kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  82 lap
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-82


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

Acta Bolyai. a Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem, a romániai magyar előadási nyelvű egyetem Matematikai és Természettudományi Karának kiadványai. 1946 (Tomus 1, Fasciculus 1)-1947 (Tomus 1, Fasciculus 2): Kolozsvár. »

Az Aktivista Zsebkönyve. 1945?-1948?. /Bukarest/. »

Az Aktivista Zsebkönyve. K: a RKP. Ny: Bethlen ny., Nagyenyed; 8/9.sz-tól Minerva, Kolozsvár; 19.sz.: Scrisul Liber, Bukarest. 1946.(1-25.sz.). Kolozsvár. »

Buletinul Inspectoratului scolar al judetului Mures. /A Maros megyei tanfelügyelőség közlönye/. 1946. febr. 1/15. (Anul 1. Nr.1/2.) -1949. jún. 25. (/4.évf./ nr.13.sz.). Marosvásárhely. »

Buletinul Oficial al Jud./etului/ Treiscaune = Háromszékvármegye Hivatalos Lapja. 1946?-1949. márc. 15. (4.évf. 5.sz.): Sepsiszentgyörgy. »

Buletinul Oficial al judetului Odorheiu = Udvarhely vármegye Hivatalos Lapja. 1946. jan. 1. (6.évf. 1.sz.)-1949. ápr. 1. (11!/9./ évf. 5.sz.): /Székelyudvarhely/. »

Circulara /unu/ 1. /első/ Körlevél. /K:/ Sfatul Negustoresc /kereskedőtanács/. 1946. dec. 1. (évf.n. 1.sz.): Kolozsvár. »

Consum. /Fogyasztás/. Buletin economic - Revue économique - Közgazdasági információk. 1945?-1946. dec. 21/31. (2.évf. 63.sz.): Temesvár/Arad. »

Dolgozó Nő. alc.n.; 1946. ápr-tól: képes folyóirat; 1948. márc-tól: a Romániai Demokrata Nők (júl-ig: Egységes) Szövetségének lapja; 1953. jún-tól: A RNK Demokrata Nőbiz. lapja; 1958. ápr-tól: az RNK Orsz. Nőtanácsának (képes) folyóirata (1962. jan-tól: képeslapja); 1965. szept-től: társadalmi, politikai és kulturális folyóirat, kiadja az RSzK Orsz. Nőtanácsa. 1945. márc. 8. /1.évf. 1.sz./-1989. dec. (45. évf. 12.sz.): Kolozsvár. »

Drum Nou. /Új Út/. (alcíme 1962-ben: Organ al Comitetului Regional PMR Brasov si al Sfatului Popular Regional. /a Brassó tart. pártbiz. és a tart. Néptanács lapja/). 1944-1989. Brassó. »

Egyenlőség. az MNSz Szatmármegyei tagozatának lapja. 1946. okt. 9. (1.évf. 1.sz.)-1947. jan. 5. (2.évf. 1.sz.) (összesen 13 sz.): Szatmárnémeti. »

Egyházi Tudósító. a székesegyházi /róm. kat./ plébánia lapja. 1946. máj. 1.-1946?: Szatmárnémeti. »

Egység. az erdélyi zsidóság központi lapja; 1948. nov. 5-től demokratikus zsidó hetilap. 1946. máj. 9. (1.évf. 1.sz.)-1949. márc. 5. (4.évf. 145.sz.): Kolozsvár. »

Egység. /politikai hetilap/. 1945. nov. 4. (2.évf. 45.sz.)-1947. jún. 23. (4.évf. 25.sz.): Nagybánya. »

Előre. a (1946. máj. 12-től: a Szatmárnémeti) Szociáldemokrata Párt kiadása/hivatalos hetilapja. 1946. febr. (sz.n.) /1.évf. 1.sz./-1947. jún. 1. (2.évf. 18.sz.): Szatmárnémeti. »

Encián. Jubileumi emlékkönyv és naptár, az Egyesület 15 éves fennállásának alkalmából. 1946.: Brassó. »

Az Építő-, fa- és fűrészüzemi munkások Egyesült Szakszervezetei Szövetségének Közlönye. megj. /havonként/ a Szövetség Végrehajtóbiz. vezetése alatt. Szünetelt: 1947. jan?-1948. jan. 1946. máj/júl. (1.évf. 1/3.sz.)-1949. júl/aug. (4.évf. 25.sz.): Bukarest. »

Erdély (1). honismertető folyóirat, az Erdélyi Kárpát-Egyesület hivatalos értesítője; 1945. máj-tól: az Erdélyi Népi Kárpát-Egyesület folyóirata (1945. karácsony és 1946. tavasz: röpirata). --1940. 9/10.sz. (37.évf. 329.sz.)-1948. máj/jún. (45.évf. 3.sz.): Kolozsvár. »

Erdély (2). szociáldemokrata hetilap (1945. ápr. 3-tól napilap); 1946. ápr. 14-től a Szociáldemokrata Párt kolozsvári szervezetének hivatalos lapja/napilapja. 1944. dec. 4. (1.évf. 1.sz.)-1948. febr. 1. (5.évf. 25.sz.): Kolozsvár. »

/Az Erdélyi Ferences Ifjúsági Rend kiadványai./ megj. évenként 1 körlevél/munkafüzet, más-más címmel. 1943. aug. 12.-1947. aug. 12.: Kolozsvár/Brassó. »

Az Erdélyi Hasomer Hacair informativ buletinje. /politikai lap/. 1946-1947?: Kolozsvár. »

Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület körlevelei. 1946-1947. (évf.n. sz.n.): Kolozsvár. »

Erdélyi Múzeum. az Erdélyi Múzeum-Egyesület szakosztályainak és az Egyesületnek hivatalos közlönye. --1940. 3. füzet (45. kötet, új folyam, 11.évf.)-1947. 1/4. füzet (52. kötet): Kolozsvár. »

Az Erdélyi Református Egyházkerület IFJÚ ERDÉLY iratterjesztése és a Főiskolás IKE körlevele. /1946. nov./. Kolozsvár. »

Fáklya. a RKP Nagyvárad-tartományi Biz. hetilapja; 1947. máj. 1-től: a RKP (1948. febr. 3-tól: RMP) biharmegyei hetilapja (1947. máj. 19-től napilapja); 1949. aug-tól: a RMP Biharmegyei Vez., a megyei és városi ideiglenes biz. napilapja; 1950. szept-től: a RMP Bihar-tart. biz. és a tart. (1950. dec. 19-ig: ideigl.) biz. napilapja; 1950. dec. 20-tól: a RMP Bihar (1952. aug. 6-tól: Nagyvárad)-tart. biz. és a tart. néptanács napilapja; 1960. dec. 25-től: az RMP (1965. júl. 20-tól: RKP) Crisana tart. biz. és ...; 1968. febr. 18-tól: az RKP Bihar megyei biz. és a megye (1969. márc. 16-ig: ideigl.) néptanácsának napilapja. 1946. aug. 11. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 22. (44.évf. 302.sz.)--: Nagyvárad. »

Falvak Népe. a romániai magyar (1948. máj. 30-tól: dolgozó) földművesek lapja. 1949. okt. 9-től: a RNK magyar dolgozó földműveseinek hetilapja. 1945. nov. 18. (1.évf. 1.sz.)-1951. júl.; Bucuresti, 1951. júl. 29.-1952. júl. 8. (8.évf. 28.sz.): Kolozsvár. »

Gaudeamus. a Piarista-gimnázium diákjainak időszaki folyóirata. 1946. nov. (2.sor. 2.évf. 1.sz.)-1946. dec. (2.sor. 2.évf. 2.sz.): Temesvár. »

Gazeta Oficială a judetului Mures. /Maros megye Hivatalos Lapja/. 1945. júl. 1. (Anul 46. Nr.1.)-1949. márc. 1. (Anul 50. Nr.5.): Marosvásárhely. »

Harangszó. a csernátfalusi evangélikus gyülekezet időszaki értesítője. Kézirat gyanánt. 1946. nov. (évf.n. sz.n.)-1948. (évf.n. 1.sz.): Csernátfalu. »

Hargitai Famunkás. az RKP Hargita megyei biz. prop. oszt. által kiadott villámújság. 1976. szept.: /Csíkszereda/. »
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék