kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  85 lap
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-85


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

Advent Hírnök. a romániai Hetednapot Ünneplő Adventista Egyház gyülekezeti közlönye. --1948?: Brassó. »

Agerpres. ipari, pénzügyi, kereskedelmi és mezőgazdasági közlöny (1948. aug. 12-től: napilap). /1948. febr./ (sz.n.)-1948. szept. 30. (1.évf. 130.sz.): Bukarest. »

Az Aktivista Zsebkönyve. 1945?-1948?. /Bukarest/. »

Buletinul Comitetului Democrat Evreesc, Secretariatul regional de coordonare. = A Zsidó Demokrata Bizottság Tartományi Titkárságának Közlönye. 1948. jan. (1.évf. 1.sz.): Temesvár. »

Buletinul Inspectoratului scolar al judetului Mures. /A Maros megyei tanfelügyelőség közlönye/. 1946. febr. 1/15. (Anul 1. Nr.1/2.) -1949. jún. 25. (/4.évf./ nr.13.sz.). Marosvásárhely. »

Buletinul Oficial al Inspectoratului scolar judetean Sălaj = A Szilágyvármegyei Tanfelügyelőség Tanügyi Közlönye. 1948. dec. 1. (1.évf. 1/2.sz.)-1949. jan. 8. (2.évf. 1.sz.): Zilah. »

Buletinul Oficial al Jud./etului/ Treiscaune = Háromszékvármegye Hivatalos Lapja. 1946?-1949. márc. 15. (4.évf. 5.sz.): Sepsiszentgyörgy. »

Buletinul Oficial al judetului Odorheiu = Udvarhely vármegye Hivatalos Lapja. 1946. jan. 1. (6.évf. 1.sz.)-1949. ápr. 1. (11!/9./ évf. 5.sz.): /Székelyudvarhely/. »

Clinica et Laboratorium. /gyógyszerismertetők, orvosi tanulmányok/. 1948. (Fasc.1.)-1949. aug. (sz.n.): Kolozsvár. »

Diákszó (1). az Állami Magyar Líceum ifjúsági lapja. 1947/48.: Szatmárnémeti. »

Dolgozó Bányavidék. demokratikus hetilap. 1947. okt. 5. (1.évf. 1.sz.)-1948. okt. 24. (2.évf. 42.sz.): Nagybánya. »

Dolgozó Nép. /pol. lap/; 1949. nov. 6-tól: a RMP szatmármegyei biz., a megye és a város ideiglenes biz. lapja; 1950. szept. 17-től: a RMP Szatmári rajon vezetőségének és a rajon Néptanácsa (1950. dec. 3?-ig: ideiglenes) biz. lapja; 1953. jan. 4-től: a RMP Szatmár rajoni (1953. nov. 22-től: és városi) vezetősége, a rajoni (1953. nov. 22-től: és városi) Néptanács lapja; 1957. dec. 11-től: az RMP (1965. aug-tól RKP) Szatmár városi vezetősége/biz. és a városi néptanács lapja. 1948. nov. 21? (1.évf. 1.sz.)-1968. febr. 14. (20.évf. 13.sz.): Szatmárnémeti. »

Dolgozó Nő. alc.n.; 1946. ápr-tól: képes folyóirat; 1948. márc-tól: a Romániai Demokrata Nők (júl-ig: Egységes) Szövetségének lapja; 1953. jún-tól: A RNK Demokrata Nőbiz. lapja; 1958. ápr-tól: az RNK Orsz. Nőtanácsának (képes) folyóirata (1962. jan-tól: képeslapja); 1965. szept-től: társadalmi, politikai és kulturális folyóirat, kiadja az RSzK Orsz. Nőtanácsa. 1945. márc. 8. /1.évf. 1.sz./-1989. dec. (45. évf. 12.sz.): Kolozsvár. »

Drum Nou. /Új Út/. (alcíme 1962-ben: Organ al Comitetului Regional PMR Brasov si al Sfatului Popular Regional. /a Brassó tart. pártbiz. és a tart. Néptanács lapja/). 1944-1989. Brassó. »

Ébresztő. ref. ifjúsági evangélizáló. Kézirat gyanánt. 1947. dec. 25. (évf.n. sz.n.)-1948. febr. 1!/15/. (évf.n. sz.n.): Batiz. »

Egyházközségi Apostol. Vízkereszt, Hamvazószerda, Húsvét, Pünkösd, Sarlós Boldogasszony ünnepére nyomatott alkalmi róm. kat. lap. 1948.: Csíkszereda. »

Egység. az erdélyi zsidóság központi lapja; 1948. nov. 5-től demokratikus zsidó hetilap. 1946. máj. 9. (1.évf. 1.sz.)-1949. márc. 5. (4.évf. 145.sz.): Kolozsvár. »

Élelmezési Munkás. a Romániai (1948. júl?-tól: RNK) élelmezési ipari munkások Szakszervezetei Szövetségének közlönye. 1948. febr. (3.évf. 2.sz.)-1949. ápr/ máj. (4.évf. 4/5.sz.): Bukarest. »

Az Építő-, fa- és fűrészüzemi munkások Egyesült Szakszervezetei Szövetségének Közlönye. megj. /havonként/ a Szövetség Végrehajtóbiz. vezetése alatt. Szünetelt: 1947. jan?-1948. jan. 1946. máj/júl. (1.évf. 1/3.sz.)-1949. júl/aug. (4.évf. 25.sz.): Bukarest. »

Erdély (1). honismertető folyóirat, az Erdélyi Kárpát-Egyesület hivatalos értesítője; 1945. máj-tól: az Erdélyi Népi Kárpát-Egyesület folyóirata (1945. karácsony és 1946. tavasz: röpirata). --1940. 9/10.sz. (37.évf. 329.sz.)-1948. máj/jún. (45.évf. 3.sz.): Kolozsvár. »

Erdély (2). szociáldemokrata hetilap (1945. ápr. 3-tól napilap); 1946. ápr. 14-től a Szociáldemokrata Párt kolozsvári szervezetének hivatalos lapja/napilapja. 1944. dec. 4. (1.évf. 1.sz.)-1948. febr. 1. (5.évf. 25.sz.): Kolozsvár. »

Fáklya. a RKP Nagyvárad-tartományi Biz. hetilapja; 1947. máj. 1-től: a RKP (1948. febr. 3-tól: RMP) biharmegyei hetilapja (1947. máj. 19-től napilapja); 1949. aug-tól: a RMP Biharmegyei Vez., a megyei és városi ideiglenes biz. napilapja; 1950. szept-től: a RMP Bihar-tart. biz. és a tart. (1950. dec. 19-ig: ideigl.) biz. napilapja; 1950. dec. 20-tól: a RMP Bihar (1952. aug. 6-tól: Nagyvárad)-tart. biz. és a tart. néptanács napilapja; 1960. dec. 25-től: az RMP (1965. júl. 20-tól: RKP) Crisana tart. biz. és ...; 1968. febr. 18-tól: az RKP Bihar megyei biz. és a megye (1969. márc. 16-ig: ideigl.) néptanácsának napilapja. 1946. aug. 11. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 22. (44.évf. 302.sz.)--: Nagyvárad. »

Falvak Népe. a romániai magyar (1948. máj. 30-tól: dolgozó) földművesek lapja. 1949. okt. 9-től: a RNK magyar dolgozó földműveseinek hetilapja. 1945. nov. 18. (1.évf. 1.sz.)-1951. júl.; Bucuresti, 1951. júl. 29.-1952. júl. 8. (8.évf. 28.sz.): Kolozsvár. »

Ferences Harmadik Rend Tartományi Igazgatósága, ... számú Körlevél a rendi tagoknak. három körlevél jelent meg nyomtatásban: (1947-1948): Kolozsvár. »

Gazeta Oficială a judetului Mures. /Maros megye Hivatalos Lapja/. 1945. júl. 1. (Anul 46. Nr.1.)-1949. márc. 1. (Anul 50. Nr.5.): Marosvásárhely. »

Gînduri Studentesti. /Diákgondok/. revista Consiliului Uniunii Asociatiilor Studentilor Comunisti din Centrul Universitar Tîrgu-Mures /a marosvásárhelyi egyetemi központ kommunista diákegyesületei szövetségi tanácsának lapja/. 1974. febr/márc. (Anul 1. Nr.1/2.)-1989. (Anul 15. Nr.2.)--: Marosvásárhely. »

Hadigondozottak Lapja. tájékoztató és hírközlő szerv; a RNK Vöröskereszt Egyesülete kiadásában megjelenő "Közlöny" 'melléklete'. 1948. dec. 1. (évf.n. 8.sz.)-1949. dec. 17. (évf.n. 25.sz.): Bukarest. »

Harangszó. a csernátfalusi evangélikus gyülekezet időszaki értesítője. Kézirat gyanánt. 1946. nov. (évf.n. sz.n.)-1948. (évf.n. 1.sz.): Csernátfalu. »

Hargitai Famunkás. az RKP Hargita megyei biz. prop. oszt. által kiadott villámújság. 1976. szept.: /Csíkszereda/. »

Ichud. az erdély-bánáti Ichud központi tudósítója. 1947. nov.1. (évf.n. sz.n.)-1948. febr. 1. (évf.n. 2/3.sz.): Temesvár. »
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék