kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  73 lap
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-73


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

Az Aktivista Zsebkönyve. 1945?-1948?. /Bukarest/. »

Bánáti Híradó. /riportlap/; febr. 27-től: politika, kritika, közgazdaság -Sasi György hetilapja. 1945. febr. 20. (8.évf. 1.sz.)-1945. máj. 1. (8.évf. 11.sz.): Temesvár. »

Bányavidéki Világosság. /demokratikus hetilap/. 1944. dec. 25. (1.évf. 1.sz.)-1945. okt. 28. (2.évf. 44.sz.): Nagybánya. »

Buletinul Apărarea Patriotică = Népvédelmi Értesítő. K: a Marosvásárhelyi Népvédelmi Szervezet. /1945/. (sz.n.): Marosvásárhely. »

Buletinul Comunitătii = Hitközségi Közlöny. --1945. júl./aug. /5705 Tamuz-Av/ (3.évf. 1/2.sz.)-1945. nov. /Kislev 5706/ (3.évf. 5/6.sz.): Arad. »

Consum. /Fogyasztás/. Buletin economic - Revue économique - Közgazdasági információk. 1945?-1946. dec. 21/31. (2.évf. 63.sz.): Temesvár/Arad. »

Cuvântul Tineretului = Ifjúság Szava. rendkívüli kiadás, a Kommunista Ifjak kiadásában. 1945. márc. 25. (sz.n.): /Marosvásárhely/. »

Deportált Híradó. demokratikus hetilap. 1945. júl. 8. (1.évf. 1.sz.)-1945. aug. 12. (1.évf. 6.sz.): Szatmárnémeti. »

Derű. humoros és szatirikus lap. 1945. okt. 14. (14.évf. 1.sz.)-1945. okt. 28. (14.évf. 2.sz.): Kolozsvár. »

Dolgozó Nő. alc.n.; 1946. ápr-tól: képes folyóirat; 1948. márc-tól: a Romániai Demokrata Nők (júl-ig: Egységes) Szövetségének lapja; 1953. jún-tól: A RNK Demokrata Nőbiz. lapja; 1958. ápr-tól: az RNK Orsz. Nőtanácsának (képes) folyóirata (1962. jan-tól: képeslapja); 1965. szept-től: társadalmi, politikai és kulturális folyóirat, kiadja az RSzK Orsz. Nőtanácsa. 1945. márc. 8. /1.évf. 1.sz./-1989. dec. (45. évf. 12.sz.): Kolozsvár. »

Dolgozók Szava. demokrata pol. napilap (dec. 18-tól: hetilap). 1944. nov. 16? (1.évf. 1.sz.)1945. ápr. 16. (2.évf. 16.sz.): Sepsiszentgyörgy. »

Drum Nou. /Új Út/. (alcíme 1962-ben: Organ al Comitetului Regional PMR Brasov si al Sfatului Popular Regional. /a Brassó tart. pártbiz. és a tart. Néptanács lapja/). 1944-1989. Brassó. »

Égi Fénysugár. folyóirat, megj. havonta egyszer. K: az Erdélyi Lélekkutatók Egyesülete. 1945. dec. (1.sz.): Kézdivásárhely. »

Egység. /politikai hetilap/. 1945. nov. 4. (2.évf. 45.sz.)-1947. jún. 23. (4.évf. 25.sz.): Nagybánya. »

Erdély (1). honismertető folyóirat, az Erdélyi Kárpát-Egyesület hivatalos értesítője; 1945. máj-tól: az Erdélyi Népi Kárpát-Egyesület folyóirata (1945. karácsony és 1946. tavasz: röpirata). --1940. 9/10.sz. (37.évf. 329.sz.)-1948. máj/jún. (45.évf. 3.sz.): Kolozsvár. »

Erdély (2). szociáldemokrata hetilap (1945. ápr. 3-tól napilap); 1946. ápr. 14-től a Szociáldemokrata Párt kolozsvári szervezetének hivatalos lapja/napilapja. 1944. dec. 4. (1.évf. 1.sz.)-1948. febr. 1. (5.évf. 25.sz.): Kolozsvár. »

/Az Erdélyi Ferences Ifjúsági Rend kiadványai./ megj. évenként 1 körlevél/munkafüzet, más-más címmel. 1943. aug. 12.-1947. aug. 12.: Kolozsvár/Brassó. »

Erdélyi Gazda. az EMGE havonta egyszer megjelenő hivatalos lapja. --1940. szept. (69.évf. 9.sz.)-1945. ápr. 20. (74.évf. 1/3.sz.) : Kolozsvár. »

Erdélyi Múzeum. az Erdélyi Múzeum-Egyesület szakosztályainak és az Egyesületnek hivatalos közlönye. --1940. 3. füzet (45. kötet, új folyam, 11.évf.)-1947. 1/4. füzet (52. kötet): Kolozsvár. »

Erdélyi Szikra. a Kommunisták Romániai Pártja Északerdélyi Tartományi (márc. 29-től: Kolozsvár Kerületi) Biz. lapja. 1945. márc. 8. (1.évf. 1.sz.)-1945. máj. 13. (1.évf. 10.sz.): Kolozsvár. »

Értesítő (1). a Kommunisták Romániai Pártja Maros-megyei szervezete Prop. oszt. (okt. 30-tól: a RKP Maros megyei szervezete Prop. és Agit. Reszortjának) kiadása. 1945. júl. 10. (/1.évf./ 1sz.)-1945. dec. 1. (9.sz.): Marosvásárhely. »

A Falu Újságja. röplap. Falusi dolgozók részére készítették a városi nyomdai munkások. Ingyenes gazd. tanácsadó és demokratikus nevelést szolgáló kiadvány. 1945. jún. 10. (1.évf. 1.sz.): /Marosvásárhely/. »

Falvak Népe. a romániai magyar (1948. máj. 30-tól: dolgozó) földművesek lapja. 1949. okt. 9-től: a RNK magyar dolgozó földműveseinek hetilapja. 1945. nov. 18. (1.évf. 1.sz.)-1951. júl.; Bucuresti, 1951. júl. 29.-1952. júl. 8. (8.évf. 28.sz.): Kolozsvár. »

Felhívás! Régen és vidéke polgárainak tájékoztatója a régeni polgármesteri hivatal kiadásában; 1944. nov. 22-től: Régen és vidéke polgárainak tájékoztatója; 1945. jan. 18-tól: a Maros völgye polgárainak tájékoztatója; 1945. febr.: a Régeni Antifasiszta Blok hivatalos lapja; 1945. márc. 1-től: a Maros völgye munkásságának lapja. 1944. nov. 15. (1.évf. 1.sz.)-1945. aug. 9. (2.évf. 35.sz.): Régen. »

Gazeta Oficială a judetului Mures. /Maros megye Hivatalos Lapja/. 1945. júl. 1. (Anul 46. Nr.1.)-1949. márc. 1. (Anul 50. Nr.5.): Marosvásárhely. »

Gyergyói /?/ Vasárnap. 1944. dec?-1945. jan?. Gyergyószentmiklós. »

A Hét. pol. és kulturális hetilap; szept. 3/9-től: a Szabad Szó heti 'melléklete'. 1945. jan. 25. (1.évf. 1.sz.)-1945. szept. 14/20. (1.évf. 34.sz.): Temesvár. »

Híradó. közéleti lap. 1944. dec?-1945. máj?: Szatmárnémeti. »

Igazság. a Kommunisták Romániai Pártja (1945. okt. 23-tól: RKP) Kolozsvár-kerületi (1945. jún. 3-tól: tart.) Biz. lapja. 1946. jún. 16-tól: a RKP Kolozsvár-tart. napilapja; 1947. ápr. 2-tól: a RKP (1948. febr. 4-től: RMP) erdélyi napilapja; 1949. júl. 31-től: a RMP kolozsmegyei biz. (1949. okt. 29-től vezetősége) és a megyei és városi ideiglenes biz. lapja; 1950. szept. 10- től: a RMP Kolozsvár-tart. Vez. és a Tart. és Városi (1950. dec. 20-ig: Ideiglenes Biz.) Néptanács lapja; 1952. aug. 7-től: a RMP... és a Tart. Néptanács lapja; 1955. okt. 1-től: az RMP Kolozsvár tart. biz. és Kolozsvár tart. néptanácsának lapja; 1956. ápr. 5-től: az RMP (1965. júl. 20-tól: RKP) Kolozsvár tart. biz. és a tart. néptanácsának lapja; 1968. febr. 18-tól: az RKP Kolozs megyei biz. és a megye (1969. márc. 9-ig: ideiglenes) néptanácsának napilapja. 1945. máj. 20. (1.évf. 11.sz.)-1989. dec. 22. (51.évf. 303.sz.): Kolozsvár. »

Az Igazság Tanúja. folyóirat az igazság barátai számára. Szünetelt: 1940. szept.-1946. júl. Megj. minden hó 1-én. --1940. szept. (16.évf. 9.sz.); Zilah / Nusfalău - Szilágynagyfalu. 1946. júl. (17.évf. 1.sz.)-1947. júl/aug. (18.évf. 7/8.sz.): Szilágysomlyó, Szilágynagyfalu. »
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék