kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  144 lap
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-144


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

Besztercei Hírlap. nemzetpolitikai, közgazdasági és társadalmi hetilap. 1941. dec. 24. (1.évf. 1.sz. = mutatványszám)-1944. máj. 27. (4.évf. 22.sz.): Beszterce. »

Beszterce-Naszód Vármegye Hivatalos Lapja. 1941. ápr. 16. (18.évf. 1.sz.)-1944. szept. 2. (21.évf. 27.sz.): Beszterce. »

Bihari Hírlap. pol. hetilap. 1941. jan. 25. (1.évf. 1.sz.)-1944. jún. 24. (4.évf. 26.sz.): Nagyvárad. »

Bihari Népnevelés. közművelődésügyi és népoktatásügyi lap. A Biharvármegyei Népnevelési Egyesület, a kir. tanfelügyelőség, a Biharvármegyei Ált. Tanítóegyesület, a Biharvármegyei és Nagyvárad városi Törvényhatósági Iskolánkívüli Népművelési Bizottságok hivatalos lapja. 1942. máj. 1. (3.évf. 1.sz.)-1944. márc. (5.évf. 3.sz.): Nagyvárad. »

Bihari Reformátusok Lapja. a Bihari Ref. Egyházmegye hivatalos közlönye. 1942. febr. 1. (16.évf. 3.sz.)-1944. jún. 15. (18. évf. 12.sz.): Biharpüspöki, Nagyvárad. »

Biharvármegye Hivatalos Lapja. 1940. dec. 19. (38. évf. 48.sz.)-1944. szept. 21. (42.évf. 38.sz.). Nagyvárad. »

Biharvármegye és Nagyvárad thj. /törvényhatósági jogú/ város tűzrendészeti értesítője. Biharvármegye Hivatalos Lapja melléklete. /1941/.-1943. dec. 15. (3.évf. 5/6.sz.): Nagyvárad. »

Circulares Litterae ad venerabilem Clerum almae dioecesis Alba Iuliensis. /Körlevelek a kegyes Gyulafehérvári Egyházmegye tiszteletre méltó papságához/. 1940. (évf.n.)-1942. (évf.n.). Gyulafehérvár. »

Csíki Lapok. /politikai-közéleti hetilap/. --1940. szept. 1. (52.évf. 35.sz.)-1944. jún. 18. (56.évf. 25.sz.): Csíkszereda. »

Csíki Néplap. politikai, közgazdasági és társadalmi hetilap. --1940. szept. 4. (10.évf. 35.sz.)-1944. máj. 3. (14.évf. 18.sz.): Csíkszereda. »

Csíkvármegye Hivatalos Lapja. 1941. márc. 26. (1.évf. 1.sz.)-1944. jún. 15. (4.évf. 24.sz.). Csíkszereda. »

Déli Hírlap. a bánsági (1940. nov. 11-től: romániai) magyarság napilapja; 1941. márc. 16-tól: a Romániai Magyar Népközösség lapja; 1944. szept. 30?-tól: a romániai magyarság demokratikus lapja. --1940. aug. 31. (26! /16./évf. 196.sz.)-1944. okt. 31. (20.évf. 234.sz.): Temesvár. »

Egyetértés. A Brassói (1942. jún-tól Brasovi) Ref. Egyházközség gyülekezeti lapja. --1940. aug. (7.évf. 13/14.sz.)-1942. aug. (9. évf. 15/16.sz.): Brassó. »

Egyházi értesítés a református egyházból. Szerk. s.n. Ny: "Victoria", Timisoara. 32x25. 4-8 p. Lh: BGDok (3 kiadás), BiblAc (2 kiadás). - Megjegyzés: mindhárom kiadás vezércikkét Debreczeni István írta /= szerk?/. 1941. újév, 1941. húsvét és 1942. újév. Kézirat gyanánt. /Temesvár/. »

Egyházi Híradó. vallásos irányú heti néplap. --1941. jan. 4. (31.évf. 1.sz.)-1942. márc. 28. (32.évf. 13.sz.): Szatmárnémeti. »

Egyházi Közélet. A dési ref. egyház gyülekezeti lapja. --1940. szept. (17.évf. 9.sz.)-1944. szept. (21.évf. 9.sz.): Dés. »

Egyházközségi Tudósító. Megj. minden hónap első vasárnapján. /1941 második felében összevont számokban./ --1940. okt. 5. (1.évf. 2.sz.)-1942. aug. 23. (3.évf. 8.sz.): Brassó. »

Ellenállás. hazafias lap. 1942. febr.-1943. júl.: Temesvár. »

Ellenzék. politikai napilap. --1940. aug. 31. (61.évf. 198.sz.)-1944. okt. 10. (65.évf. 230.sz.): Kolozsvár. »

Erdély (1). honismertető folyóirat, az Erdélyi Kárpát-Egyesület hivatalos értesítője; 1945. máj-tól: az Erdélyi Népi Kárpát-Egyesület folyóirata (1945. karácsony és 1946. tavasz: röpirata). --1940. 9/10.sz. (37.évf. 329.sz.)-1948. máj/jún. (45.évf. 3.sz.): Kolozsvár. »

Erdélyi Fodrászlap. 1942-1944? Marosvásárhely. »

Erdélyi Gazda. az EMGE havonta kétszer (1942. júl.-szept.: havonta; 1943. ápr. 11-től: hetenként) megjelenő hivatalos lapja. 1941. jan. 1.(70.évf. 1.sz.)-1944. aug. 27. (73.évf. 35.sz.): Nagyenyed. »

Erdélyi Gazda. az EMGE havonta egyszer megjelenő hivatalos lapja. --1940. szept. (69.évf. 9.sz.)-1945. ápr. 20. (74.évf. 1/3.sz.) : Kolozsvár. »

Erdélyi Helikon. szépirodalmi folyóirat. --1940. aug/szept. (13.évf. 7.sz.)-1944. szept. (17.évf. 9.sz.): Kolozsvár. »

Erdélyi Iskola. neveléstudományi és népnevelő folyóirat. --1942. jan/márc. (8.évf. 1.sz.)-1944. ápr/jún. (10.évf. 2.sz.): Kolozsvár. »

Erdélyi Jogélet. jogi folyóirat. 1942. jan/febr. (1.évf. 1/2.sz.)-1944. jún. (3.évf. 6.sz.): Marosvásárhely. »

Erdélyi Kurir. /riportlap; megj. havonként, kihagyásokkal/. --1941. máj. 6. (15.évf. sorsz.n.)-1942. aug. 1. (16.évf. sorsz.n.): Arad. »

Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület /ötödik/ V. kerület, Csík- és Háromszék vármegyék kirendeltsége, Háromszék vármegyei Gazdasági Egyesület és szakosztályai Gazdasági Értesítője. 1942. dec. 1 és 1943. jan. 1. (évf.n. sz.n.): Sepsiszentgyörgy. »

Erdélyi Múzeum. az Erdélyi Múzeum-Egyesület szakosztályainak és az Egyesületnek hivatalos közlönye. --1940. 3. füzet (45. kötet, új folyam, 11.évf.)-1947. 1/4. füzet (52. kötet): Kolozsvár. »

Erdélyi Néplap. /pol. napilap/. 1940. szept. 12. (7.évf. 199/1685.sz.)-1944. okt. 10. (11.évf. 223/2884.sz.): Nagyvárad. »
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék