maros megye Hivatalos Lapja/. lásd 232. Gazeta Oficială a judetului Mures.

/Megéneklünk, Románia/. lásd 90. Cîntarea României.

Magántisztviselők Lapja. Szamostartományi Magántisztviselők Szakmai Szervezetének hivatalos közlönye. --1940. aug/szept. (2.évf. 8/9.sz.): »

Magvető. magyar írások gyűjteménye. /1943?/ (sz.n.-2.sz.): »

Magvető. a Székelyföldi Evangélikus Missziói Egyházközség értesítője/körlevele. 1946. okt/dec. - karácsony (évf.n. sz.n.)1948. böjt. (évf.n. sz.n.): »

Magyar Autonóm Tartomány Néptanácsának Hivatalos Közlönye. lásd 84. Buletinul Oficial al Sfatului Popular al regiunii Mures = Maros tartomány Hivatalos Közlönye.

Magyar Család. lásd 599. Társaság.

Magyar Híradó a Szatmári Széchenyi Társulat 1942. évi munkájáról. fel.kiadó: Földes Ferenc. 1943. jan. (1. körlevél): »

Magyar Ifjúság. az MNSz ifjúságának márciusi röpirata. /1947. márc. 15./: »

Magyar Kisebbség. nemzetpolitikai szemle. --1940. szept. 1. (19.évf. 17.sz.)-1942. aug. 16. (21.évf. 15/16.sz.): »

Magyar Konzum. közgazdasági hetilap; 1942. jan. 8-tól: Erdély közgazdasági hetilapja. 1941. okt. 23. (1.évf. 1.sz.)-1944. ápr. 27. (4.évf. 9.sz.): »

Magyar Lapok. keresztény napilap; 1941. jan-tól: keresztény politikai napilap. --1940. szept. 1. (9.évf. 188/2472.sz.)-1944. okt. 5? (13.évf. 220?sz.): »

Magyar Nép. képes hetilap /politika, gazdaság, szépirodalom/. --1940. aug. 31. (20.évf. 35.sz.)-1944. szept. 9. (24.évf. 37.sz.): »

Magyar Nép. a Biharmegyei MNSz lapja. 1946. okt. 31. (1.évf. 1.sz.)-1946. dec. 23. (1.évf. 13.sz.): »

Magyar Népegészségügyi Szemle. egészségügyi, embervédelmi és népnevelő folyóirat. --1940. szept/okt. 15. (8.évf. 9/10.sz.)-1943. febr. 15. (11.évf. 2.sz.): »

Magyar Néplap. »

Magyar Szó. politikai napilap. --1940. szept. 5. (15.évf. 116.sz.)-1941. márc. 30. (16.évf. 73.sz.): »

Magyar Tanító. lásd 179. Erdélyi Magyar Tanító.

Magyar Újság. politikai napilap. --1940. aug. 31. (8.évf. 232.sz.)-1944. jún. 14. (12.évf. 132.sz.): »

Magyarság. lásd 180. Erdélyi Magyarság.

Május /elseje/ 1. a Marosvásárhelyi Szaktanács kiadása. 1945.: »

Máramaros Vármegye Hivatalos Lapja. 1941?-1944. szept. 1. (20.évf. 18.sz.): »

Máramaros. politikai lap, megjelenik minden szerdán és vasárnap reggel. 1944. jan. 23. (1.évf. 1.sz.)-1944. okt. 4. (1.évf. 49.sz.): »

Máramarosi Nép. demokratikus lap. 1945?-1947. jan. 19. (3.évf. 4.sz.): »

Március. az erdélyi magyar egyetemi ifjúság szava. 1942. jún. (évf.n. 1.sz.)-1943. nov. (évf.n 5.sz.): »

Márciuska. a Hargita alkalmi melléklete. /1975/. márc.: »

Maros megye agitátorainak zsebkönyve. lásd 387. A Maros megyei agitátor zsebkönyve.

Maros megye mezőgazdasága. lásd 392. Marosmenti mezőgazdaság.

Maros Megye Néptanácsa Hivatalos Közlönye. megj. kéthavonként. 1971. jan/ febr. (4.évf. 1.sz.)-1973. nov/dec. (6.évf. 6.sz.): »

Maros megyei iskola. alkalmi lap. /1978. jún./-1980. jún. (sz.n.): »

Maros megyei mezőgépész. röplap. 1980.okt., 1981.jún., 1983. máj.: »

Maros tartomány Hivatalos Közlönye. lásd 84. Buletinul Oficial al Sfatului Popular al regiunii Mures = Maros tartomány Hivatalos Közlönye.

Maros Tartomány Néptanácsának Hivatalos Közlönye. lásd 84. Buletinul Oficial al Sfatului Popular al regiunii Mures = Maros tartomány Hivatalos Közlönye.

Maros-Magyar Autonóm Tartomány Néptanácsának Hivatalos Közlönye. lásd 84. Buletinul Oficial al Sfatului Popular al regiunii Mures = Maros tartomány Hivatalos Közlönye.

Maros-Torda Vármegye Hivatalos Lapja. megjelenik havonta kétszer, éspedig minden hó 4. és 17. (1942. jan-tól: 1. és 15.) napján. 1941. jan. 17. (20.évf. 1.sz.)-1944. szept. 1. (23.évf. 18.sz.): »

Maros. lásd 378. Magyar Szó.

Marosmenti Asszonyok. alkalmi kiadvány. 1971. máj. 8.: »

Marosmenti mezőgazdaság. alkalmi lap, k: a Maros megyei Mezőgazdasági és Élelmiszeripari (Termékfeldolgozó) Vezérigazgatóság, a MTSz-ek megyei Szövetsége, az RKP megyei biz. prop.oszt. segítségével. 1979. máj., 1980. jún. és 1980. aug.: »

Marosvásárhelyi Házikönyvtárosok Híradója. /a Tart. Könyvtár és a Városi Nőbiz. havilapja./ 1957. jún. (évf.n. 1.sz.)-1958. máj. (évf.n. sz.n.): »

Marosvásárhelyi Zenei Napok. alkalmi lap. 1971. (évf.n. sz.n.)-1973. (évf.n. sz.n.): »

Marosvidék. lásd 378. Magyar Szó. Marosvásárhely.

Martonfalvi burgonyatermesztők. az MTSz pártbiz. és vezetőtanácsának kiadványa. 1985. márc. (sz.n.): »

Matematikai és Fizikai Lapok. a Romániai/az RNK Matematikai és Fizikai Tudományos Társaság folyóirata az ifjúság számára. 1953. jan. (1.évf. 1.sz.)-1953. júl. (1.évf. 7.sz.); Cluj. 1953. aug. (1.évf. 8.sz.)-1962. máj. (új sorozat, 6/10.évf. 5.sz.); B sorozat. Bucuresti. 1962. jún. (13.évf. 6.sz.)-1963. dec. (14.évf. 12.sz.): »

Matematikai Lapok. K: az RNK (1965. aug-tól: RSzK; 1989. aug!-tól: Románia) Matematikai Tudományos Társasága. 1964. jan. (15/1.évf. 1.sz.)-1975. febr. (80.évf. 2.sz.); Kolozsvár-Napoca. 1975. márc. (80.évf. 3.sz.)-1989. nov/ dec. (94.évf. 11/12.sz.)--: »

Medicul Nou. /Az Új Orvos/. revistă medicală si de medicină socială, organ al Sindicatului sanitar Oradea - a nagyváradi Egészségügyi Szakszervezet orvosi és orvostársadalmi lapja. 1947. nov. (Anul 1. Nr.1.)-1948. szept. (Anul 2. Nr.9.): »

Megkezdődött a visszaszámlálás... lásd 12. Az Agitátor Zsebkönyve. /Csíkszereda/.

Megyei Tükör. az RKP Kovászna megyei biz. és a (1969. márc. 15-ig: ideiglenes) megyei néptanács lapja. 1968. febr. 24. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 22. (22.évf. 5563.sz.): »

Méhészet Romániában. az RSzK Méhész Egyesületének tudományos és gyakorlati méhészeti folyóirata. 1975. dec. (50.évf. 12.sz.)-1982. ápr/jún. (57.évf. 2.sz.): »

Méhészet. az RNK (1965. aug-tól: RSzK) Földművelésügyi (1958-tól: és Erdészeti) Min. méhészeti irányítási közlönye; 1959. szept-től: a Földművelődésügyi és Erdészeti Min. valamint az Országos Méhészeti Egyesület havonta megjelenő tudományos és gyakorlati méhészeti folyóirata; 1962. ápr-tól: az Apicultura fordítása; 1962. jún-tól: a Mezőgazdasági Főtanács (1969. okt-től: a Földművelődésügyi és Erdészeti/Erdőgazdálkodási Min.) valamint az RNK (1965. aug-tól: RSzK) Méhész Egyesületének havonta megjelenő tudományos és gyakorlati méhészeti folyóirata; 1971. febr-tól: a Mezőgazdasági, Élelmiszeripari (1972. febr-ig: Erdőgazdálkodási és Vízügyi) Min. ...; 1974. júl-tól: az RSzK Méhész Egyesületének havonta megjelenő... 1956. okt. (évf.n. 10.sz.)-1975. nov. (50.évf. 11.sz.): »

Méhészeti Közlöny. az Erdélyrészi Méhész-Egyesület hivatalos lapja/szaklapja; 1949. ápr-tól: az RNK Közp. Méhészegyesületének szaklapja; 1950: méhészeti szaklap. --1940. szept. 1. (55.évf. 9.sz.)-1950. jan/ápr. (64!/65/.évf. 1/4.sz.): »

Melléklet falusi agitátorok részére. lásd 16. Az Agitátor Zsebkönyve. /Nagyvárad/.

Melléklet, amelyben a műkedvelő ... lásd 428. Művelődési Útmutató.

Mentség, amelyet ... lásd 499. Remény (1).

Meseria Morăritului (/négy/ 4 Órai Újság). organ al industriei morăritului si a masinelor din intreaga tară /az egész ország malomiparának és gépeinek lapja. Meseria Morăritului = molnármesterség./. --1940. szept. (Anul 10. Nr.11.)-1942. aug. (Anul 11!/12/. Nr.9/10.): »

Meseriasul = Az Iparos. Gazeta Comerciantilor si Meseriasilor -Kereskedők és Iparosok Lapja; 1941-től: ipari és kereskedelmi szaklap. --1940. szept. 7. (23.évf. 13.sz.)-1941. ápr. 10. (24.évf. 11.sz.): »

Mezőgazdasági Híradó /hetvenöt/ '75. kiadja az RKP Hargita megyei Biz. prop.oszt. 1975. (sz.n.): »

Mezőgazdasági Munkás. 1948. »

Mezőgazdasági Szemle (1). a gazdasági tudományok havi szemléje. --1940. szept/okt. (11.évf. 9/10.sz.)-1940. nov/dec. (11.évf. 11/12.sz.): »

Mezőgazdasági Szemle (2). az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület kiadása. 1943. nov/dec. (1.évf. 1.sz.)-1944. júl/aug. (2.évf. 4.sz.): »

Mezőgazdasági Útmutató. lásd 204. Falvak Dolgozó Népe.

Mi. lásd 459. Noi = Mi.

Mindent a termésért, mindent a helyreállításért. k: az RKP Kovászna megyei biz. prop. oszt. 1975. júl. 14. (sz.n.): »

Mindig előre! a pionírszervezet Maros megyei tanácsának, az RKP Maros megyei biz. prop. oszt. segítségével kiadott röplapja. 1975. okt. és 1975. dec. (sz.n.): »

Misszió Hírnök. lásd 412. Misszióhírek.

Misszió Őrálló. lásd 412. Misszióhírek.

Misszióhírek. /adventista folyóirat/. --1940. 3.negyedév (évf.n. sz.n.)-1941. 1.negyedév (évf.n. sz.n.): »

Mlădite = Hajtások. revista elevilor de la Liceul Nr.2. din Tîrnăveni - A tîrnăveni-i /dicsőszentmártoni/ 2-es számú Líceum tanulóinak folyóirata. 1973. (Anul 1. Nr.1.): »

Mlădite. /Hajtások/. revista scolară a Liceului Unirea din Tîrgu-Mures /a marosvásárhelyi Egyesülés Líceum diáklapja/. /1970. jan./ (Anul 1. Nr.1.)-/1973/. (Anul 4. Nr.4.): »

Módszertani Füzet. lásd 88.Caiet Metodic = Módszertani Füzet.

Molnárok Lapja. magyar malomipari szaklap. --1940. szept. 15. (21.évf. 21.sz.)-1944. júl. 1. (25.évf. 27.sz.): »

Mozi. lásd 89. Cinema = Mozi.

Mugur-Mugurel. /Rügyecske/. revista elevilor Scolii generale Nr.1. /az 1.sz. Ált. Isk. diáklapja/. 1969? (Nr.1.)-1976/77. (Nr.11.): »

Muguri = Rügyek. a székelykeresztúri Líceum tanulóinak folyóirata. 1968. (Anul 1. Nr.1.) és 1971. (Anul 2. Nr.1.(2).): »

Muguri = Rügyek. a Középiskola diáklapja. 1967.: »

Műhely = (((((((((((. /Ergasterion/. tanulmányok és bírálatok a szellemtörténeti kutatás köréből. --1941/42.(5/6.évf. sz.n.) és 1943. (7.évf. sz.n.): »

Műhely. lásd 90. Cîntarea României.

Munkaadók Lapja. lásd 404. Meseriasul = Az Iparos.

Munkásélet. a RNK (1965. aug. 25-től: RSzK) Szakszervezetei Közp. Tanácsának hetilapja; 1966. máj. 28-tól: a Romániai Szakszervezetek Ált. Szövetségének hetilapja. Szerk. csak 1974-1978 között. 1957. máj. 1. (2.sor. 1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 22. (3.sor. 33.évf. 51.sz.): »

Munkások és parasztok harca a forradalomért. lásd 425. Műsorfüzet.

Munkavédelem. a Szakszervezetek Kovászna megyei Tanácsának kiadványa. 1980. szept. (sz.n.): »

Műsor /ezerkilencszázötvenöt-ezerkilencszázötvenhat/ 1955-1956. az Állami Székely Színház műsorfüzete /színdarabismertető és szereposztás/. /1955/.: »

Műsorfüzet. K: az ARLUS Magyar Autonóm Tartományi Biz.; 1956: az ARLUS közp. tanácsa. 1955. jún. (évf.n. sz.n.)-1957. (évf.n. sz.n.): »

Műsormelléklet. lásd 444. Napsugár.

Műszaki-tudományos alkotómunka. az RKP Kovászna megyei Biz. prop. oszt. röplapja. /1977/. (sz.n.): »

Művelődés. a Művelődésügyi Min. (1957. máj-tól az Oktatás-és Művelődésügyi Min.) folyóirata; 1960. jan-tól az Oktatás- és Művelődésügyi Min. és az RNK Orsz. Szakszervezeti (1960. máj-tól Szakszervezetei Közp.) Tanácsa havi folyóirata; 1962. szept-től a Művelődés- és Művészetügyi Állami Biz. ...; 1971. okt-től a Szoc. Művelődési és Nevelési Tanács folyóirata. 1980. aug/szept-től a Megéneklünk, Románia Orsz. Fesztivál folyóirata, kiadja a Szoc. Műv. és Nev. Tanács. 1956. máj. (9.évf. 5.sz.)-1985. dec. (38.évf. 12.sz.): »

Művelődési Útmutató. a kultúrotthonok számára; 1948. júl.-szept.: a munkásság és dolgozó földművesség számára és szempontjából feldolgozott időszerű politikai és művelődési kérdések; 1948. aug.-1950. ápr.: Megjelenik a Művészet-és Tájékoztatásügyi (1949. júl-tól Művészetügyi) Min. felügyelete alatt; 1951. febr.-dec.: a Kulturális Intézmények Biz. folyóirata a tömegkultúra irányítására. 1948. júl. /1.évf. 1.sz./-1956. ápr. (9.évf. 4.sz.): »

Művészet. színház, zene, képzőművészet, film - képes havi folyóirat. 1958. ápr. (1.évf. 1.sz.)-1959. aug/szept. (2.évf. 8/9.sz.): »

Múzeumi Füzetek. lásd 181.Erdélyi Múzeum.
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék